Organizacje zwiększyły nakłady na zrównoważone inwestycje

Organizacje zwiększyły nakłady na zrównoważone inwestycje Canva

Niemal wszyscy ankietowani przedstawiciele zarządów uważają, że w ostatnim roku ich firmy odczuły konsekwencje zmian klimatycznych. Co piąty wskazuje, że spowodowało to znaczące zwiększenie zrównoważonych inwestycji przez ich organizacje – wynika z raportu 2023 CxO Sustainability Report: Accelerating the Green Transition, przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte. Kwestie środowiskowe są przez 42% ankietowanych wymieniane jako jedne z trzech najbardziej wpływających na firmy, przed takimi obszarami jak innowacje, poszukiwanie talentów czy wyzwania związane z łańcuchami dostaw.

W przeprowadzonym we wrześniu i październiku 2022 r. badaniu Deloitte wzięło udział ponad 2 tys. przedstawicieli zarządów (CxO, C-level) z 24 krajów na świecie, reprezentujących najistotniejsze sektory gospodarki. Ankieta miała na celu ocenę obaw i działań podejmowanych przez liderów w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz przeciwdziałania zmianom klimatycznym.

Istotne wyzwania środowiskowe 

– Konsekwencje zmian środowiskowych są przez przedstawicieli kadry zarządzającej uznawane za najbardziej istotne spośród wielu wyzwań, z którymi mierzą się na co dzień. Większy nacisk kładziony w ciągu ostatniego roku przez globalnych CxO na zrównoważony rozwój powinien rozwiać wszelkie wątpliwości co do tego, że zagadnienia z obszaru sustainability stały się nieodzownym elementem biznesowego krajobrazu – nawet w obliczu gospodarczej niepewności, powracających zakłóceń i innych wyzwań – mówi Irena Pichola, partner, liderka zespołu ds. zrównoważonego rozwoju w Polsce i Europie Środkowej, global GPS climate bold play leader, Deloitte.

Jak wynika z badania Deloitte, kwestie środowiskowe są często wymieniane przez ankietowanych jako jedne z trzech najbardziej wpływających na firmy, jedynie nieznacznie ustępując perspektywom gospodarczym, a wyraźnie przed takimi obszarami jak innowacje, poszukiwanie talentów czy wyzwania związane z łańcuchami dostaw. W efekcie, ponad 75% CxO ocenia, że w ostatnim roku ich organizacje zwiększyły nakłady na zrównoważone inwestycyjne, a niemal 20% wskazuje, że zadziało się to w sposób znaczący.

Niemal wszyscy pytani członkowie zarządów uważają też, że w ostatnim roku ich firmy odczuły konsekwencje zmian klimatycznych, a 61% respondentów spodziewa się, że w ciągu najbliższych trzech lat będą one miały duży lub bardzo duży wpływ na strategie lub działalność operacyjną ich przedsiębiorstw. 36% wskazuje, że to odziaływanie będzie umiarkowane, a jedynie 3%, że znikome lub żadne. Co więcej, obok wpływu na firmy i udziałowców, 82% zarządzających uważa, że zmiany klimatyczne dotknęły ich bezpośrednio, najczęściej w postaci fali niespotykanych upałów.

Uczestnicy badania Deloitte wśród czynników klimatycznych, które już teraz wpływają na funkcjonowanie ich firm, najczęściej wymieniają ograniczoną dostępność surowców i ich koszt (46%). Niewiele mniej wskazań dotyczy zmieniających się preferencji konsumenckich, uwzględniających zmiany w środowisku naturalnym (45%) oraz regulacji emisji (43%). Z kolei co trzeci respondent ocenia, że te zmiany mają wpływ na fizyczne (37%) i psychiczne (32%) zdrowie ich pracowników.

Klimatyczny optymizm 

– Mimo wyrażania wielu obaw 78% przedstawicieli CxO jest przynajmniej ostrożnie optymistycznych i uważa, że świat podejmie odpowiednie kroki, aby uniknąć najgorszych scenariuszy zmian klimatycznych. Dodatkowo 84% wierzy, że zarówno ich organizacje, jak i globalna gospodarka mogą się rozwijać, osiągając cele klimatyczne i zmniejszając emisję gazów cieplarnianych. Ważne, aby ten optymizm przekuwać na realne działania. Zielona i sprawiedliwa transformacja wymagać będzie wielu inwestycji i zaangażowania innowacyjnych technologii – i na tym polu liderzy biznesowi mają do odegrania kluczową rolę – mówi Anna Kowalewska, partner w zespole ds. zrównoważonego rozwoju Deloitte.

Jak wynika z badania, firmy odczuwają silną presję ze strony wielu grup interesariuszy, aby podejmować wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi: regulatorów, konsumentów, udziałowców i inwestorów, a także pracowników czy organizacji pozarządowych.

W odpowiedzi na te oczekiwania firmy najczęściej wykorzystują bardziej zrównoważone materiały oraz zwiększają efektywność wykorzystania energii (po 59% odpowiedzi). Równo połowa organizacji prowadzi szkolenia pracowników z zakresu zmian klimatycznych, a 49% rozwija nowe przyjazne środowisku produkty i usługi. Prowadzą też działania mające zmniejszać potencjalne zagrożenia związane z takimi zmianami: 43% przenosi swoje zakłady, 40% wykupuje dodatkowe ubezpieczenia na wypadek ekstremalnych zagrożeń pogodowych, a 36% oferuje wsparcie finansowe dla pracowników nimi dotkniętych.

Mimo podejmowania powyższych działań zarządzający zauważają, że muszą się borykać z wieloma przeszkodami na drodze zielonej transformacji. Co czwarty ankietowany wskazywał w tym przypadku na trudności z mierzeniem wpływu środowiskowego ich organizacji, a co piąty – wysokie koszty oraz większe skupienie na doraźnych, krótkoterminowych problemach.

– Członkowie zarządów oceniają, że zarówno ich firmy, jak i światowa gospodarka mogą nadal się rozwijać jednocześnie osiągając ambitne cele transformacji klimatycznej i redukcji emisji. Jednak, aby uniknąć rozdźwięku między deklaracjami a rzeczywistym wpływem organizacje powinny włączyć cele środowiskowe do swoich strategii biznesowych, budować zaufanie podejmując wiarygodne działania, rozwijać aktywną postawę zarządów oraz udziałowców, a także inwestować w innowacyjne technologie oraz współprace umożliwiające zmiany systemowe. W ten sposób uda im się przełamać obecnie występujące trudności oraz zrównoważyć rosnące krótkoterminowe koszty długoterminowymi zyskami z transformacji – mówi Irena Pichola.

Źródło: Deloitte

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę