Skuteczne odizolowanie skrzynki elektrycznej od drgań

Skuteczne odizolowanie skrzynki elektrycznej od drgań Elesa+Ganter

Drgania powstające podczas pracy maszyn i urządzeń mogą być dla nich szkodliwe, zwłaszcza przy długotrwałym działaniu. Jednymi z najbardziej wrażliwych na ich działanie elementów są podzespoły elektroniczne i elektryczne. Dotyczy to także szaf sterowniczych. Jak odizolować od drgań tego typu urządzenia, wykorzystując do tego celu elementy standardowe Elesa+Ganter?

Przed przystąpieniem do doboru elementów należy rozpoznać siły działające na układ, który chcemy izolować. W przypadku skrzynki elektrycznej, zamontowanej na ścianie, siły działające na układ przedstawiono na rysunku poniżej. Jak widać, górny wibroizolator jest rozciągany, dolny zaś ściskany. Do tego oba obciążane są siłami poprzecznymi.

Powiązane firmy

Elesa+Ganter Polska Sp. z o.o.
Schemat
Widok rozkładu sił działających na skrzynkę

Najczęściej spotykanym błędem popełnianym przez klientów jest zastosowanie w takich układach wibroizolatorów typu DVA.1. Ich konstrukcja nie jest dostosowana do przenoszenia takich obciążeń i może ulec zniszczeniu, narażając na uszkodzenie samą skrzynkę elektryczną, jak i jej wyposażenie. Wibroizolator tego typu jest skonstruowany do tłumienia drgań wyłącznie pod wpływem sił ściskających. Przykład nieprawidłowego zastosowania wibroizolatorów DVA.1 przedstawiono na poniższym rysnku. Z prawej strony przedstawiono zbliżony widok modelu z niepoprawnym montażem.

Grafika
Nieprawidłowe użycie wibroizolatora DVA.1

Jednak co zrobić w przypadku, kiedy ktoś popełnił błąd i ma już zamocowaną w ten sposób skrzynkę? Najlepiej byłoby skontaktować się z biurem pod numerem 22 737 70 47. Eksperci pomogą w doborze odpowiedniego wibroizolatora. Większość produktów firmy dostępnych jest z magazynu w Polsce, co gwarantuje ich szybką wysyłkę.

Jeśli jednak sytuacja wymaga natychmiastowej naprawy z wykorzystaniem zamontowanego wcześniej wibroizolatora, można rozwiązać ten problem w inny sposób. Należy dorobić 4 kawałki ceownika oraz 2 tuleje dystansowe. Elementy te, przy właściwym zamontowaniu, usprawnią pracę wibroizolatorów. Obciążenia górnego elementu mocującego zostaną zmienione z rozciągających na ściskające, a tuleja pod dolnym elementem mocującym skompensuje różnice w wysokości obu mocowań. Zaletą tego rozwiązania jest jedynie czas. Blachy oraz tuleje możemy prowizorycznie dorobić, a uzyskana dzięki nim poprawa rozwiąże nam problem jedynie w krótkim okresie. Na wibroizolatory nadal będą działały siły poprzeczne, które z czasem mogą je uszkodzić.

Grafika
Montaż elementów do poprawnej pracy wibroizolatora DVA.1

Najlepszym i najbardziej inżynierskim podejściem jest odpowiedni dobór elementu na etapie projektowania.

Na bieżąco śledzimy potrzeby naszych klientów i dostosowujemy do nich naszą ofertę. Dlatego w naszym asortymencie są od dawna dostępne wibroizolatory rekomendowane do tego typu aplikacji. Są to modele DVI do montażu ściennego oraz DVG do montażu sufuitowego lub ściennego – powiedział Filip Granowski, dyrektor zarządzający Elesa+Ganter Polska.

Pojedynczy wibroizolator może być stosowany pod obciążeniami rozciągającymi lub ściskającymi w osi F2 o wartościach do 300 N lub 700 N. Może też być obciążany siłami poprzecznymi F1 do 140 lub 250 N.

Schemat
Kierunki obciążalności wibroizolatorów DVI oraz DVG

Wybór odpowiedniego modelu

Kluczem do poprawnego doboru tych wibroizolatorów jest wybranie odpowiedniego modelu do zastosowania w danej aplikacji. W przypadku aplikacji, w której element jest przytwierdzony do sufitu, możliwe jest zastosowanie tylko wibroizolatora DVG, ponieważ może być on poddawany siłom rozciągającym.

Innym przypadkiem jest montaż ścienny, w przypadku którego górny wibroizolator (poza siłami poprzecznymi) jest poddawany również siłom rozciągającym. Dolny zaś (poza poprzecznymi) poddawany jest siłom ściskającym. Charakterystyka sił działających w obu tych przypadkach powoduje, że rekomendowanym „górnym” wibroizolatorem jest DVG, a „dolnym” DVI.

Schemat
Zastosowanie wibroizolatorów DVI i DVG w zależności od płaszczyzny montażu

Zastosowanie elementów tłumiących ma wpływ na: zmniejszenie hałasu, poprawę komfortu pracy, zwiększenie żywotności maszyn i narzędzi oraz ochronę konstrukcji przed drganiami.

Wiele zastosowań wibroizolatorów

Wibroizolatory DVI oraz DVG mogą być wykorzystane na wiele sposobów, np. jako: zamocowanie elementów w branży wentylacyjnej, w różnego rodzaju tunelach wentylacyjnych, wsparcie montażu wentylatorów lub pomp, sprężarek, dmuchaw, ochrona paneli elektrycznych przed otaczającymi ich drganiami, zamocowanie różnego rodzaju rurociągów, element zespołu maszyn linii produkcyjnych m.in. zasypów lub podajników, które muszą być podwieszone czy stopa wibroizolacyjna kotwiona do podłoża dla urządzeń o niewielkiej masie (tylko w przypadku wibroizolatora DVI).

W razie pytań bądź wątpliwości można kontaktować się z Działem Technicznym firmy Elesa+Ganter, który służy pomocą w optymalnym rozwiązaniu każdego problemu natury technicznej.

Źródło: Elesa+Ganter

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 4/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę