Bosch Rexroth stawia na produkcję zintegrowaną w sieci

Bosch

W ciągu ostatniego roku firmie Bosch Rexroth udało się praktycznie zrównoważyć gwałtowne spadki w branżach przemysłowych uzależnionych od surowców naturalnych, dzięki zaangażowaniu w rynek aplikacji mobilnych oraz automatyzację przemysłu. Również w Polsce, pomimo ciężkiej sytuacji w górnictwie i metalurgii, lokalna spółka Bosch Rexroth zwiększyła swoje przychody o 9%. 

W 2017 r. zarówno na świecie, jak i w Polsce, firma planuje znaczny wzrosty sprzedaży dzięki rozwojowi nowych produktów i lepszej penetracji rynku. W 2016 r. w firmie Bosch Rexroth odnotowano wzrost zamówień na poziomie 3,7% w stosunku do roku poprzedniego. Polska spółka wyróżniła się znaczącym wzrostem zamówień na poziomie 19%. Firma Bosch Rexroth przewiduje, że rosnąca tendencja wzrostu zamówień zostanie utrzymana również w tym roku.

Firma Bosch Rexroth, odpowiadając na aktualne oczekiwania rynku, przeszła proces strategicznej restrukturyzacji. Głównymi czynnikami wzrostu i przewagi konkurencyjnej firmy są obecnie przewaga technologiczna, wykorzystanie synergii w ramach Grupy Bosch, zorientowanie na przyszłość oraz rozwój nowych produktów i usług.

Nakłady na badania i rozwój znacznie powyżej średniej w branży

Firma Bosch Rexroth zainwestowała ponad 100 mln euro w zintegrowanie w sieci swoich fabryk oraz dodatkowe 330 mln euro w rozwój nowych produktów i rozwiązań. Inwestycje te stanowiły 6,7% obrotów i po raz kolejny znacznie przekroczyły średnią w branży, która wyniosła 3,7%.

 

Od wielu dziesięcioleci firma Bosch Rexroth rozwija napędy elektryczne o wysokiej sprawności, znajdujące zastosowanie w aplikacjach przemysłowych. W oparciu o tę technologię specjaliści z firmy Bosch Rexroth oraz z innych jednostek biznesowych Grupy Bosch opracowują rozwiązania dla mobilnych maszyn roboczych, takich jak maszyny rolnicze czy budowlane, oparte na napędzie elektrycznym o napięciu 700 V. Dzięki odpowiedniemu dostosowaniu istniejących komponentów z zakresu napędów elektrycznych oraz ścisłej współpracy z producentami maszyn mobilnych powstaje zelektryfikowany system napędu.

Przykładem rozwiązania opartego na koncepcji Przemysłu 4.0 jest prewencyjne serwisowanie z wykorzystaniem Online Diagnostics Network (ODiN), z którego już dzisiaj korzystają klienci firmy Bosch Rexroth. Przy wykorzystaniu ODIN pobierane dane z maszyn w fabrykach wysyłane są do chmury serwisowej (Bosch IoT Cloud), w której dedykowane do tego inteligentne i samouczące oprogramowanie analizuje otrzymane dane i wykrywa z wyprzedzeniem zużycie. To z kolei pozwala na uniknięcie nieplanowanych przestojów. Dzięki wykorzystaniu ODiN, u pilotażowych klientów z branży metalurgii, cukrownictwa i przemysłu celulozowo-papierniczego, osiągnięto wskaźnik wykrywania zużycia na poziomie 95%. Dzięki temu nieplanowane awarie i zużycia stały się planowanymi przerwami technicznymi.

Zorientowanie na przyszłość: Przemysł 4.0

Ważnym elementem strategii firmy Bosch Rexroth jest koncentracja na przyszłości i Przemyśle 4.0 oraz wyznaczanie technologicznych trendów i standardów w przemyśle przyszłości. W toczącej się rewolucji przemysłowej, zwanej koncepcją Przemysłu 4.0, firma Bosch Rexroth, będąc jednocześnie producentem i użytkownikiem, odgrywa znaczącą rolę jako prekursor nowoczesnych technologii o uniwersalnym zastosowaniu.

 

Oferta produktowa firmy obejmuje inteligentne napędy i sterowania hydrauliczne oraz elektryczne, jak również systemy przemieszczeń liniowych i technikę montażu, które można łatwo zintegrować w usieciowionym zakładzie produkcyjnym. Firma wprowadza też na rynek innowacyjne rozwiązania w zakresie elektro-hydrauliki oraz technologii płynów, które dostosowane są do potrzeb Przemysłu 4.0.

Podczas tegorocznych targów Hannover Messe firma Bosch Rexroth zaprezentowała rozwiązania, dzięki którym możliwy jest przekaz informacji i danych ze sterowników maszyn za pośrednictwem systemu IT firmy Bosch czy chmury IoT firmy Bosch. Tego rodzaju działania umożliwiają producentom zwiększenie wydajności i elastyczności produkcji.

Hydraulika przyszłości - Connected Hydraulics: usieciowienie hydrauliki poprzez elektronizację

Elektronizacja hydrauliki i przeniesienie jej funkcji do poziomu oprogramowania gwarantują zachowanie dobrej pozycji na rynku również w przyszłości.

Oferta Connected Hydraulics umożliwia wykorzystanie ogromnego potencjału środowisk Przemysłu 4.0 oraz Internet Rzeczy (IoT). Elektronizacja pozwala na podłączenie hydrauliki do nowoczesnych struktur sieciowych. Dzięki rozproszonej inteligencji i otwartym interfejsom możliwa jest integracja hydrauliki z rozwiązaniami opartymi na różnych innych technologiach. Cyfrowe modele komponentów hydraulicznych umożliwiają symulacje i programowo kontrolowane zmiany procesów. Hydraulika podłączona do sieci sama się monitoruje i z prawdopodobieństwem 99% wykrywa błędy, zanim doprowadzą one do awarii. Pozwala to na podejmowanie odpowiednich działań prewencyjnych w trakcie zaplanowanych przerw w produkcji.

 

W 2017 r. firma Bosch Rexroth przewiduje tylko nieznaczne zmiany w światowej koniunkturze. Potencjalne ryzyka są związane ze słabymi prognozami w niektórych branżach i utrzymującym się niskim poziomem inwestycji w sektorach produkujących surowce. Szanse na rozwój oferują natomiast sektory maszyn samojezdnych oraz automatyzacji produkcji. Trwające obecnie strategiczne zmiany są odpowiedzią na coraz mniej przewidywalne trendy rynkowe i wynikające z nich nowe potrzeby klientów.

Źródło: Bosch Rexroth

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę