Powstaje „Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju”

Azoty Tarnów
Reklama
Reklama

W dniu 13.11.2012 r. podpisany został list intencyjny w sprawie współpracy przy tworzeniu ośrodka badawczo-rozwojowego pod nazwą „Chemiczne Centrum Technologii i Rozwoju" pomiędzy Grupą Kapitałową Azoty Tarnów: Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach S.A., ZAK S.A., Zakładami Chemicznymi „Police" S.A. a Miastem Tarnów i Województwem Małopolskim.

Nadrzędnym celem podjętej inicjatywy ma być poszukiwanie, organizacja, prowadzenie i wdrażanie najnowszych, najbardziej efektywnych, bazujących na zrównoważonym rozwoju innowacyjnych rozwiązań oraz ich opatentowanie (w celu zbudowania przewagi konkurencyjnej i podniesienia poziomu innowacyjności).
Ponadto jej celem będzie wspieranie innowacyjnej przedsiębiorczości, aktywne uczestnictwo w polityce rozwoju regionalnego oraz aktywizacja rynku pracy. Efektem realizacji projektu ma być stworzenie instytucji o zasięgu ponadregionalnym, która zintegruje współpracę przemysłu, nauki i administracji publicznej.

Reklama

Dla przyszłości przemysłu chemicznego szczególne znaczenie ma umiejętne wdrażanie innowacyjnych efektów prac rozwojowo-badawczych, dlatego tak istotne jest wzmacnianie współpracy między sferą nauki a przedsiębiorstwami z branży chemicznej.

Strony listu stawiają sobie za cel budowę ośrodka umożliwiającego prowadzenie badań stosowanych dla potrzeb regionalnego zaplecza naukowo-badawczego, a także organizację współpracy regionalnych, krajowych i zagranicznych jednostek naukowo-badawczych w ramach celowych projektów badawczych. Planowane jest także nawiązanie współpracy z Międzynarodowym Centrum ds. Bezpieczeństwa Chemicznego w Tarnowie (ICCSS) na bazie najnowszych rozwiązań stosowanych w światowym przemyśle chemicznym i promowanie współpracy międzynarodowej w tym zakresie.

Reklama

Strony zamierzają wspierać rozwój innowacyjności związanej z branżą chemiczną poprzez fundusze zalążkowe, pożyczki i poręczenia, a także rozwój przedsiębiorczości (inkubator, klaster, park przemysłowy). Istotne znaczenie będzie miało również doskonalenie kompetencji kadr przedsiębiorstw branży chemicznej w oparciu o współpracę z uczelniami technicznymi.

Sygnatariusze listu intencyjnego zadeklarowali także, że podejmą działania w celu podpisania porozumień o współpracy w ramach „Chemicznego Centrum Technologii i Rozwoju" z przedstawicielami środowisk akademickich, instytutami badawczymi oraz przedstawicielami innych instytucji współpracujących z branżą chemiczną, w celu efektywniejszej realizacji prac badawczych i rozwojowych oraz pogłębiania współpracy środowisk przemysłu i nauki.

List intencyjny podpisali: w imieniu Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. - prezes zarządu Jerzy Marciniak oraz wiceprezes zarządu Witold Szczypiński, w imieniu ZAK S.A. - prezes zarządu Adam Leszkiewicz oraz wiceprezes zarządu Ireneusz Marciniak, w imieniu Zakładów Chemicznych „Police" S.A. - prezes zarządu Krzysztof Jałosiński oraz wiceprezes zarządu Wojciech Naruć, w imieniu Województwa Małopolskiego - wicemarszałek województwa Roman Ciepiela oraz w imieniu miasta Tarnów - prezydent miasta Ryszard Ścigała.

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama