Zatory płatnicze wstrzymują rozwój gospodarki

Reklama
Reklama

Wartość Wskaźnika BIG (Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej) w przeciągu ostatnich 3 miesięcy zmniejszyła się o 5% i wynosi obecnie 14,32 pkt. Z ostatniego raportu BIG InfoMonitor1 wynika, że przebadani przedsiębiorcy dostrzegają coraz większy problem braku terminowego regulowania płatności.

Z najnowszego raportu wydanego przez Biuro Informacji Gospodarczej, dotyczącego bezpieczeństwa prowadzenia biznesu w Polsce wynika, że największą ujemną dynamikę wskaźnika BIG zanotowano wśród przedsiębiorców. Wskaźnik ten na koniec maja spadł w tej grupie aż o 13 pkt. proc. i wynosi obecnie 8,6 pkt. Na jego spadek wpływ miały problemy z nieterminowymi płatnościami. W odczuciu właścicieli firm zatory płatnicze stanowią znaczne utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Skuteczne rozwiązanie na palący problem
Na problemy z płynnością finansową firmy, skutecznym rozwiązaniem może być usługa faktoringu. Według danych Polskiego Związku Faktorów w 2013 roku skorzystało z niej 5 438 klientów. Obroty faktorów zrzeszonych w PZF osiągnęły po I kwartale 2014 r. wartość 24,2 miliardów złotych2. Rynek faktoringu w przeciągu pierwszych trzech miesięcy nowego roku wzrósł o 16,3% „Problem zatorów płatniczych jest poważny. Z badań wynika, że skutecznie hamuje on rozwój polskich przedsiębiorców. Usługa faktoringu, którą proponujemy klientom, polega na bieżącym finansowaniu przedsiębiorstwa i nabywaniu jego wierzytelności handlowych. Firma faktoringowa bierze na siebie odpowiedzialność za stałą weryfikację kontrahentów klienta, monitorując ich zachowania płatnicze co dyscyplinuje dłużników. Dodatkowo zajmuje się dochodzeniem spłat, a w przypadku faktoringu pełnego - przejmuje na siebie ryzyko braku spłaty należności. Tak więc faktoring pomniejsza ryzyko prowadzonej działalności handlowej i zapewnia płynność finansową przedsiębiorstwa, nie pogarszając tym samym jego wiarygodności kredytowej. Rynek usług faktoringowych na przestrzeni ostatnich czterech lat wzrósł niemal dwukrotnie i umacnia swoją pozycję
w sektorze usług finansowych”, twierdzi Stanisław Atanasow, prezes zarządu Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA (CACFP SA).

Faktoring lekiem na bolączki przedsiębiorców
Z części raportu Skaner MŚP3, przygotowanego specjalnie na zlecenie EFL, wynika, że po faktoring sięgało pod koniec 2013 roku 6,5% badanych z sektora MŚP. Wśród przedsiębiorców panuje wciąż wiele mitów na temat tej usługi. Duża część, zwłaszcza właścicieli małych i średnich firm, wychodzi z założenia, że na faktoring ich nie stać. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że usługa ta chroni firmę przed utratą płynności finansowej spowodowaną długimi terminami płatności należności od odbiorców, warto zainwestować w takie rozwiązanie finansowe. Potwierdzają to respondenci (81%)4 którzy przebadani przez BIG stwierdzili, że problem zatorów płatniczych stanowi coraz większą przeszkodę w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Reklama

www.efl.pl

[1] BIG Info Monitor Badanie zrealizowano w formie wywiadów telefonicznych (CATI - wywiady telefoniczne wspomagane komputerowo) na losowo – kwotowej próbie firm działających w Polsce, które posiadają przeterminowane zobowiązania (zapadalność, co najmniej 60 dni przed datą realizacji badania). Realizacja TNS na zlecenie BIG. Partnerem raportu jest ZBP.

[2] Wyniki za I kwartał 2014 poddane przez PZF, kwiecień 2014

Reklama

[3] Skaner mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) - wyniki badania Keralla Research – opinie i prognozy przedsiębiorców, III kwartał 2013

[4] dostawcy usług finansowych (N = 40), dostawcy usług masowych (N = 40), przedsiębiorcy (inne branże, msp) (N = 40), branża turystyczna (N = 50), branża budowlana (N = 40),branża e – commerce (N = 40).

 

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama