Na co należy zwrócić uwagę podczas malowania linii?

Na co należy zwrócić uwagę podczas malowania linii? MalowanieLini.pl

Malowanie linii transportowych powinno zostać poprzedzone przeprowadzeniem dokładnej analizy oraz sporządzeniem starannego projektu. Oznakowanie hal magazynowych czy produkcyjnych zawsze powinno skupiać się na stworzeniu jak najbezpieczniejszych warunków pracy, z tego powodu należy uwzględnić również wszelkie obowiązujące nas przepisy.

 

Zapoznanie się z obowiązujacymi przepisami

Podczas tworzenia projektu oznakowania hal magazynowych, produkcyjnych czy też oznakowania poziomego parkingów, zawsze należy stosować się do aktualnie obowiązujących przepisów. Malowanie linii wymaga wzięcia pod uwagę aspektów prawnych z zakresu budownictwa, ochrony przeciwpożarowej, a także norm, które określają wielkość oraz szerokość dróg transportowych na hali produkcyjnej. W przypadku terenów prywatnych, nie istnieją sztywne przepisy, które określałyby sztywne zasady dotyczące malowania linii w magazynie czy na hali.

Powiązane firmy

MalowanieLinii.pl Sp. z o.o.

Wycofana norma PN-M-78010:1968 „Transport wewnętrzny – drogi i otwory drzwiowe – wytyczne projektowania” wciąż stanowi źródło wiedzy dla sporej części specjalistów zajmujących się malowaniem linii transportowych. Norma ta określa szerokość dróg transportowych na hali produkcyjnej, aby były one bezpieczne dla osób poruszających się pieszo, jak i środkami transportu.

Istotnym dokumentem jest również Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, które wiąże się z ochroną przeciwpożarową budynków. Normy zawarte w rozporządzeniu określają szerokość dojścia prowadzącego do gaśnicy oraz preferowane rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego. Jednocześnie należy wziąć pod uwagę  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami). W dokumencie tym określono istotne informacje dotyczące wyjścia ewakuacyjnego. Projektując oznakowanie hali produkcyjnej należy mieć to na uwadze, aby ewentualna ewakuacja przebiegła jak najsprawniej.

Przygotowując się do malowania linii w magazynie, należy stosować się do przepisów, jakie obowiązują w konkretnej firmie. Jeżeli brak jest przepisów wewnętrznych, zakład pracy powinien opracować zasady bezpiecznego ruchu, które będą zgodne z obowiązującymi normami o ruchu drogowym zawartymi w Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – „Prawo o ruchu drogowym”.

Sporządzenie starannego projektu

Zanim przystąpimy do malowania linii w magazynie lub w innym obiekcie, należy przeprowadzić dokładną analizę oraz sporządzić projekt. Powinien on uwzględniać ilość oraz wielkość poruszających się po zakładzie pojazdów, a także natężenie ruchu. Jednym z najważniejszych zadań jest wybór miejsc, które najlepiej sprawdzą się jako przejścia dla pieszych. Projekt oznakowania hal magazynowych musi skupiać się na zapewnieniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. Niedopuszczalne jest, aby doszło do wypadku w wyniku stworzenia wadliwego planu.

Zapewnienie bezpieczeństwa

Podczas projektowania oznakowania hal magazynowych czy produkcyjnych, najważniejszą kwestią jest bezpieczeństwo. Malowanie linii na hali musi zostać zrealizowane w taki sposób, aby znajdujący się w zakładzie pracownicy czuli się bezpiecznie. Bez względu na to, czy obsługują oni maszyny, czy też poruszają się pieszo. Z uwagą należy także podejść do projektowania przejść dla pieszych. Nie powinny one znajdować się na zakrętach oraz w innych potencjalnie kłopotliwych miejscach.

Prawidłowe oznakowanie hal magazynowych wiąże się także z uwzględnieniem rodzaju transportowanych towarów oraz materiałów. Należy również pamiętać o tym, że kierowca obsługujący pojazd może mieć ograniczone pole widzenia. W związku z tym istnieje ryzyko potrącenia pieszego bądź kolizji z innym pojazdem. Powstałe szkody mogą wiązać się zarówno z utratą zdrowia, jak i zniszczeniem towaru oraz maszyn. Prawidłowe przygotowanie oraz realizacja oznakowania poziomego w magazynie ma więc kolosalne znaczenie dla zdrowia i życia pracowników.

Zwiększenie efektywności pracy

Aby oznakowanie poziome w magazynie spełniało swoją rolę, musi zostać zaprojektowane z myślą o osiągnięciu jak najwyższej efektywności pracy. Każdego dnia w hali produkcyjnej bądź w magazynie mają miejsce tysiące operacji, w których bierze udział duża grupa ludzi, a także maszyn. Niewłaściwe – w tym powolne – funkcjonowanie jednego z elementów „łańcucha” może narazić firmę na poważne straty. Z tego powodu oznakowanie poziome hal produkcyjnych powinno gwarantować jak najsprawniejsze poruszanie się po całym obiekcie.

Ważne jest także, aby do malowania linii w magazynie zastosować środki, które sprawią, że oznakowanie poziome będzie w jak najwyższym stopniu czytelne, także w przypadku gorszego oświetlenia. Właściwy projekt sprawi, że każdy z pracowników będzie dokładnie wiedział, w którym miejscu umieścić konkretny towar lub skąd wziąć potrzebne narzędzia. Wyeliminowanie wątpliwości i nieporozumień z pewnością przyspieszy tempo pracy.

Przygotowanie terenu do malowania pasów

Niezwykle istotną kwestią o którą należy zadbać przed przystąpieniem do malowania linii transportowych jest odpowiednie przygotowanie terenu na którym mają one powstać. Ważne jest usunięcie starego oznakowania poziomego hal produkcyjnych. Proces ten można wykonać z wykorzystaniem metod mechanicznych lub chemicznych. Usuwanie oznakowania poziomego musi zostać wykonane z najwyższą starannością. Tylko wtedy mamy gwarancję, że pracownik nie popełni błędu spowodowanego mylnym oznaczeniem.

Wybór profesjonalnej firmy

Malowanie linii na hali powinniśmy powierzyć specjalistom, którzy posiadają odpowiednią wiedzę oraz doświadczenie. Fachowcy dobiorą skuteczne oraz trwałe metody na stworzenie oznakowania hali produkcyjnej. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę rodzaj podłoża, wielkość przestrzeni czy panującą temperaturę. Co więcej, sprawdzona firma będzie w posiadaniu nowoczesnych maszyn, dzięki którym malowanie linii w magazynie zostanie przeprowadzone sprawnie i efektywnie, a kolory będą odznaczać się najwyższą jakością.

Źródło: MalowanieLinii.pl

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę