Wrost produkcji przemysłowej o 6 procent

Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, w czerwcu produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 6,0% w porównaniu z czerwcem ub. roku, natomiast w produkcji budowlano-montażowej odnotowano spadek o 13,0%. W okresie styczeń - czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 4,4% wyższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku, natomiast produkcja budowlano-montażowa była o 11,9% niższa niż przed rokiem.

Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w czerwcu br. o 6,0% wyższa niż przed rokiem (kiedy notowano wzrost o 7,4%) i o 7,3% wyższa w porównaniu z majem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 3,6% wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,7% wyższym w porównaniu z majem br.

W stosunku do czerwca ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 25 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 25,8%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 18,7%, pozostałego sprzętu transportowego – o 18,4%, wyrobów tekstylnych – o 17,2%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 17,0%, mebli – o 16,4%, wyrobów z metali – o 12,6%, napojów – o 10,8%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 9,5%.

Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem ub. roku, wystąpił w 9 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 26,1%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 14,9% (wobec wzrostu o 17,4% przed rokiem), w produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 7,4% oraz w produkcji urządzeń elektrycznych – o 3,9%.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w czerwcu br. niższa o 13,0% niż przed rokiem, a w porównaniu z majem br. wyższa o 13,4%. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 13,0% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 3,7% w porównaniu z majem br.

W stosunku do czerwca ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 17,9%, w jednostkach zajmujących się głównie robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 11,0%, a w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków – o 9,1%.

Źródło: GUS

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę