Technologia kluczowa w walce ze zmianami klimatu

Technologia kluczowa w walce ze zmianami klimatu Bosch

Jak wynika z badania Bosch Tech Compass 2023 coraz więcej osób przekonuje się do nowoczesnych technologii, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla skutecznej walki ze zmianami klimatycznymi.

Bosch Tech Compass 2023 to badanie na reprezentatywnej próbie przedstawione przez firmę Bosch na tegorocznych targach CES w Las Vegas. Jego wyniki pokazują, jak osoby w różnych częściach globu oceniają potencjał nowoczesnych technologii i ich rolę w rozwiązywaniu najważniejszych wyzwań współczesności. Badanie realizowane jest cyklicznie, w tym roku do udziału zaproszono respondentów z 7 krajów: Brazylii, Chin, Niemiec, Francji, Indii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

Zrównoważone technologie a sukces biznesowy

Ankietowani w różnych krajach w dużej mierze zgadzają się co do potencjału ekonomicznego zrównoważonych rozwiązań i produktów: aż 82% osób uważa, że im bardziej firma zaangażuje się w zrównoważone technologie, tym większy sukces biznesowy odniesie w przyszłości. Pogląd ten jest najbardziej rozpowszechniony w Brazylii i Indiach (po 87%), a najmniej w Stanach Zjednoczonych (73%). Jeśli chodzi o zaangażowanie środowiska biznesowego w działania na rzecz klimatu, badanie sugeruje, że wciąż widzimy przestrzeń do poprawy: ponad połowa ankietowanych (58%) uważa, że obecnie firmy angażujące się w zrównoważony rozwój są w mniejszości.

wykres z badania Bosch Tech Compass 2023

Walka ze zmianami klimatu jest najważniejszym zadaniem naszych czasów. Dlatego ludzie słusznie oczekują od firm zaproponowania technologii, które pomogą rozwiązać te problemy. Bosch mocno inwestuje w rozwój obiecujących technologii, takich jak elektroliza wodoru – powiedział dr Stefan Hartung, prezes globalnego zarządu Bosch.

Walka ze zmianami klimatycznymi za pomocą różnych technologii

Choć wiele regionów świata przechodzi na energię odnawialną, część społeczeństwa wciąż niechętnie podchodzi do kwestii całkowitej rezygnacji z paliw kopalnych służących do wytwarzania energii, takich jak gaz i ropa, czy energii jądrowej.

wykres z badania Bosch Tech Compass 2023

W badaniu Bosch Tech Compass 62% respondentów opowiedziało się za rozpowszechnianiem energetyki słonecznej, a 44% domaga się działań na rzecz popularyzacji technologii wiatrowych. Jednak opinie różnią się w zależności od kraju. W Chinach (36%) i we Francji (31%) poparcie dla energetyki jądrowej jest wciąż stosunkowo duże w porównaniu do średniej globalnej (23%). Mieszkańcy Stanów Zjednoczonych (ropa: 21%, gaz: 24%) i Indii (ropa: 22%, gaz: 23%) są znacznie bardziej zaangażowani w technologie naftowe i gazowe niż mieszkańcy innych krajów (dane globalne: ropa: 14%, gaz: 15%). Z kolei w Niemczech jest niewielkie zainteresowanie energią jądrową (13%) i paliwami kopalnymi (ropa naftowa: 4%, gaz: 8%) – wielu Niemców odrzuca energię z paliw kopalnych i opowiada się za rozwojem energetyki słonecznej i wiatrowej (energia słoneczna: 63%, wiatrowa: 50%), a także technologii wodorowych (51%).

Rośnie zaufanie do technologii

Badanie Tech Compass pokazuje, że w świecie pełnym niepewności, zaufanie do technologii wzrosło względem poprzedniego roku. Obecnie już 75% respondentów z całego świata uważa, że postęp technologiczny może uczynić świat lepszym (w 2022 r. było to 72%*). Co więcej, 83% ankietowanych uważa, że technologia jest kluczem do walki ze zmianami klimatu (w 2022 r.: 76%).

wykres z badania Bosch Tech Compass 2023

Cyfryzacja może odgrywać ważną rolę w zrównoważonym rozwoju – powiedział Hartung. – Inwestujemy w rozwój i ekspansję obiecujących nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju, mobilności i Przemysłu 4.0.

Mobilność w metawersum

Oprócz zrównoważonego rozwoju, badanie Tech Compass pokazuje ciekawe spostrzeżenia osób z różnych krajów na kwestie takie jak np. metawersum. W wirtualnym świecie, w którym ludzie w postaci awatarów wchodzą w interakcje w trójwymiarowej przestrzeni wzorowanej na rzeczywistości, mobilność również będzie istotna: 43% respondentów wyobraża sobie kupno samochodu w metawersum. Zainteresowanie i gotowość do zakupu są szczególnie wysokie w Chinach (75%) i Indiach (69%). I chociaż uczestnicy badania w Brazylii (47%), USA (33%), Wielkiej Brytanii (30%) i Niemczech (26%) są jeszcze nieco sceptyczni, liczby te pokazują, że pragnienie posiadania samochodu istnieje nie tylko w świecie rzeczywistym, ale także w rzeczywistości wirtualnej.

*Aby ułatwić odczytanie i interpretację ankiety, porównuje się w niej średnie globalne dane na rok 2023 r., które dotyczą 7 krajów, ze średnimi globalnymi danymi na rok 2022, które są oparte na wynikach z 5 krajów. Przyjęcie tych samych 5 krajów z badania Bosch Tech Compass 2022 jako podstawy do obliczenia średniej globalnej na rok 2023 pozwoliło na uzyskanie podobnych wyników.

Źródło: Bosch

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę