Systemy PLM oferują korzyści także MŚP

Systemy PLM oferują korzyści także MŚP Pixabay – Wallusy

Zastępują klasyczne arkusze kalkulacyjne i złożone repozytoria danych i mogą przynieść realne korzyści także małym i średnim przedsiębiorstwom. System PLM, który umożliwia cyfrową wizualizację cyklu życia produktu, może bowiem zwiększyć transparentność procesów, ograniczyć liczbę błędów, a także skrócić czas obróbki.

• System PLM umożliwia wizualizację całego cyklu życia produktu w formie cyfrowego ciągu procesów
• Niezależnie od stopnia złożoności systemu PLM jego implementacja polega na wyborze jednego procesu i przetestowaniu na nim działania oprogramowania
• Dzięki wdrożeniu systemu PLM można ograniczyć liczbę manualnych czynności, a tym samym zredukować do minimum liczbę błędów

Cyfryzacja na ogół kojarzy nam się z uporządkowanymi, przejrzystymi procesami i automatyzacją całości działań w przedsiębiorstwie. Jednak rzeczywistość często wygląda zupełnie inaczej: zadania zapisywane są i planowane w arkuszach kalkulacyjnych, a dane – wysyłane pocztą elektroniczną i przechowywane w różnorodnych repozytoriach. Zaś dokumenty i cenniki dostępne są w tak wielu wersjach, że zorientowanie się w tym, która jest aktualna, zajmuje mnóstwo czasu, a niekiedy jest wręcz niemożliwe. Takie praktyki zwiększają ryzyko niepotrzebnego powielania zadań i popełnienia błędu. Alternatywą może być wdrożenie systemu do zarządzania cyklem życia produktu (Product Lifecycle Management – PLM), który może znacznie zwiększyć produktywność przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów realizacji procesów.

System PLM to automatyzacja z funkcją adaptacji

Głównym zadaniem systemu PLM jest cyfrowa wizualizacja zadań i procesów składających się na cały cykl życia produktu. Wizualizacja taka umożliwia identyfikację i organizację procesów decyzyjnych, planowanie i kontrolę terminów oraz graficzną prezentację przebiegu poszczególnych procesów. A jednocześnie eliminuje konieczność stosowania arkuszy Excel, kart instrukcyjnych obróbki i list kontrolnych, ułatwiając tym samym współpracę zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak i z dostawcami i usługodawcami zewnętrznymi.

Jeśli przykładowo pracownik wprowadza zmianę w produkcie, system na tej podstawie automatycznie wyznacza nowe terminy i zadania dla wszystkich uczestników procesu. Zaś wykonanie danego zadania powoduje uruchomienie kolejnego etapu procesu. Co więcej, system rejestruje poszczególne działania, dzięki czemu można je w każdej chwili prześledzić i poddać analizie. To zaś zwiększa przejrzystość całego procesu i pozwala pracownikom skoncentrować się na ich zasadniczych zadaniach, zamiast tworzyć dokumentację i zarządzać projektem.

Weźmy inny przykład: jeśli pracownik niespodziewanie zachoruje, system sam skoordynuje działania pod jego nieobecność, wskaże zastępcy konieczne do wykonania zadania, a także dostarczy mu wszelkich niezbędnych informacji, ograniczając do minimum konieczność manualnej ingerencji w tok planowanych działań. A ponieważ umożliwia on także indywidualne przydzielanie uprawnień dostępu do danych, w procesy te można włączyć także zewnętrznych dostawców lub partnerów biznesowych. System PLM pełni więc funkcję bezpiecznej, użytecznej platformy wymiany danych i przestrzeni współpracy między wszystkimi stronami zaangażowanymi w tworzenie produktu.

Zacznijmy od czegoś trudnego

Przechowywanie danych w systemie nie niesie ze sobą większego ryzyka dla bezpieczeństwa. Wrażliwe dane, takie jak np. schematy konstrukcyjne, rysunki techniczne czy kalkulacje, w dalszym ciągu mogą być przechowywane lokalnie, zaś dane procesowe są archiwizowane w chmurze. Dzięki wykorzystaniu chmury nie ma konieczności ponoszenia wysokich kosztów inwestycji w infrastrukturę serwerową, co sprawia, że na system PLM mogą sobie pozwolić także małe i średnie przedsiębiorstwa. Zaś gotowe szablony najczęściej występujących procesów, takich jak analiza możliwości i skutków wystąpienia błędu, zarządzanie jakością, zarządzanie zmianą czy wprowadzenie produktu na rynek, znacznie przyspieszają wdrożenie systemu. Oczywiście, szablony te można także dostosowywać do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa.

Najważniejszą zaletą systemu PLM jest jednak jego „zwinność”: przedsiębiorstwo może w pierwszej kolejności zidentyfikować proces generujący najwięcej trudności, wdrożyć w nim oprogramowanie PLM, a następnie przetestować jego działanie w małej grupie osób. Jeśli test zakończy się sukcesem, można następnie krok po kroku rozszerzać działanie systemu o kolejne osoby, funkcje i procesy. Tego typu podejście umożliwia stopniowanie złożoności systemu, a tym samym ułatwia pracownikom przyzwyczajenie się do pracy z nim.

Z punktu widzenia pracownika ważny jest również fakt, że system PLM jest bardzo klarowny: prowadzi go od zadania od zadania, zapewniając pełną przejrzystość procesu i szereg dodatkowych zalet, takich jak automatyzacja rutynowych czynności, możliwość szybkiego wyszukiwania plików i informacji oraz skrócenie czasu realizacji zamówień, a przez to poprawa ich terminowości.

Zalety te nie tylko zwiększają produktywność, ale także wpływają istotnie na koszty realizacji procesów. Dzięki wdrożeniu systemu PLM można bowiem wykonywać więcej zadań w krótszym czasie, zwiększając jednocześnie motywację pracowników.

System PLM: mniej pracy ręcznej, mniej błędów

To jednak nie wszystko: system PLM oferuje bowiem także szereg użytecznych funkcjonalności z zakresu analizy i prezentacji danych, w tym np. możliwość graficznego przedstawienia „wąskich gardeł” generujących opóźnienia czy punktów, w których zadania mogą być realizowane równolegle, a także funkcję wizualizacji czasu obróbki i stopnia obłożenia poszczególnych pracowników na każdym etapie produkcji. To zaś ułatwia identyfikację procesów kryjących w sobie największy potencjał optymalizacji.

Jednym z tego typu procesów jest zwykle zarządzanie listami materiałowymi (BOM). Dzięki możliwości automatycznej synchronizacji danych i zestawień artykułów w oprogramowaniu do projektowania (CAD) i zarządzania gospodarką materiałową (ERP) system PLM eliminuje konieczność ręcznego wprowadzania danych, a tym samym także ryzyko popełnienia błędu. Podobną rolę pełni zresztą także w procesie zarządzania zamówieniami, w którym największą bolączką jest ciągła zmiana i konieczność aktualizacji cenników i kart produktów. Jeśli dostawcy otrzymają uprawnienia do wgrywania plików w systemie PLM, księgowość, kierownictwo i zamawiający zawsze będą mieli dostęp do aktualnych danych – i to bez konieczności ręcznego wprowadzania zmian w systemie.

Wraz z postępującą cyfryzacją i usieciowieniem rosną także wymagania stawiane przedsiębiorstwom. Produkty stają się coraz bardziej zindywidualizowane, zaś proces ich produkcji – bardziej złożony. Aby w tej sytuacji zachować wysoką pozycję konkurencyjną, warto postawić na cyfryzację i optymalizację procesów w firmie. A tę zdecydowanie ułatwia odpowiednio dobrany system PLM.

Wolfgang Huber i Stefanie Michel
+ + +
Wolfgang Huber jest dyrektorem ds. rozwiązań dla przemysłu w firmie Mensch und Maschine Deutschland GmbH.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę