Nowoczesne magazyny coraz bardziej zautomatyzowane i inteligentne

Nowoczesne magazyny coraz bardziej zautomatyzowane Baumalog

Automatyzacja (w tym robotyzacja) i cyfryzacja wszelkich możliwych procesów produkcyjnych są tymi trendami, które w ostatnich latach najbardziej napędzają rozwój przemysłu. Osiągnięty dzięki temu wzrost produktywności nie byłby jednak maksymalny bez równoczesnego rozwoju niezbędnych działań towarzyszących. Nie można więc mówić o zakładzie produkcyjnym na miarę Przemysłu 4.0 bez nowoczesnego i zaawansowanego technologicznie magazynu.

 

  • Automatyczne systemy magazynowe i transportowe pozwalają maksymalnie wykorzystać przestrzeń pomieszczeń i dostarczają produkty bezpośrednio do operatorów.
  • Automatyczne rozwiązania w magazynach powinny być ściśle powiązane z systemem IT zakładu produkcyjnego.
  • Coraz większą popularnością cieszą się zautomatyzowane wózki samojezdne, a także autonomiczne platformy zrobotyzowane. Usprawniają one logistykę wewnętrzną i zwiększają wydajność procesów magazynowych.
  • Technologie magazynowe oraz nowoczesne systemy informatyczne pozwalają ograniczyć rolę człowieka w magazynie do niezbędnego minimum, tym samym zmniejszając ryzyko wystąpienia wypadku.

Powiązane firmy

MalowanieLinii.pl Sp. z o.o.

Rozwój systemów magazynowych i technologii, które stosuje się we współczesnych magazynach, pozwoli efektywniej wykorzystać powierzchnię magazynową, zoptymalizować proces kompletacji zamówienia i zminimalizować ryzyko wystąpienia błędu. W efekcie umożliwi ograniczenie kosztów działania magazynu. Magazyny przyszłości – zarówno te funkcjonujące samodzielnie, jak i stanowiące zintegrowaną część zakładu produkcyjnego – będą opierać się na działaniu zautomatyzowanych urządzeń i systemów IT, które będą nimi zarządzać i sterować.

Kluczowa automatyzacja magazynu

Automatyzacja procesów związanych z przyjmowaniem, składowaniem i wydawaniem towarów oraz kompletacją zamówienia jest tym trendem, który już od pewnego czasu napędza rozwój branży magazynowej. W wielu magazynach automatyczne rozwiązania (półki, regały, układnice, całe systemy magazynowe) są już standardem, choć wciąż stopień zautomatyzowania branży jest mocno zróżnicowany.

Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wykorzystanie automatycznych systemów magazynowych i transportowych, które maksymalnie wykorzystują przestrzeń pomieszczeń i dostarczają produkty bezpośrednio do operatorów. Kluczowe są tu optymalizacja przestrzeni, dobra organizacja przepływu materiałów i efektywne wykorzystanie maszyn. Firmy dostrzegają, że automatyzacja powtarzalnych procesów jest kluczem do utrzymania konkurencyjności – przekonuje Marcin Kozłowski, prezes zarządu firmy Baumalog.

Zaletą zautomatyzowanych systemów magazynowych jest szybkość przemieszczania się ładunków, optymalne wykorzystanie przestrzeni w hali magazynowej i dużo wyższy poziom bezpieczeństwa. We współczesnym magazynie zredukowanie roli człowieka siłą rzeczy zmniejsza ryzyko wypadku z jego udziałem. Zautomatyzowana kompletacja zamówienia nie tylko usprawnia i przyspiesza cały proces, ale także ogranicza ryzyko pomyłki pracownika.

Korzyści ze stosowania zautomatyzowanych systemów magazynowych są jednak znacznie większe. Automatyczne regały magazynowe, które nie wymagają bezpośredniego udziału człowieka, mogą być mniej oświetlone, a nawet w niektórych przypadkach mogą działać bez oświetlenia.

Co istotne, automatyzację można wprowadzić także w już istniejących magazynach. Jak tłumaczy Marcin Kozłowski, warto zacząć od optymalnego wykorzystania powierzchni i poprawnie zorganizowanych procesów. Przykładowo: wdrożenie regałów automatycznych Modula z oprogramowaniem WMS (Warehouse Management System) pozwala zyskać przestrzeń. Z kolei integracja z systemem ERP (Enterprise Resources Planning) daje bieżącą kontrolę wydajności i łatwiejszą obsługę poprzez wiele inteligentnych rozwiązań, które upraszczają proces kompletacji. Takie rozwiązania, zastosowane nawet tylko w części magazynu, potrafią przełożyć się na wymierne korzyści w zakresie oszczędności przestrzeni i zarządzania.

Równie ważna strefa IT

Samo wdrożenie w magazynie automatycznych rozwiązań może nie przynieść spodziewanych efektów, jeśli całością procesów nie będzie zarządzać odpowiedni system informatyczny. Powinien on być ściśle powiązany z systemem IT zakładu produkcyjnego.

Systemy klasy ERP w połączeniu z systemami WMS pozwalają z jednej strony zarządzać produkcją, a z drugiej – obsługiwać procesy magazynowe. Spójne działanie tych systemów zapewnia bieżące monitorowanie procesów magazynowych i zarządzanie nimi. Efektem jest bieżące śledzenie ruchów i lokalizacja surowców, opakowań i wyrobów gotowych, maksymalne wykorzystanie przestrzeni magazynowej, maksymalizacja liczby operacji realizowanych równocześnie w magazynie, optymalny przepływ towarów i kompletacja zamówień, a także zminimalizowanie czasu zalegania towaru w magazynie.

Połączenie systemu IT magazynu i produkcji sprawia, że informacja o niezbędnym materiale trafia szybko i bezpośrednio od maszyny czy gniazda roboczego do magazynu. Dzięki temu materiały są dostarczane na czas oraz zmniejsza się liczba i czas przestojów produkcyjnych.

Nowoczesne systemy informatyczne umożliwiają nie tylko bieżącą i dokładną kontrolę procesów produkcyjno-magazynowych. Zapewniają także lepszy nadzór nad rzeczywistym stanem magazynowym i zarządzanie całymi łańcuchami dostaw. Dzięki temu przedsiębiorstwo może szybciej reagować na zachodzące zmiany m.in. rynkowego popytu, zwiększając lub zmniejszając np. wielkość dostaw poszczególnych towarów.

Transport w magazynie bez operatora

O skutecznej automatyzacji procesów magazynowych nie można mówić bez rozwiązań, które odpowiadają za transport towarów wewnątrz magazynów lub między magazynem a halą produkcyjną. Wśród oferowanych obecnie rozwiązań coraz większą popularnością cieszą się zautomatyzowane wózki samojezdne, a także autonomiczne platformy zrobotyzowane. Jeszcze bardziej usprawniają one logistykę wewnętrzną i zwiększają wydajność procesów magazynowych.

Pojazd samojezdny (automated guided vehicle – AGV) porusza się po ściśle wytyczonej trasie, przewożąc ładunek z punktu A do punktu B. Z kolei pojazd autonomiczny (autonomous mobile robot – AMR) różni się od samojezdnego tym, że w przypadku pojawienia się nieoczekiwanej przeszkody jest w stanie samodzielnie wytyczyć nową trasę i kontynuować jazdę.

W obu przypadkach pojazdy poruszają się bez operatora. Maleje więc ryzyko wypadku i uszkodzenia ładunku, a także skraca się czas dostawy. Przyszłość jednak niewątpliwie będzie należeć do pojazdów AMR, które będą w stanie samodzielnie wytyczać optymalne trasy przejazdu. Zwiększy to przepustowość systemu transportowego, zwłaszcza w magazynach z dużą flotą takich robotów mobilnych.

W przypadku zautomatyzowanych magazynów bardzo ważną kwestią jest oznaczenie poziome drogi, po której porusza się zautomatyzowany transport, ciągów pieszych i stref odkładczych. Dzięki temu można wykluczyć kolizję transportu z pieszym lub rozstawionymi po bokach materiałami. Takie obszary wymagają dodatkowo odpowiednich znaków graficznych: informacyjnych, nakazu lub zakazu – przekonuje Dawid Pacholec, key account manager w firmie MalowanieLinii.pl.

Jednocześnie wskazuje, że nowością, będącą od kilku lat na etapie rozwojowym, jest oznakowanie wyświetlane na posadzkach za pomocą projektorów LED. W przypadku oznakowania poziomego hal istnieją 3 technologie: wyklejanie taśmami PCV, malowanie powierzchniowe przy pomocy specjalistycznych farb oraz malowanie permanentne, czyli poprzedzone mechaniczną obróbką podłoża przed malowaniem.

Technologicznie rozwijają się żywice, które stosuje się do malowania oznakowania. Zwiększa się ich wytrzymałość na ścieralność, a skraca czas utwardzania po pomalowaniu. Kiedyś było to kilkadziesiąt godzin, a dzisiaj utwardzanie trwa do kilku godzin. Kluczowy wpływ ma na to oczywiście temperatura powietrza i podłoża oraz wilgotność – dodaje Dawid Pacholec.

Czy nowoczesny magazyn może obejść się bez człowieka?

Nowoczesne systemy informatyczne i technologie magazynowe pozwalają ograniczyć rolę człowieka w magazynie do niezbędnego minimum. Mniejsza ilość pracy dla pracownika w zautomatyzowanym magazynie to mniejsze ryzyko wypadku czy błędu. To także możliwość ograniczenia kosztów przedsiębiorstwa związanych z zatrudnieniem.

Jak przekonuje Marcin Kozłowski, magazyn zgodny z ideą Przemysłu 4.0 – a konkretnie automatyzacja i wykorzystanie odpowiedniego oprogramowania, dzięki którym możliwe jest zarządzanie przepływem materiału, stanami magazynowymi oraz analiza danych – pozwalają na ograniczenie roli człowieka.

Choć rola człowieka w innowacyjnej przestrzeni magazynowej się zmienia, wciąż pozostaje istotna. Zmieniają się jednak potrzebne umiejętności i styl pracy. Obecnie kluczowe stają się kompetencje cyfrowe oraz umiejętność obsługi oprogramowania do zarządzania systemem i wyciągania odpowiednich wniosków z dostępnych danych – dodaje prezes zarządu firmy Baumalog.

Już teraz jesteśmy świadkami dużych zmian w branży magazynowej, jednak są one dopiero zapowiedzią prawdziwej rewolucji, jaka czeka nas w niedalekiej przyszłości. Magazyny przyszłości będą w jeszcze większym stopniu bazować na nowoczesnych technologiach. Pozwolą one zwiększyć efektywność pickingu produktów (np. pick by voice, pick by light lub pick by vision), a operatorzy będą mogli wykorzystywać np. inteligentne rękawice, okulary VR, drony czy beacony i rozwiązania, w których wykorzystuje się sztuczną inteligencję.

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę