Optymizm polskich pracodawców największy od 8 lat

Fotolia

Tak dobrze na polskim rynku pracy nie było od blisko 8 lat. Jak wynika z opublikowanego dziś raportu Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia, dla III kwartału 2018 r. prognoza netto zatrudnienia dla Polski po korekcie sezonowej wynosi +13%. 

W najbliższym kwartale największe szanse na znalezienie zatrudnienia czekają w produkcji przemysłowej, w budownictwie oraz w sektorze związanym z kopalniami i przemysłem wydobywczym. Wśród sześciu analizowanych regionów najbardziej optymistyczni są pracodawcy z północnej Polski.

Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej dla III kwartału 2018 r., zadeklarowana przez polskich pracodawców, wynosi +13%. W praktyce oznacza to dobre perspektywy dla osób poszukujących pracy. W porównaniu do poprzedniego kwartału plany rekrutacyjne pracodawców uległy poprawie o 1 pkt proc., a w ujęciu rocznym poprawiły się o 6%. Spośród 750 ankietowanych pracodawców 18% chce powiększać swoje zespoły, 3% planuje redukcję etatów, a 77% nie przewiduje zmian personalnych. Biorąc pod uwagę wielkość przedsiębiorstwa, najbardziej optymistyczni są przedstawiciele dużych firm z prognozą +26%, za nimi znajdują się średnie (+13%), mikro (+7%) i małe przedsiębiorstwa (+5%).

Z każdym kwartałem obserwujemy coraz bardziej optymistyczne prognozy zatrudnienia deklarowane przez polskich pracodawców. To efekt coraz większej stabilizacji rynku pracy, której sprzyja nadal szybkie tempo rozwoju gospodarki i płynące z niej dobre dane makroekonomiczne – mówi Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup w Polsce. – Jak pokazują zaprezentowane przez nas prognozy, najlepszej sytuacji w nadchodzącym kwartale mogą spodziewać się pracownicy i przedsiębiorcy z sektora produkcji przemysłowej. Polskie dane dotyczące zatrudnienia w przemyśle wyróżniają się na tle Europy, a prognoza dla tego sektora zadeklarowana przez polskich pracodawców daje nam trzecie miejsce wśród 26 analizowanych rynków z regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Dobra passa na polskim rynku pracy będzie trwała również w pozostałych analizowanych sektorach, gdzie pracodawcy z optymizmem patrzą w najbliższy kwartał – dodaje Iwona Janas.

Najwięcej miejsc pracy w produkcji przemysłowej
Najbardziej optymistyczne plany rekrutacyjne na III kwartał 2018 r. przedstawiły firmy z sektora produkcji przemysłowej, gdzie prognoza netto zatrudnienia wynosi +23%. Na dobre perspektywy zatrudnienia mogą też liczyć poszukujący pracy w budownictwie (+16) i w sektorze kopalni/przemysłu wydobywczego (+16%). Najniższy, ale nadal dodatni wynik spośród wszystkich przebadanych sektorów zadeklarowały instytucje sektora publicznego (+3%) oraz przedstawiciele sektora rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo (+3%).

W raporcie zaprezentowano dane dla 10 obszarów rynku, w każdym z nich pracodawcy deklarują dodatnią prognozę zatrudnienia i z optymizmem podchodzą do okresu lipiec–wrzesień 2018 r. Na szczególną uwagę zasługuje prognoza wskazana przez firmy z obszaru energetyka/gazownictwo/wodociągi, która z wynikiem +10% jest najwyższą prognozą dla tego sektora od 10 lat.

W porównaniu do poprzedniego kwartału plany rekrutacyjne uległy poprawie w 4 z 10 analizowanych obszarów, co jest szczególnie widoczne w sektorze kopalnie/przemysł wydobywczy, gdzie prognoza jest wyższa o 5 pkt proc. Jednocześnie w 5 z 10 obszarów prognoza zatrudnienia pogorszyła się. Największy spadek, o 3 pkt proc., odnotowano w sektorze rolnictwo/leśnictwo/rybołówstwo.

W porównaniu do danych sprzed roku plany firm w 6 z 10 analizowanych sektorów wskazują na wzrost zatrudnienia. Największa poprawa, o 16 pkt proc., dotyczy produkcji przemysłowej. Plany rekrutacyjne polskich pracodawców pogorszyły się w 3 obszarach. Największy spadek widoczny jest w przypadku instytucji sektora publicznego oraz rolnictwa/leśnictwa/rybołówstwa – o 3 pkt proc.

Pracodawcy z Polski Północnej najbardziej optymistyczni
Najlepsze perspektywy dla poszukujących pracy czekają na mieszkańców północnej Polski, gdzie pracodawcy deklarują prognozę zatrudnienia na poziomie +15%. Jednocześnie jest to najlepsza prognoza dla tego regionu od blisko 10 lat. Równie optymistyczne co do planów zatrudnienia w najbliższym kwartale są firmy z regionów południowo-zachodniego oraz wschodniego, gdzie prognoza wynosi po +14%. Pozytywne plany zatrudnienia odnotowano we wszystkich 6 analizowanych regionach.

W ujęciu kwartalnym plany rekrutacyjne polskich pracodawców poprawiły się w 4 z 6 regionów, pogorszyły w 2. Największy wzrost dotyczy regionów wschodniego, północnego i północno-zachodniego (o 3 pkt proc.), a największy spadek – regionu centralnego (o 3 pkt proc.). W ujęciu rocznym w 5 regionach odnotowano wzrost prognozy, największy dla regionu Północ (o 11 pkt proc.), dla regionu południowego plany pracodawców pozostały bez zmian.

Polska atrakcyjna na tle rynków z regionu EMEA
Spośród 26 przeanalizowanych rynków z regionu EMEA najbardziej optymistyczne plany rekrutacyjne zadeklarowali pracodawcy z Chorwacji (+26%), Węgier (+19%), Grecji (+15%) i Portugalii (+15%). Polska z prognozą +13% plasuje się zaraz za nimi, ex aequo z Rumunią. Jedynym krajem, gdzie odnotowano ujemny wynik, są Włochy (-2%). W porównaniu do ostatniego kwartału plany rekrutacyjne poprawiły się dla 11 rynków, dla 9 się pogorszyły, a dla 4 pozostają bez zmian. W badaniu ManpowerGroup przeanalizowano dane zebrane wśród 21 tys. pracodawców z 26 krajów regionu EMEA. W ujęciu globalnym raport przedstawia dane dla 44 krajów i terytoriów, zebrane wśród 60 tys. pracodawców.

Źródło: ManpowerGroup

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę