W pierwszej połowie tego roku PGNiG realizowało w Polsce 27 odwiertów

PGNiG
Reklama
Reklama

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA realizowało w pierwszej połowie 2015 roku 27 otworów poszukiwawczych, badawczych, rozpoznawczych i eksploatacyjnych. Odwierty znajdują się na koncesjach zlokalizowanych w Wielkopolsce i na Podkarpaciu.

Sześć odwiertów poszukiwawczo-rozpoznawczych to odwierty pozytywne, czyli takie w których stwierdzono występowanie złóż gazu ziemnego. Łączne zasoby wydobywalne, odkryte tymi odwiertami, są szacowane na ok. 3,5 mld m3 gazu (ok. 22,9 mln boe). Przewidywalna produkcja z tych odwiertów jest szacowana na ok. 80 mln m3 (ok. 0,52 mln boe) rocznie.

Reklama

Ponadto Spółka zrealizowała siedem odwiertów eksploatacyjnych. Przewidywana produkcja roczna ropy naftowej z trzech odwiertów to 125 tys. ton (ok. 0,85 mln boe), a gazu z czterech pozostałych odwiertów to 50 mln m3 (ok. 0,3 mln boe).

Łączna przewidywana produkcja z odwiertów pozytywnych (poszukiwawczo-rozpoznawczych i eksploatacyjnych) to ok. 1,7 mln boe rocznie.

PGNiG zakończyło także w pierwszej połowie 2015 r. zagospodarowanie ośmiu odwiertów w Polsce; Dzików 23, Księżpol 19, Przemyśl 284 – KGZ Żurawica, Daszewo 31K, Grodzisk 26, Załęże 1K i 2K, Pogwizdów 3. Przewidywana produkcja z tych odwiertów to 74 mln m3 gazu (ok. 0,48 mln boe) rocznie.

Reklama

Zakończone również budowę instalacji odsalania ropy naftowej w KRNiGZ Dębno.

W pierwszej połowie roku PGNiG kontynuowało prace na koncesji Kirthar w Pakistanie na podstawie umowy zawartej między PGNiG SA, a rządem Pakistanu. Operatorem jest firma, w której 70% posiada PGNiG, a pozostałe 30% spółka Pakistan Petroleum.

Dotychczas na podstawie badań sejsmicznych i dwóch odwiertów (Rehman-1 i Hallel X-1) udokumentowano złoże Rehman - o zasobach wydobywalnych 11,5 mld m3 (75,2 mln boe) gazu ziemnego, a na podstawie odwiertu Rizq-1 złoże Rizq - o zasobach wydobywalnych 4,5 mld m3 (29 mln boe). Z otworu Rehman-1 aktualnie prowadzona jest próbna eksploatacja, a gaz jest sprzedawany.

Spółka planuje też wystąpić o przedłużenie II etapu koncesji poszukiwawczej. Uzyskanie przedłużenia II okresu poszukiwawczego umożliwi wykonanie badań sejsmicznych 3D na złożu Rizq i obiekcie poszukiwawczym N2, przeprowadzenie wydłużonego testu produkcyjnego na otworze Rizq-1 oraz komercjalizację złoża, wydzielenie obszaru górniczego i pozyskanie koncesji eksploatacyjnej dla złoża Rizq. Jednocześnie da możliwości prowadzenia prac poszukiwawczych na znajdującym się w geologicznym ciągu strukturalnym obiekcie złożowym N2 (na północ od złoża Rizq).

Źródło: PGNiG

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama