Oto najnowsze dane o handlu zagranicznym

Reklama
Reklama

Według wstępnych danych GUS, po trzech kwartałach tego roku, nasz kraj notował niewielki wzrost eksportu towarów z Polski o 1,2 proc. (do blisko 134,9  mld euro) oraz spadek importu o 0,6 proc. (do 130,7 mld euro).

Nadwyżka wymiany wyniosła ponad 4,1 mld euro, czyli poziom o ok. 2,5 mld euro wyższy niż przed rokiem. Powyższe wyniki wpisują się w ogólnoświatową tendencję spowolnienia tempa wzrostu obrotów towarowych, co w decydującej mierze jest konsekwencją ogólnego spowolnienia wzrostu gospodarki światowej (wg październikowych danych MFW, do 3,1 proc. w 2016), wyhamowania w ujęciu globalnym inwestycji, popytu oraz procesu liberalizacji handlu. Biorąc pod uwagę strukturę geograficzną polskiego eksportu w okresie styczeń-wrzesień br. notowano spowolnienie wywozu do krajów rozwiniętych (wzrost o 2 proc., do 116,6 mld euro) oraz utrzymanie spadkowej tendencji w sprzedaży na rynki słabiej rozwinięte (o 3,4 proc., do 18,2 mld euro).

Reklama

Eksport do Unii Europejskiej wzrósł o 1,5 proc. (do ok. 107,6 mld euro), w tym 2-krotnie szybciej do krajów spoza strefy euro (o 2,4 proc.), niż do państw eurolandu. Wzrost eksportu odnotowano do osiemnastu państw członkowskich UE, w tym w przypadku aż siedemnastu z nich był on szybszy niż w skali ogólnej. Wśród ważniejszych unijnych rynków najszybciej zwiększyła się sprzedaż do: Słowenii (o 10,3 proc.), Rumunii (o 9,7 proc.), Bułgarii (o 8,2 proc.), Finlandii (o 7,5 proc.), Portugalii (o 7,3 proc.), a także Chorwacji oraz Szwecji (o 6,8 proc.). Utrzymująca się tendencja do szybszego niż w skali ogólnej wzrostu eksportu do UE, przełożyła się na umocnienie jej udziału w naszym łącznym eksporcie, do 79,8 proc. po dziewięciu miesiącach 2016 r.

Zdecydowanie szybciej niż przeciętnie wzrósł eksport do pozaunijnych rynków rozwiniętych, tj. o 7,7 proc., do ponad 9 mld euro, a ich udział w łącznym polskim wywozie zwiększył się o 0,4 pkt. proc. do 6,7 proc. Było to rezultatem dynamicznego zwiększenia polskiej sprzedaży m.in. do: Kanady (o 12,5 proc.), Stanów Zjednoczonych (o 12,4 proc.), Szwajcarii (o 9,4 proc.), Japonii (o 9 proc.) oraz do słabiej dotychczas wykorzystywanych rynków, tj. Islandii (o 45,5 proc.) i Izraela (o 28,8 proc.).

Reklama

W przypadku eksportu na rynki WNP, po dwóch latach głębokich spadków, w okresie styczeń-wrzesień br. odnotowano jego wzrost o 1,9 proc. (do ok. 7,5 mld euro), w tym na Ukrainę o 11,6 proc. oraz na Białoruś o 2,6 proc. Wzrost sprzedaży odnotowano również na rynek rosyjski, gdzie eksport wyniósł ponad 3,8 mld euro, a zatem był wyższy o 0,3 proc. niż przed rokiem.Niekorzystnie po trzech kwartałach 2016 r. kształtował się eksport do pozostałych rynków słabiej rozwiniętych i rozwijających się (poza WNP), tj. zmniejszył się o 6,8 proc. (do ok. 10,7 mld euro). O takim wyniku zadecydował spadek wywozu m.in. do: Chin (o 5,4 proc.), Turcji (o 6,5 proc.), ZEA (o 19,4 proc.) i Meksyku (o 24 proc.). Nie skompensował tego wzrost eksportu m.in. do Indii (o 30 proc.), Republiki Korei (o 21 proc.), Serbii (o 11,5 proc.) oraz Hongkongu (o 10,4 proc.).

W przekroju towarowym kontynuowany był trend dynamicznego wzrostu eksportu wyrobów przemysłu lekkiego (o 12,2 proc.). Szybciej niż przeciętnie również wzrósł wywóz wyrobów: ceramicznych (o 8 proc.), przemysłu drzewno-papierniczego (o 4,7 proc.), przemysłu chemicznego (o 4,5 proc.) oraz dominujących w polskiej wymianie z zagranicą, wyrobów elektromaszynowych (o 1,7 proc.).

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama