Unijne ambicje klimatyczne a możliwości polskiej branży chemicznej

Pixabay – jarmoluk
Reklama
Reklama

Zdecydowana większość firm z sektora chemicznego w Polsce uważa, iż realizacja założeń Europejskiego Zielonego Ładu stwarza szanse rozwoju i wspiera innowacje w całym sektorze. Równocześnie jednak może stanowić szereg zagrożeń i dodatkowych obciążeń – wynika z badania Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC). Ten ważny dla polskiej gospodarki temat będzie prezentowany przez ekspertów już 16 września w trakcie VII Kongresu Polska Chemia.

Polska Chemia potrzebuje konkretnych i uproszczonych aktów prawnych

Polski przemysł chemiczny od lat podejmuje liczne działania wynikające z troski o konsumentów i środowisko naturalne. Firmy z sektora niejednokrotnie wdrażają wewnętrzne regulacje, które są znacznie bardziej restrykcyjne niż obowiązujące prawnie normy. Niewątpliwie duży wpływ na branżę chemiczną będą miały kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego, a zwłaszcza europejskie prawo o klimacie ustanawiające cel neutralności klimatycznej na 2050 r., strategia w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności oraz nowy plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Aby dostosować swoje działania do obowiązujących regulacji, przemysł chemiczny potrzebuje konkretnych i uproszczonych aktów prawnych, które w racjonalny sposób będą stymulować rozwój nie tylko branży, ale i całej gospodarki.

Branża chemiczna w Polsce stanowi ok. 17% udziału w całości przemysłu. Jej rola jest więc nie do przecenienia, dlatego ważne jest, aby administracja państwowa i europejska wspierały sektor. Obecnie liczba regulacji jest tak duża, że utrudnia to normalne funkcjonowanie, zwłaszcza w czasie pandemii, gdy firmy muszą podjąć niezbędne działania, aby ochronić swój biznes i miejsca pracy. Prośrodowiskowe trendy unijne, dobrze zaadaptowane, mogą przyczynić się do rozwoju i wdrażania innowacji. Muszą jednak być wprowadzane w sposób uwzględniający aktualną sytuację gospodarczą. Potrzebne są także precyzyjne i proste wytyczne, które pozwolą firmom na sprawną ich adaptację. Temat Europejskiego Zielonego Ładu jest obecnie jednym z najważniejszych elementów dyskursu w branży, dlatego poświecimy mu sporo czasu podczas tegorocznej edycji Kongresu Polska Chemia – mówi dr inż. Tomasz Zieliński, prezes zarządu PIPC.  

71% badanych uważa, że cel UE na 2030 nie powinien być zmieniony

Opublikowane w lipcu 2020 r. wyniki badania Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego pokazują, że większość ankietowanych uważa, iż realizacja założeń i inicjatyw Europejskiego Zielonego Ładu zwiększa dostępność środków na „zielone inwestycje” (61,8%) oraz umożliwia wzrost nakładów na innowacje (58,8%). Jedynie 8,8% ankietowanych nie dostrzega żadnych szans związanych z wprowadzeniem Europejskiego Zielonego Ładu. Ponadto, 71% przedsiębiorstw wskazuje, że cel UE w zakresie ograniczenia unijnych emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. powinien pozostać niezmieniony, tj. 40% w porównaniu z poziomem z 1990 r. Według 53% badanych także pozostawienie celu redukcji emisji na poziomie 40% w 2030 r. nie wyklucza osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 r. 

Równocześnie, większość badanych dostrzega także zagrożenia, jakie niesie ze sobą nowe prawo unijne. Pakiet UE na rzecz odbudowy, którego jednym z priorytetów jest Europejski Zielony Ład oraz „zielona” transformacja, w zdecydowanej większości został oceniony jako niewystarczający. Ponad 44% ankietowanych wskazało, że konieczne jest zwiększenie skali dofinansowania inwestycji, a ponad 26% stwierdziło, że opublikowany plan odbudowy zmierza w dobrym kierunku, ale wymaga zmian i modyfikacji. 

Plan Komisji Europejskiej od początku jest niezwykle ambitny i niesie ze sobą szanse dla rozwoju Polskiej Chemii. Równocześnie jednak może stanowić szereg zagrożeń i dodatkowych obciążeń. Europejski Zielony Ład w obecnej formie powoduje zwiększenie liczby regulacji prawnych i nowych obostrzeń, nakłada na firmy dodatkowe koszty związane z dostosowaniem się oraz zwiększa ryzyko utraty konkurencyjności Polskiej Chemii na rynkach pozaeuropejskich. Potrzebne są stabilne regulacje, aby właściwie opracować plany rozwojowe poszczególnych firm z branży chemicznej. Te plany są niezbędne zarówno na dziś – aby możliwie sprawnie niwelować skutki zamrożenia gospodarki z powodu pandemii Covid-19, jak również na przyszłość – aby tworzyć strategie rozwoju przedsiębiorstw – dodaje dr inż. Tomasz Zieliński. 

Reklama

VII Kongres Polska Chemia

Tematyka dotycząca unijnych ambicji klimatycznych i możliwości Polskiej Chemii będzie zaprezentowana przez ekspertów już 16 września w trakcie VII Kongresu Polska Chemia. Wydarzenie skupiać się będzie wokół trzech obszarów tematycznych: gospodarka, środowisko, człowiek. W trakcie debat i paneli będą poruszane zagadnienia, które są obecnie najważniejsze dla sektora chemicznego i całego przemysłu, uwzględniając oczywiście wpływ pandemii Covid-19.

W tym roku kongres odbędzie się online, w wyjątkowej formule telewizyjnej. Udział w kongresie jest bezpłatny. Więcej informacji na stronie: www.kongrespolskachemia.pl.

Źródło: Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Reklama
Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama