Branża leasingowa ogłosiła wyniki za I kwartał 2014 r.

SXC
Reklama
Reklama

Znane są już wyniki finansowe firm leasingowych za I kwartał 2014 roku. Według wstępnych danych Związku Polskiego Leasingu, firmy leasingowe zrzeszone w ZPL zanotowały 42,9 proc. wzrost obrotów w skali roku co oznacza sfinansowanie inwestycji o wartości ponad 10 mld PLN. EFL pozostaje niekwestionowanym liderem branży.

EFL sfinansował inwestycje o wartości 914 mln PLN. Kolejna na podium spółka leasingowa wypracowała wynik niższy o 104 mln PLN. Udziały firmy w rynku, w analizowanym okresie, wyniosły 9,1 proc. Główną siłą napędową rynku leasingowego pozostaje niezmiennie rynek pojazdów, na którym firmy leasingowe zanotowały wzrost na poziomie 60,6 proc. Natomiast EFL porównywalną dynamikę sfinansowanych aktywów odnotował w sektorach finansowania: pojazdów, maszyn oraz w segmencie IT.

 Kwartał z kratką w tle
Segment pojazdów pozostaje kołem zamachowym rynku leasingu. EFL wypracował 49,7% wzrost w skali roku i sfinansował pojazdy o łącznej wartości (leasing i pożyczka) 653,6 mln PLN. Na ten wynik wpływ miała czasowa możliwość odliczenia podatku VAT od samochodów z homologacją ciężarową N1. Z danych PZPM wynika, że w marcu tego roku zarejestrowano 35 846 nowych aut (wliczając tzw. samochody z homologacją ciężarową). Liczba rejestracji nowych samochodów wzrosła o 41,3% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub.r., a w całym I kwartale dynamika ta wyniosła blisko 29 proc. w stosunku do ub.r. W omawianym segmencie zarejestrowano 22 093 aut z tzw. kratką[1]. „Na wyniki firm leasingowych w I kwartale tego roku wpłynęła przejściowa zmiana przepisów dotycząca możliwości odliczenia podatku VAT od samochodów z homologacją ciężarową. EFL, zajmuje niezmiennie pierwszą pozycję m.in. w zakresie finansowania pojazdów. Patrząc na cały ubiegły rok wypracowaliśmy sprzedaż niemal o 25 proc. wyższą niż rok wcześniej, a wyniki za pierwszy kwartał tego roku pokazują, że nasza pozycja na rynku nie jest zagrożona”- mówi prezes EFL, Radosław Kuczyński.

Reklama

 Co czeka branżę leasingową w 2014 roku?
Niestabilna sytuacja na Ukrainie przełoży się na polską gospodarkę, głównie poprzez niższą dynamikę eksportu, co w pewnym zakresie wpłynie negatywnie na poziom produkcji przemysłowej oraz inwestycje firm. Widzimy to już w tegorocznych danych o sprzedaży zagranicznej. Liczony wg danych GUS eksport po 5,7 proc. dynamice za styczeń, w lutym spowolnił już do 1,3 proc. w ujęciu rocznym. Wpływ na to miała sytuacja na Ukrainie i Rosji, gdzie wg danych Ministerstwa Gospodarki sprzedaż zagraniczna w I kwartale 2014 r. spadła odpowiednio o 19% i 8%.

Prognozy dla całej polskiej gospodarki pozostają jednak optymistyczne. Jesteśmy nadal „zieloną wyspą” na tle Europy, a krajowa gospodarka stała się bardziej odporna na czynniki zewnętrzne. Świadczyć o tym mogą ostatnie przewidywania Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Podwyższył on w kwietniu prognozę PKB dla Polski. Według niej nasza gospodarka ma wzrosnąć z 1,6% w 2013 r. do 3,1% w 2014 r[2]. „Szczęśliwie, polska gospodarka zdążyła w ciągu ostatnich trzech kwartałów przejść ewolucję ze stanu, w którym jej wzrost zależał głównie od zagranicznej sprzedaży, do stanu, w którym wzrost gospodarczy w równym stopniu opiera się na eksporcie, wydatkach konsumentów oraz inwestycjach firm. Stopniowo odradzający się popyt krajowy pozwoli na utrzymanie dynamiki produkcji przemysłowej na poziomie 6% w całym roku oraz zapewni dalszy stopniowy wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwach. Przy wysokim już poziomie wykorzystania zdolności produkcyjnych, ta poprawa sytuacji gospodarczej przekłada się na wzrost inwestycji firm. Ostatnie dane GUS pokazały, że nakłady inwestycyjne wśród dużych
i średnich firm wzrosły w IV kw. 2013 roku o 11,8% r/r, przy 3,8-proc. wzroście kwartał wcześniej. W 2014 roku firmy będą kontynuowały rozpoczęte inwestycje. Te czynniki będą miały wpływ również na rynek polskiego leasingu w bieżącym roku i na wyniki finansowe wypracowywane przez firmy w kolejnych kwartałach tego roku”
- mówi Marcin Nieplowicz, główny ekonomista z EFL.

Powiązane firmy

Reklama

Czy giganci spokojnie dobiją do brzegu?
Mimo iż rok 2014 może być trudnym okresem dla europejskiej gospodarki, ze względu na zawirowania polityczne związane z kryzysem na Ukrainie, to stabilny rozwój branży wydaje się być niezagrożony. 2014 może otwierać nowe perspektywy. Od 1 kwietnia weszły w życie nowe zasady dotyczące odliczania podatku VAT. Nowe regulacje są korzystne dla samochodów z segmentu Premium, na które nie będzie obowiązywał nominalny limit odliczenia podatku VAT, co może się przełożyć na wzrost sprzedaży w tej kategorii pojazdów. Jednak nie wszystkie segmenty będą się rozwijały podobnie. Słabsza dynamika jest spodziewana w segmencie maszyn finansowanych pożyczką. Wpływ na to będzie miało zakończenie realizacji funduszy unijnych dla rolnictwa z lat 2007-2013, które to pogłębi spadki w finasowaniu maszyn rolniczych pożyczką. Oczekiwane ożywienie w tym segmencie nastąpi dopiero w 2015 roku. Branża leasingowa, od drugiego kwartału tego roku, przygotowuje się również na niższy popyt na nowe pojazdy ciężarowe, w związku z zakończeniem rejestracji aut z normą emisji spalin Euro 5.

Natomiast nowe perspektywy dotyczyć będą segmentu IT. 8 kwietnia Microsoft Corporation zakończył wsparcie techniczne dla systemu Windows XP (ponad 90 proc. komputerów na całym świecie wciąż działa w systemie operacyjnym Windows, w tym ponad 30% w systemie Windows XP), a to oznacza pozyskiwanie środków finansowych przez firmy na zmianę oprogramowania.

[1] Dane Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego

[2] Podane za Polską Agencją Prasową; informacja z dnia 8.04.2014 roku

 

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama