Przydatność komunikacji Bluetooth w procesach automatyzacji

Phoenix Contact
Reklama
Reklama
Technologia Bluetooth jest najczęściej stosowanym rozwiązaniem opierającym się na wykorzystaniu fal radiowych w zakresie prostej i bezprzewodowej komunikacji w procesach przemysłowej automatyzacji. Wynika to z pozytywnych doświadczeń, jakie zdobyto podczas stosowania bezprzewodowych sieci (Wireless) w procesach przemysłowych.

Jest wiele powodów, dla których warto stosować bezprzewodową komunikację w procesach przemysłowej automatyzacji. Należą do nich m.in. bezpośrednia i pośrednia redukcja kosztów związanych z instalacją, konserwacją i zakupem sprzętu, poprawa elastyczności, bezstykowy i niewymagający konserwacji system komunikacji przy zastosowaniu mobilnych lub wirujących aplikacji oraz nowych mobilnych rozwiązań z zakresu obsługi, serwisu i konserwacji. Podstawowym wymogiem użytkowników w zakresie rozwiązań z użyciem fal radiowych jest opracowanie skutecznej i prostej metody komunikacji z mobilnymi urządzeniami na odległość.

Reklama

Wpływ zewnętrznych czynników zakłóceniowych na prace aplikacji
To, co wydaje się łatwe w teorii, w praktyce nie jest już takie proste do zrealizowania. Aby aplikacja mogła działać bez zarzutu, odcinek fal radiowych musi być zabezpieczony przed oddziaływaniem czynników zakłóceniowych. Ponieważ czynnik transmisyjny dla danych radiowych nie jest stosowany wyłącznie na potrzeby działania aplikacji, w procesach automatyzacji należy także korzystać z innych aplikacji Wireless. W poprzednich latach
Bluetooth był często stosowany w przemysłowych procesach automatyzacji jako optymalne rozwiązanie w zakresie bezprzewodowej komunikacji sterującej. Było to zasługą dobrej współpracy z siecią WLAN oraz możliwością równoczesnego stosowania sieci bluetooth na niewielkiej powierzchni.
Liczne przykłady pokazują, że sieć bezprzewodowa spełnia także wysokie wymagania w zakresie skutecznej transmisji danych w surowym środowisku przemysłowym. Bluetooth wykorzystuje do tego celu nie tylko stały kanał transmisji jak np. sieć WLAN, ale dzieli pasmo częstotliwości 2,4-GHz na 79 kanałów transmisji, które można zmieniać nawet 1600 razy na sekundę. Wysoka redundancja kanałów transmisji zapewnia skuteczny proces komunikacji nawet przy znacznych zakłóceniach w paśmie częstotliwości 2,4-GHz.

Reklama

Tryb równoległy dzięki zastosowaniu redundantnych kanałów i krótkich okresów obłożenia
Coraz częstsze stosowanie technologii radiowej w halach produkcyjnych sukcesywnie zmniejsza zakresy częstotliwości. Bluetooth odgrywa tu znaczną rolę, ponieważ taki rodzaj sieci wykorzystuje mały zakres częstotliwości w bardzo efektywny sposób. Duża liczba redundantnych kanałów transmisji oraz fakt, że każdy kanał jest wykorzystywany tylko przez kilka milisekund, umożliwiają bezzakłóceniowy tryb pracy kilku systemów Bluetooth w tym samym czasie. Ponieważ poszczególne kanały transmisji można wyłączyć ręcznie, zakresy częstotliwości można zaplanować. W ten sposób do danej aplikacji można przyporządkować stałe zakresy częstotliwości.
Jeśli zakresy częstotliwości (maks. trzy kanały WLAN) zostaną zablokowane, sieci WLAN i Bluetooth będą pracować w trybie równoległym bez zakłóceń na niewielkiej powierzchni. Nawet w przypadku braku ręcznej konfiguracji automatyczny mechanizm współpracy adaptive frequency hopping (AFH) pozwala wyeliminować zakłóceń podczas współpracy z systemami WLAN.

Więcej na temat w MM Magazynie Przemysłowym 3/2012

Reklama

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama