Lepiej niż przed rokiem, ale gorzej niż w lipcu

Produkcja sprzedana przemysłu w sierpniu 2021 Toyota Motor Manufacturing Poland

Sierpień był kolejnym miesiącem ze sporym wzrostem produkcji sprzedanej przemysłu. Jednak wzrost o 13,2% w porównaniu z ubiegłorocznym sierpniem było nieco niższy od wcześniejszych prognoz ekonomistów. W porównaniu do lipca br. produkcja przemysłowa spadła natomiast o 2,5%.

W okresie styczeń – sierpień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 16,4% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, kiedy notowano spadek o 4,5%.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, w sierpniu br. produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 10,7% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,3% niższym w porównaniu z lipcem br.

We wszystkich głównych grupowaniach przemysłowych w sierpniu br. odnotowano wzrost produkcji w skali roku. Produkcja dóbr zaopatrzeniowych zwiększyła się o 19,3%, dóbr związanych z energią – o 11,8%, dóbr konsumpcyjnych trwałych – o 10,6%, dóbr inwestycyjnych – o 6,9%, a dóbr konsumpcyjnych nietrwałych – o 6,3%.

Według wstępnych danych w sierpniu br., w stosunku do sierpnia 2020 r., wzrost produkcji sprzedanej (w cenach stałych) odnotowano w 29 (spośród 34) działach przemysłu, m.in. w produkcji wyrobów z metali – o 28,4%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 25,3%, maszyn i urządzeń – o 24,9%, metali – o 24,6%, papieru i wyrobów z papieru – o 23,6%, wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 18,8%, wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – o 18,5%, w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 16,1%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z sierpniem ub. roku, wystąpił w 5 działach, w tym w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 12,9%.

W sierpniu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 0,9% i wyniosło 6352,0 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 9,5% i wyniosło 5843,75 zł (brutto).

Źródło: GUS

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę