Pojazdy AMR przyszłością transportu wewnętrznego

Pojazdy AMR przyszłością transportu wewnętrznego Stäubli

Poruszają się samodzielnie, bez bezpośredniego nadzoru operatora. Mogą też niemal całkowicie swobodnie zmieniać trasę ruchu, jeśli na obranej wcześniej trajektorii pojawi się niespodziewana przeszkoda. Długa lista zalet autonomicznych robotów mobilnych (autonomous mobile robots – AMR) sprawi więc pewnie, że w najbliższej przyszłości będą one w coraz większym stopniu wykorzystywane w transporcie wewnętrznym.

  • Dzięki rosnącemu poziomowi elastyczności i autonomiczności pojazdy AMR mogą być zarządzane przez system w trybie autonomicznym, czyli bez nadzoru operatora.
  • Samojezdne roboty zwiększają niezawodność i powtarzalność transportu wewnętrznego oraz pozwalają optymalizować procesy intralogistyczne w zakładzie produkcyjnym lub magazynie.
  • Bazowanie na autonomicznym transporcie zmniejsza ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego.
  • Żeby pojazdy AMR mogły optymalnie wykonywać swoją pracę, muszą zostać spełnione ściśle określone warunki.

Powiązane firmy

MalowanieLinii.pl Sp. z o.o.

Autonomiczne roboty mobilne są pojazdami transportowymi, które poruszają się samodzielnie – bez konieczności ścisłego wytaczania trasy ich przejazdu na podstawie określonych elementów infrastruktury zakładowej (jak ma to miejsce w przypadku mniej zaawansowanych pojazdów AGV – automated guided vehicle). W tym celu AMR wykorzystują zaawansowane systemy optyczne (czujniki, kamery, lasery), które – w połączeniu z wgraną wcześniej mapą obiektu lub tzw. nawigacją naturalną – umożliwiają za każdym razem wybór optymalnej trasy przejazdu

Zalety AMR – przede wszystkim większa elastyczność i autonomiczność

Jak zauważa Marek Drewniak, kierownik Sekcji Badań i Rozwoju w Dziale Automatyki w firmie AIUT, do najważniejszych zalet korzystania z AMR należy rosnący poziom elastyczności i autonomiczności w zakresie obsługi wewnętrznych procesów transportowych. Robot AMR potrafi dostosować ścieżkę i tempo przejazdu do informacji, jakie otrzymuje w czasie rzeczywistym z otoczenia. Dzięki metodom sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego pojazdy AMR mogą być zarządzane przez system w trybie autonomicznym, czyli bez nadzoru operatora.

Takie rozwiązanie pozwala zoptymalizować procesy intralogistyczne w zakładzie produkcyjnym lub magazynie. Samojezdne roboty zwiększają niezawodność i powtarzalność transportu wewnętrznego, a pośrednio również – procesów produkcyjnych. Wpływają także na poprawę ogólnego bezpieczeństwa pracy, a także na obsługę operacji logistycznych i ergonomię.

Pojazdy AMR mogą też stanowić integralną część procesu produkcyjnego – zapewniając transport wytwarzanego produktu lub wchodząc w bezpośrednią interakcję z systemami automatyki i systemami informatycznymi.

Takie wykorzystanie autonomicznych robotów mobilnych pozwala tworzyć elastyczne scenariusze w zakresie realizacji produkcji. Usprawnia to zarówno samo wytwarzanie, jak i jego obsługę – podkreśla Marek Drewniak.

Mniej ważny czynnik ludzki

Niewątpliwą zaletą stosowania autonomicznych robotów transportowych jest też uniezależnienie się od czynnika ludzkiego. Znikają bowiem problemy związane z dostępem do wykwalifikowanej kadry, chorobą pracowników czy lockdownami, z jakimi mieliśmy do czynienia całkiem niedawno. Bazowanie na autonomicznym transporcie to także mniejsze ryzyko wystąpienia błędu ludzkiego i (będącego jego następstwem) wypadku z udziałem wózka transportowego.

Poruszając kwestię bezpieczeństwa na hali produkcyjnej lub magazynowej, trzeba też wspomnieć o odpowiednim oznakowaniu, które jest niezbędne w tego typu obiektach. Jak tłumaczy Piotr Kotlarz, key account manager w firmie MalowanieLinii.pl, oznakowanie powinno być łatwe do zrozumienia i czytelne dla wszystkich pracowników, a także dla osób z zewnątrz, które mogą odwiedzać halę lub magazyn.

Mogą to być np. wyraźnie widoczne znaki, które informują o ruchu AMR, ostrzegają przed niebezpieczeństwem, wskazują miejsca ładowania i rozładunku, a także przypominają o zasadach bezpieczeństwa. Ważne również, aby oznakowanie było aktualne i jak najlepiej dostosowane do specyfiki pojazdów AMR (takich jak prędkość, wielkość czy ich kształt). 

Kiedy warto stawiać na pojazdy AMR?

Roboty mobilne nadają się do pracy w klasycznych środowiskach produkcyjnych i magazynowych. Takich, w których zmiany w otoczeniu polegają na umiarkowanym stosowaniu różnego rodzaju obiektów ruchomych (np. skrzyń czy regałów) i w których jest konieczne częste rekalibrowanie tras – np. podczas konieczności obsługi różnych punktów logistycznych, które dynamicznie zmieniają się w czasie i przestrzeni, lub podczas obsługi skomplikowanych siatek połączeń.

Najprostsze i generujące najszybszy zwrot modele osiągane są przy klasycznym, nieskomplikowanym transporcie między punktami – im bardziej powtarzającymi się, tym lepiej. Przy stosowaniu pojazdów AMR do automatyzacji skomplikowanych zleceń transportowych (lub takich, które powodują dużą interakcję z otoczeniem) wdrożenia są bardziej czasochłonne, ale przede wszystkim wymagają odpowiedniego know-how.

Także integrowanie pojazdów z otoczeniem wpływa na stopień złożoności systemu. Wymaga bowiem zaprojektowania i uruchomienia dedykowanych instalacji, np. automatyki do współpracy z elementami infrastruktury produkcyjnej lub systemów informatycznych, które umożliwiają współpracę z systemem kontroli floty pojazdów AMR – dodaje Marek Drewniak.

Żeby pojazdy AMR mogły optymalnie wykonywać swoją pracę, muszą zostać spełnione pewne warunki. Najważniejsze dotyczą miejsca i porządku. Konieczne jest zdefiniowanie w fabryce lub magazynie korytarzy transportowych i punktów odbioru, a także prawidłowe utrzymywanie otoczenia pojazdów (np. poprzez niezastawianie duktów transportowych obiektami trzecimi). Należy też dbać o stan samych pojazdów, m.in. wykonując niezbędne czynności serwisowe.

Co istotne, jak wyjaśnia Piotr Kotlarz, oznakowanie w halach i magazynach, w których poruszają się autonomiczne pojazdy mobilne, powinno nieco różnić się od oznakowania w innych obiektach. Ponieważ AMR poruszają się bez kierowcy, konieczne jest zapewnienie odpowiedniego oznakowania, aby zapewnić bezpieczeństwo zarówno pojazdowi AMR, jak i ludziom pracującym w pobliżu. Oznakowanie powinno uwzględniać trasy, po których poruszają się AMR, strefy bezpieczeństwa, obszary, w których należy zachować ostrożność, itp.

Istotna jest również odpowiednia kolorystyka takiego oznakowania. Autonomiczne pojazdy, które poruszają się na zasadzie optycznego odczytywania trasy, muszą móc soczewką odróżnić kolor linii od podłoża – mówi Piotr Kotlarz. – Oznacza to takie dobranie kolorów, aby zapewniały one dobry kontrast, i farby, która nie będzie dawała zbyt dużego połysku.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę