Parlament Europejski będzie chronić przemysł w UE

metallurgyfordummies.com

W tym tygodniu europosłowie przyjęli nowe, miejmy nadzieję skuteczniejsze, zasady walki z dumpingiem i subsydiowaniem eksportu przez państwa trzecie.

Przedsiębiorstwa w Unii Europejskiej i tym samym tworzone przez nich miejsca pracy z trudnością konkurują z importem po zaniżonych cenach z krajów trzecich, mających nadmierne moce produkcyjne i gospodarki dotowane, głównie w sektorach hutnictwa stali, aluminium, rowerów, cementu, przemysłu chemicznego, ceramiki, szkła, papieru i paneli słonecznych.

Nowe przepisy umożliwiłyby UE reagowanie na takie nieuczciwe praktyki handlowe poprzez przeciwdziałanie importowi, kiedy ceny, z powodu ingerencji państwa, nie zostały ustalone zasadach rynkowych.

Unikalne w skali światowej zasady handlowe UE nałożą na partnerów handlowych i producentów spoza Unii, obowiązek przestrzegania międzynarodowych standardów dotyczących prawa pracy oraz ochrony środowiska, co ma zapobiegać dumpingowi. Celem jest ochrona przemysłu i miejsc pracy w UE przed nieuczciwie zaniżonymi cenami towarów importowanych z krajów trzecich, których gospodarka jest w dużym stopniu sterowana przez państwo.

Komisja Europejska będzie monitorować sytuację w krajach eksportujących do UE, a przedsiębiorstwa w UE mogą opierać się o jej sprawozdania składając skargę na dumping. Firmy unijne nie będą musiały przedstawiać żadnych dodatkowych dowodów na to, że ich konkurenci z krajów trzecich prowadzą dumping towarów na rynku UE. Małe i średnie przedsiębiorstwa otrzymają ponadto pomoc przy radzeniu sobie z niezbędnymi w takim przypadku procedurami.

Wszystkie grupy zaangażowane, szczególnie unijne związki zawodowe będą miały możliwość przedstawienia swojej opinii o decyzjach dotyczących środków ochrony handlu. Pod uwagę ma być również brany wpływ dumpingu środowiskowego i społecznego podczas decyzji w sprawie środków antydumpingowych.

Europosłowie negocjują również dalsze plany aktualizacji unijnych "instrumentów ochrony handlu" w celu podniesienia ceł przeciwko dumpingowemu lub subsydiowanemu importowi z krajów, które zwykle w niewielkim stopniu ingerują w gospodarkę.

Parlament przyjął przepisy uzgodnione nieformalnie 3 października br. po negocjacjach z Radą. Porozumienie poparło 554 posłów, 48 było przeciw, a 80 wstrzymało się od głosu.

Nowe przepisy wejdą w życie po ich formalnym zatwierdzeniu przez Radę i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

Źródło: Parlament Europejski

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę