Serwis wózków widłowych i innych transportowych

Serwis wózków widłowych i innych transportowych Jungheinrich

W magazynach czy halach produkcyjnych wózki transportowe są nieodzownym narzędziem pracy, bez którego dostarczenie różnego rodzaju ładunku byłoby albo bardzo utrudnione, albo wręcz niemożliwe. Ich niezawodna praca jest więc kluczowa dla utrzymania ciągłości realizowanych procesów. Dlatego też niezwykle istotne jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia serwisowego, które będzie odpowiedzialne za przeprowadzanie zarówno regularnych czynności konserwacyjno-serwisowych, jak i napraw ewentualnych usterek. Zapytaliśmy, jak taka współpraca serwisowa wygląda w przypadku firm Jungheinrich i STILL.

  • Utrzymanie gwarancji producenta na nowe wózki transportowe/widłowe wymaga przeprowadzania regularnych przeglądów i konserwacji.
  • W ofercie producentów wózków dostępne są różne pakiety serwisowe, które różnią się zakresem oferowanych usług.
  • Naprawy i niezbędny serwis wózków mogą odbywać się zarówno na miejscu u klienta, jak i w autoryzowanym serwisie
  • Również używane wózki transportowe mogą być objęte gwarancją lub ochroną serwisową.
  • Przedsiębiorcy, którzy użytkują wózki różnych producentów, mogą skorzystać z oferty serwisowej firm, które serwisują wózki różnych marek.

Nie tylko intensywna eksploatacja wózków transportowych, praca z dużymi obciążeniami, często w niekorzystnych warunkach może prowadzić do awarii, zużywania się części czy ogólnego pogorszenia wydajności i sprawności pracy tych narzędzi. Do tego trzeba pamiętać o konieczności wymiany lub uzupełniania płynów eksploatacyjnych, a także o możliwości uszkodzenia wózka na skutek błędu operatora lub wypadku.

Żeby do minimum ograniczyć negatywne następstwa wyłączenia wózków transportowych z użytkowania, należy zadbać o ich profesjonalny serwis techniczny. Wśród wielu czynników, na które warto zwrócić uwagę przy wyborze serwisu technicznego, liczą się przede wszystkim czas reakcji w przypadku unieruchomienia pojazdu i zakres oferowanych czynności serwisowych.

Nowy wózek niczym auto z salonu

Podobnie jak nowy samochód kupiony w salonie również wszelkie wózki transportowe są objęte gwarancją producenta. Do jej utrzymania niezbędne jest jednak m.in. regularne przeprowadzanie przeglądu technicznego lub konserwacji wózka zgodnie z harmonogramem, który został ustalony w umowie zakupu.

Analogicznie jak samochody także wózki widłowe powinny mieć wykonywane cykliczne przeglądy serwisowe. Różnica polega na tym, że ich częstotliwość zależy w główniej mierze od motogodzin, jakie przepracują, a nie przejechanych kilometrów – wyjaśnia Tomasz Szymczak, kierownik produktu ds. urządzeń obcych w Dziale Serwisu Jungheinrich. – Dla przykładu, wózki o napędzie elektrycznym powinny mieć przeglądy wykonywane co 1000 motogodzin, jednak nie rzadziej niż co 6 miesięcy.

Co ważne, już na etapie oferowania wózka klienci firmy Jungheinrich otrzymują pakiet informacji na temat jego konserwacji. Od momentu dostarczenia urządzenia do klienta serwis firmowy obejmuje nad nim piecze i dba, aby klient nie musiał samodzielnie pilnować terminów kontroli. Zespół koordynatorów serwisu, przypisanych jako opiekunowie klienta, kontaktuje się w celu umówienia wizyty w momencie powstania potrzeby wykonania przeglądu. Często już na tym etapie klienci mają wybrany pakiet serwisowy dostosowany do ich potrzeb.

Oczywiście również nowe wózki widłowe STILL kupione na własność są objęte gwarancją producenta, w której ramach klientom przysługuje kompleksowa opieka autoryzowanego serwisu. Po tym okresie istnieje możliwość przedłużenia umowy serwisowej.

Adam Sobczyk, dyrektor serwisu w firmie STILL Polska, dodaje, że w przypadku wynajmu długoterminowego wózki objęte są obsługą serwisową przez cały czas trwania umowy. Z perspektywy klienta zobowiązanie ogranicza się do opłacania stałej raty abonamentu, który obejmuje wynajem i obsługę serwisową w ustalonym zakresie.

źródło: STILL

Do wyboru, do koloru

Oferowane na rynku usługi serwisowe dość znacznie mogą się różnić zakresem. Z reguły nawet jedna firma serwisowa oferuje różne opcje pakietów serwisowych. Dzięki temu przedsiębiorstwo może optymalnie dopasować zakupioną opiekę techniczną do swoich rzeczywistych potrzeb. 

Niektóre firmy bowiem zadowalają się absolutnym minimum (pakiet obejmuje wtedy np. tylko koszty niezbędnych czynności w ramach obowiązkowego przeglądu, w tym ewentualną wymianę części zamiennych), natomiast inne preferują maksymalną opiekę techniczną. 

W pierwszym przypadku przedsiębiorca płaci znacznie mniej, ale ryzykuje większe koszty w przypadku nieprzewidzianych sytuacji. Z kolei przy maksymalnej ochronie serwisowej koszty stałe są dużo wyższe, jednak obejmują wszystkie potencjalne zdarzenia lub ich większość.

Tak naprawdę dzięki szerokiemu wachlarzowi usług podchodzimy do naszych klientów indywidualnie i dopasowujemy opiekę serwisową zgodnie z ich potrzebami – zauważa Tomasz Szymczak i precyzuje:

Gdybym miał wskazać pakiet serwisowy, który cieszy się największym zainteresowaniem naszych klientów, wskazałbym na Full Service. W nim w ramach stałej miesięcznej raty klient otrzymuje pełną obsługę serwisową, którą w razie potrzeby może rozszerzyć o naprawę uszkodzeń mechanicznych (usługa Ochrona Uszkodzeń). To jedna z wielu opcji, z jakich nasi klienci mogą skorzystać. Dla mniej wymagających klientów dysponujemy m.in. pakietem Standard, który przede wszystkim gwarantuje cykliczną konserwację wózków widłowych.

Również w przypadku firmy STILL umowa serwisowa jest negocjowana indywidualnie w zależności od potrzeb. 

Istnieją jednak wstępnie zdefiniowane pakiety: Basic, Comfort, Premium, Excellence i Full Service. Różnią się one zakresem usług dotyczących: serwisu, kontroli, konserwacji, materiałów eksploatacyjnych, napraw związanych ze zużyciem sprzętu, ubezpieczenia i usług dodatkowych – wylicza Adam Sobczyk.

Na miejscu u klienta i z wózkiem zastępczym

Czas i komfort realizacji naprawy jest kluczowy z punktu widzenia większości przedsiębiorstw, które w pracy wykorzystują wózki transportowe. Większość firm serwisowych oferuje krótki czas reakcji serwisu (może on się różnić zależnie od wybranego pakietu), który z reguły nie przekracza 24 godzin. Do tego firmy zapewniają serwis mobilny, który większość napraw i czynności serwisowych jest w stanie wykonać na miejscu u klienta.

W przypadku serwisu STILL Polska ponad 91% awarii jest usuwanych na miejscu podczas pierwszej wizyty technika. Tak wysoki wskaźnik firma uzyskuje dzięki zdalnym narzędziom diagnostycznym, ciągłemu szkoleniu pracowników serwisu i cyfrowej bazie dokumentów technicznych, a także wyposażeniu techników w bogatą paletę najpotrzebniejszych części zamiennych. 

W szczególnych przypadkach oferujemy klientom możliwość naprawy wózka w jednym z pięciu oddziałów. Czas usunięcia usterki w takim przypadku zależy od jej specyfiki – stwierdza Adam Sobczyk.

Nie inaczej wygląda sytuacja w przypadku serwisu firmy Jungheinrich, która zapewnia ponad 260 mobilnych techników, którzy działają na terenie całego kraju i dojeżdżają do miejsca pracy wózka. – Dzięki naszym wykwalifikowanym pracownikom 97% wózków jest naprawionych podczas pierwszej wizyty u klienta – zapewnia Tomasz Szymczak i dodaje: 

W przypadku poważniejszej naprawy, która wymaga pracy w warsztacie, organizujemy transport wózka do jednego z 10 oddziałów serwisowych Jungheinrich, gdzie nasi technicy warsztatowi wykonują naprawę. Cała logistyka, która wiąże się z transportem i naprawą, jest po stronie Jungheinrich. Klient musi jedynie zaakceptować przedstawioną ofertę. Na czas naprawy oferujemy również wózek zastępczy, już od podstawowej umowy serwisowej, jaką są przeglądy.

Wózek zastępczy w przypadku dłuższego unieruchomienia klienci mają zagwarantowany już po 24 godzinach. W ramach każdego typu umowy serwisowej jest to usługa bezpłatna.

Także Adam Sobczyk stwierdza: – Dzięki rozbudowanej flocie STILL Polska pojazdy zastępcze na czas unieruchomienia wózka widłowego wskutek awarii są powszechnie dostępne. Kwestia kosztów zależy od ustaleń w ramach umowy serwisowej.

Ochrona serwisowa wózków używanych

Nie wszystkie przedsiębiorstwa mogą sobie pozwolić na utrzymywanie floty nowych pojazdów transportowych. Nie oznacza to jednak, że nawet te wysłużone nie mogą być objęte gwarancją czy ochroną serwisową. Jak mówi Adam Sobczyk, gwarancją są objęte wszystkie wózki widłowe, które poddano remontowi w Europejskim Centrum Odnawiania Wózków STILL. 

Okres obowiązywania gwarancji zależy od klasy odnowienia pojazdu, do której zakwalifikowano wózek na podstawie wieku, przebiegu, stanu technicznego i zakresu podjętych prac renowacyjnych. Czas trwania gwarancji wynosi wtedy odpowiednio: 12 miesięcy lub 1000 motogodzin (Złoto), 6 miesięcy lub 500 motogodzin (Srebro) albo do 1 miesiąca lub 100 motogodzin (Brąz).

Również Tomasz Szymczak zapewnia, że bez względu na rodzaj i wiek urządzenia firma Jungheinrich oferuje pełen pakiet usług serwisowych.

Serwis wózków różnych marek

Różne przesłanki mogą spowodować, że flota wózków transportowych w jednym przedsiębiorstwie będzie się składać z pojazdów różnych producentów. Trudno jednak sobie wyobrazić, że w razie potrzeby do każdego z nich będzie wzywana inna pomoc techniczna. Warto więc zapewnić sobie ochronę serwisową firmy, która będzie w stanie wykonać czynności serwisowo-naprawcze całego sprzętu, bez względu na markę.

Jak przekonuje Adam Sobczyk, dział serwisu STILL Polska jest otwarty na potrzeby klientów. Może więc na ich prośbę utrzymywać w dobrym stanie technicznym także wózki innych producentów. Również Tomasz Szymczak zapewnia: – Wychodząc naprzeciw naszym klientom, oferujemy nasz najwyższej jakości serwis wszystkich wózków widłowych, niezależnie od ich marki. Dla urządzeń innych producentów gwarantujemy taki sam pakiet usług serwisowych jak dla wózków Jungheinrich. 

Dysponujemy narzędziami diagnostycznymi do urządzeń znanych producentów, co umożliwia bezproblemową diagnozę, naprawę i konserwację wózków widłowych innych marek. Zależało nam, aby rozwiązanie, które zaoferujemy, wynikało z potrzeb klienta, tj. minimalizowało przestoje wózków. Gwarantujemy więc ten sam czas reakcji jak dla naszych urządzeń (czyli 4 godziny), a także wózek zastępczy w przypadku przedłużającej się naprawy (już po 24 godzinach), aby zminimalizować wpływ awarii na procesy, które odbywają się w miejscu pracy urządzenia – podkreśla Tomasz Szymczak.

Bez odpowiedniego serwisu ryzyko niespodziewanej awarii, która czasowo sparaliżuje prace magazynu czy przedsiębiorstwa produkcyjnego, znacząco wzrasta. Nie można też zapomnieć, że wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem są objęte kontrolą Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Warto więc postawić na taką firmę, która będzie dysponować odpowiednimi uprawnieniami UDT.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę