Branża olejowa musi się dostosować do zmieniającego otoczenia

Wywiad z Jakubem Kaszlugą z Fuchs Oil Corporation FUCHS

Czwarta rewolucja przemysłowa, zwiększona troska o środowisko naturalne i konieczność wdrażania gospodarki o obiegu zamkniętym bardzo mocno oddziałują na przedsiębiorstwa z różnych gałęzi przemysłu. O zmianach, które wiążą się ze zmieniającym się otoczeniem, opowiada Jakub Kaszluga, starszy menadżer ds. gospodarki smarowniczej | senior CPM manager w firmie FUCHS Oil Corporation (PL).

Jakub Kaszluga, starszy menadżer ds. gospodarki smarowniczej, senior CPM manager w firmie FUCHS Oil Corporation (PL)

Powiązane firmy

Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o.

Jakub Kaszluga Fuchs OilOd 14 lat związany z outsourcingiem gospodarki olejowej. Zatrudniony w FUCHS Oil Corporation (PL) na stanowisku senior CPM manager. Odpowiada tam za pracę grup, które świadczą usługi serwisowe dla klientów z segmentu aircraft & aerospace. Pełni również rolę audytora wewnętrznego IATF i ISO oraz koordynuje działania, które są związane z ochroną środowiska w serwisach smarowniczych FUCHS. Z wykształcenia technolog chemiczny, absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i studiów podyplomowych z zarządzania na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pasjonuje się strzelectwem i survivalem, mieszka w Krakowie

Jak wostatnich latach zmieniała się branża olejowa?

Zarówno nasza firma, jak i zakłady naszych klientów podlegają dynamicznym zmianom w  duchu Industry 4.0. Pojawia się coraz więcej różnego rodzaju narzędzi IT, które usprawniają procesy, redukują ilość dokumentacji papierowej, poprawiają komunikację lub redukują możliwość błędu ludzkiego. W przypadku gospodarki smarowniczej warto wspomnieć o systemach, które są narzędziami do gospodarki magazynowej, składania zamówień czy tworzenia harmonogramów pracy. FUCHS obecnie wykorzystuje autorskie oprogramowanie łączące powyżej wymienione elementy z chociażby rozbudowanymi modułami raportowania, komunikacją z urządzeniami mobilnymi, w które wyposażeni są pracownicy serwisowi, czy komunikacją z zamontowanymi na maszynach czujnikami monitorującymi on-line najważniejsze parametry pracujących fluidów. W zasadzie to temat na oddzielną dyskusję.

A jak zmieniają się Wasi klienci – ich oczekiwania, wymagania itd.?

Z częścią klientów współpracujemy na zasadzie świadczenia usługi gospodarki smarowniczej ponad dwie dekady i w każdym przypadku współpraca z biegiem lat się rozwijała, często w różnych kierunkach. Spotykamy się z pytaniami od aktualnych klientów o możliwość przejęcia odpowiedzialności za dodatkowe obszary – często tylko pośrednio związane z gospodarką olejową (jak np. obsługa wyparek czy innych instalacji do redukcji odpadów, gospodarka czyściwem czy gospodarka odpadami ogólnozakładowymi) lub niepowiązane z naszą główną usługą (jak np. obsługa transportu wewnętrznego czy okresowe czyszczenie kabin malarskich).

Inna kwestia, która pojawia się coraz częściej, to zapytania o środki smarne coraz lepszej jakości, o lepszych parametrach, które usprawniają procesy realizowane przez klientów. Cena jednostkowa przestaje być już głównym kryterium

Czym Wasza oferta wyróżnia się na tle konkurencji?

Według mnie najważniejsze jest indywidualne podejście do klienta. Niezależnie od wielkości zakładu każdy klient jest dla nas tak samo ważny, a jego problemy są tak samo pilne do rozwiązania. To indywidualne podejście objawia się chociażby tym, że każda oferta jest szyta na miarę, czyli jej zakres indywidualnie dopasowujemy do potrzeb klienta (nie korzystamy z niezmienialnego szablonu). Udało nam się to połączyć z funkcjonowaniem w dużej międzynarodowej organizacji z bogatym doświadczeniem, a także z takimi zasobami, jak dobrze wyposażone laboratorium, dostępny w Polsce zakład produkcyjny, lokalne i centralne R&D czy dedykowane
służby EHS (Environmental and Health Safety).

Które obszary z Waszej oferty adresowanej do przemysłu rozwijają się wostatnim czasie najdynamiczniej?

W ostatnich latach odnotowaliśmy zwiększone zainteresowanie outsourcingiem gospodarki smarowniczej. Trafiają do nas zapytania o możliwość świadczenia takiej usługi z różnych branż. Po części są to firmy, które takie rozwiązanie mają już u siebie wdrożone (ale dokonują przeglądu innych dostępnych na rynku dostawców), jak i firmy, które dopiero są zainteresowane jego implementacją.

Jak ostatnie zawirowania wpływają na branżę i Waszą firmę?

Oprócz pandemii, inflacji i wojny dodatkowym czynnikiem, który w 2022 r. wpłynął na naszą branżę był niedostatek surowców, który bezpośrednio wpłynął na dostępność produktów u niemal wszystkich producentów obecnych na rynku. Wszystkie powyższe czynniki spowodowały wydłużenie czasu realizacji zamówień i wzrost cen – czasem kilkukrotnie w ciągu roku.

W ramach prowadzonej działalności serwisowej pracujemy bardzo blisko z klientem, mamy więc bieżące informacje odnośnie do jego planów produkcyjnych. Dzięki temu byliśmy w stanie zbudować odpowiednie bufory i zapewnić ciągłość dostaw praktycznie wszystkich środków smarnych i procesowych, które oferujemy, mimo że sporą część z nich importujemy spoza Europy.

Jakie są perspektywy rozwoju branży (obawy, wyzwania, szanse)?

Na obecnym etapie skupiamy się nad wyselekcjonowaniem najoptymalniejszych narzędzi IT, które realnie usprawnią pracę naszych serwisantów, i połączeniu ich w jeden pakiet w ramach naszego autorskiego oprogramowania. Wyzwaniem jest właściwy wybór, ponieważ rynek jest bogaty w różne rozwiązania (choć na ten moment nadal koszt implementacji dużej części z nich nie oferuje wartości dodanej na oczekiwanym poziomie).

Kolejnym z wyzwań, które są przed nami, jest bieżące dostosowywanie się do szybko zmieniających się przepisów i wdrażanie idących za tym rozwiązań IT – które w przypadku platform rządowych (np. e-DD, SENT i inne) mogą wydłużyć i skomplikować np. procesy logistyczne, a także związaną z nimi dostępność środków smarnych dla klientów.

Planujemy też ekspansję serwisów olejowych na nowe branże, w których do tej pory nie mieliśmy szansy zaistnienia.

Czy wśród polskich przedsiębiorców, którzy planują działania związane zserwisem smarowniczym, widać zwiększoną troskę o środowisko naturalne?

Zatrudnienie firmy, która świadczy usługi serwisowe, zawsze jest dobrą okazją do rewizji swoich obszarów. W ramach prowadzonych audytów olejowych wykonujemy jednocześnie przegląd kwestii, które wiążą się z ochroną środowiska i z BHP – oczywiście w zakresie oferowanej usługi. Wszystkie spostrzeżenia są przekazywane klientowi i są szansą do optymalizacji różnych procesów, jeśli oczywiście zachodzi taka konieczność.

Generalnie obserwujemy duże zaangażowanie w kwestię ochrony środowiska: od nadzoru nad procesem wytwarzania odpadów i spełniania wymogów prawnych, poprzez inwestycje, które wiążą się z miejscami tymczasowego gromadzenia odpadów i minimalizują możliwość ich niekontrolowanego przedostania się do środowiska, po inwestycje w instalacje, które umożliwiają znaczną redukcję ilości powstają cych odpadów (wyparki, destylarki, brykieciarki i inne), które cieszą się ostatnio coraz większym zainteresowaniem.

Moim zdaniem wszystkie powyższe działania wynikają ze zwiększonej świadomości zarówno organizacji, jak i jej poszczególnych pracowników, a także ze znaczącej możliwości zredukowania kosztów powstających odpadów.

Czy i w jaki sposób prowadzona gospodarka olejowa może pomóc przedsiębiorstwu przestawić się na gospodarkę o obiegu zamkniętym?

Prawidłowo prowadzona gospodarka smarownicza realnie wpływa na optymalizację w zakresie ochrony środowiska. W pierwszej kolejności należy wspomnieć o redukcji zużycia środków smarnych poprzez monitoring i właściwe wykorzystanie cyklu ich życia.

Przekazanie obszaru smarowania wyspecjalizowanej firmie będzie skutkowało także optymalizacją emisji, która wiąże się z logistyką zamówień, a wdrożenie proponowanych rozwiązań i inwestycji z zakresu gospodarki odpadami – z redukcją ich ilości, o czym już wspominaliśmy. Jednocześnie warto wspomnieć, że przekazywanie olejów odpadowych do recyklingu bezpośrednio wpływa na zmniejszenie emisji CO2.

W jakich obszarach zastosowania środki smarne muszą spełniać najwyższe normy jakościowe i ich parametry są najbardziej wygórowane?

Generalnie ciężko znaleźć obszar bez określonych wymagań odnośnie do środków smarnych. Jeśli jednak chodzi o branże, które mają bardzo wysokie kryteria dotyczące jakości i parametrów eksploatacyjnych, w pierwszej kolejności wymieniłbym produkcję komponentów lotniczych, automotive i przemysł spożywczy.

W pierwszych dwóch przypadkach zastosowane środki procesowe bezpośrednio wpływają na jakość wykonanego detalu, co przekłada się na bezawaryjną i bezpieczną pracę samolotu lub samochodu. W przypadku przemysłu spożywczego jest to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie klientów producenta.

Czy Państwa klienci często mają nietypowe potrzeby?

Jeśli ma się ponad 20-letnie doświadczenie i ponad 50 funkcjonujących serwisów o zróżnicowanym zakresie prac, ciężko mówić o nietypowości. Zdarzają się jednak różnego rodzaju prośby o wsparcie w kwestiach okołologistycznych (np. jednorazowy, wyjazdowy kompleksowy serwis na terenie dostawcy naszego klienta, m.in. podczas różnego rodzaju testów nowych maszyn, lub organizacja dostawy za granicę).

Zdarzają się też prośby o konsultacje z obszaru BHP i ochrony środowiska – niekoniecznie w zakresie, w jakim świadczymy usługę. Oczywiście staramy się spełnić wszystkie tego typu prośby i oczekiwania w ramach dostępnego know-how i zasobów, jakimi dysponujemy

Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o.

Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o.

Firma FUCHS jest największym na świecie niezależnym producentem środków smarnych. Posiada zakłady produkcyjne i oddziały na całym świecie. W Polsce siedziba firmy znajduje się w Gliwicach.

Oleje i smary FUCHS stosowane są przez kierowców samochodów, motocyklistów, użytkowników maszyn budowlanych i rolniczych, w firmach transportowych i komunikacyjnych oraz we wszelkich gałęziach przemysłu. Wykorzystywane są przy produkcji pojazdów i maszyn. Firma FUCHS obsługuje wiodące marki automotive – oleje firmy stosowane są w montażu fabrycznym przez takie marki jak: Mercedes, VW, Audi, Skoda, Seat, BMW i inne.

Oferta firmy FUCHS

W ofercie firmy FUCHS znajdują się między innymi:

  • oleje silnikowe,
  • oleje wielofunkcyjne,
  • oleje hydrauliczne,
  • oleje przekładniowe,
  • emulsje obróbcze,
  • oleje kompresorowe,
  • specjalistyczne środki smarne dla przemysłu spożywczego,
  • smary łożyskowe i do centralnych układów smarowania,
  • kompleksowe usługi zarządzania gospodarką smarowniczą w zakładach przemysłowych. 

Fuchs skupia się nie tylko na własnych środkach smarnych, ale także podejmuje kompleksowe działania, zwracając szczególną uwagę na procesy występujące u klientów. Specjaliści firmy stale wspierają klientów, zapewniając rozwiązania również dla bardzo specyficznych i niszowych wymagań. 

Profil Firmy

Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o.o.