Bon na innowacje

PARP
Reklama
Reklama

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków na przeprowadzenie badań, testów laboratoryjnych bądź opracowanie prototypów przy udziale uczelni, jednostki naukowej lub instytutu badawczego.

Działanie 2.3.2 "Bony na innowacje dla MŚP" z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój to bezzwrotna dotacja ze środków unijnych na:
a) opracowanie nowego projektu wzorniczego,
b) opracowanie nowego wyrobu,
c) opracowanie nowej technologii produkcji,
d) opracowanie nowej usługi,
e) znaczące ulepszenie istniejącego wyrobu,
f) znaczące ulepszenie istniejącej usługi lub
g) znaczące ulepszenie istniejącej technologii produkcji.

Reklama

Wykonawcą usług, o których mowa powyżej, mogą być jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki posiadające siedzibę na terytorium RP.

Intensywność dofinansowania wynosi 85%. Przy założeniu, że maksymalny poziom wydatków kwalifikowanych wynosi 400 tys. zł, maksymalny poziom dofinansowania wyniesie 340 tys. zł. Minimalny poziom wydatków kwalifikowanych wynosi natomiast 60 tys. zł.

Reklama

Podmiotami mogącymi ubiegać się o wsparcie są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Termin składania wniosków: I etap do 8 sierpnia 2017 r.

Źródło: Donativum

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama