Bydgoski Klaster Przemysłowy – ważna część branży narzędziowo-przetwórczej

Targi w Krakowie
Reklama
Reklama

O Bydgoskim Klastrze Przemysłowym, działających w nim firmach, a także udziale Klastra w targach INNOFORM® rozmawialiśmy z Katarzyną Meger, prezesem zarządu Bydgoskiego Klastra Przemysłowego.

Bydgoski Klaster Przemysłowy działa już na rynku od 2006 r. Jak bardzo się od tego czasu zmienił?

Początki Klastra były ściśle związane z Bydgoszczą – miastem o bogatych tradycjach przemysłowych, w tym branży narzędziowo-przetwórczej. Dzisiaj, mimo że większość członków nadal zlokalizowana jest w Bydgoszczy i województwie kujawsko-pomorskim, Klaster zrzesza firmy z całego kraju. Kujawsko-pomorskie jest jednym z największych zagłębi branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw polimerowych w Europie Środkowej, dlatego też, nie bez przyczyny, Bydgoszcz i cały region nazywany jest Doliną Narzędziową. Obecnie Stowarzyszenie liczy 116 członków (w tym 81 firm). Efektem ponad 10-letniej działalności i ciężkiej pracy jest uzyskanie w 2016 r. statusu Krajowego Klastra Kluczowego, który przyznawany jest przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii organizacjom o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej.

Reklama

Na jakie obszary ukierunkowana jest działalność Klastra? Czy można wyróżnić jakieś branże, z których pochodzi największa liczba uczestników?

Jedną z cech charakterystycznych klastrów jest ich koncentracja na jednej branży lub kilku pokrewnych. Nasz Klaster zrzesza przedsiębiorców produkujących wyroby z tworzyw sztucznych, producentów form wtryskowych do tych wyrobów oraz recyklerów. Członkowie Bydgoskiego Klastra Przemysłowego tworzą naturalny łańcuch powiązań – posiadają w ofercie zarówno stale narzędziowe, maszyny i specjalistyczne oprogramowanie, jak i tworzywa polimerowe, koncentraty barwiące oraz modyfikatory. Wytwarzają zaawansowane konstrukcyjnie narzędzia do przetwórstwa tworzyw (przede wszystkim formy wtryskowe, formy rozdmuchowe, głowice wytłaczarskie, formy do przetwórstwa gumy, ale także wykrojniki i tłoczniki). Przedsiębiorstwa zrzeszone w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym produkują wyroby dla odbiorców z wielu branż, m.in.: AGD, spożywczej, medycznej, farmaceutycznej, samochodowej, kosmetycznej i opakowaniowej. Oprócz przedsiębiorstw w naszym Klastrze działają również jednostki naukowo-badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu.

Reklama

W jaki sposób Klaster wspiera zrzeszone w nim firmy?

Działalność Klastra ma na celu integrację środowiska przetwórców i narzędziowców, reprezentację ich interesów na zewnątrz, promocję w kraju i za granicą, a także stworzenie krajowych i międzynarodowych sieci powiązań ułatwiających funkcjonowanie firm, dostęp do kadr, rozwój technologiczny i prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Cele Klastra obejmują działalność w obszarze czterech głównych filarów, tj. działania informacyjno-promocyjne, szeroko rozumianą edukację, wspieranie działalności badawczo-rozwojowej oraz innowacyjnej, a także współpracę międzynarodową. W ramach działań promocyjnych i internacjonalizacyjnych Bydgoski Klaster Przemysłowy organizuje m.in. wspólne stoiska wystawiennicze dla swoich członków na targach krajowych i zagranicznych oraz wyjazdy na misje gospodarcze, połączone z udziałem w targach zagranicznych w charakterze zwiedzających. Od 2017 r., we współpracy z Targami w Krakowie, Klaster organizuje Międzynarodowe Targi Kooperacyjne Przemysłu Narzędziowo-Przetwórczego INNOFORM®. W ramach współpracy międzynarodowej Klaster jest członkiem dwóch międzynarodowych konsorcjów związanych z tematyką narzędziowo-przetwórczą – MERGEurope oraz European Lighweight Cluster Association.

Odpowiadając na potrzeby swoich członków, Klaster angażuje się w promocję zawodów technicznych wśród młodzieży, współpracując w tym zakresie ze szkołami zawodowymi, technikami i uczelniami wyższymi. Współpraca ta obejmuje m.in. kierowanie zainteresowań zawodowych uczniów w stronę zawodów technicznych poprzez organizację wizyt zawodoznawczych w zakładach produkcyjnych oraz tworzenie i promocję branżowych kierunków kształcenia na poziomie szkół zawodowych, techników oraz uczelni. Ponadto BKP organizuje seminaria i konferencje dotyczące nowości z zakresu branży narzędziowo-przetwórczej oraz innowacyjności produkcji, a także branżowe szkolenia techniczne.

Działania podejmowane przez Klaster mają na celu również ułatwienie przedsiębiorcom kontaktu ze światem nauki. Obecnie członkami BKP są instytut badawczy i trzy uczelnie wyższe, a w ramach realizacji różnych projektów Klaster współpracuje z innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami oraz klastrami. Współpraca nauki i biznesu przyczynia się do opracowania, jak również wdrożenia licznych innowacji technologicznych, produktowych i usługowych.

Czy są jakieś inne, niestandardowe formy działania, które Klaster podejmuje w ramach swojej działalności?

Myślę, że zdecydowana większość naszych działań jest dosyć niestandardowa i bardzo często bez precedensu w regionie czy kraju. Połączenie w jednej organizacji tak naprawdę konkurencyjnych firm i realizacja wspólnych działań nie jest rzeczą łatwą i często spotykaną. Jako konkretny przykład można wskazać to, że jako pierwsi w naszym regionie, wspólnie z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym, uruchomiliśmy studia dualne i to na jedynym w Polsce kierunku dedykowanym branży narzędziowo-przetwórczej – Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych. Za inne tego typu działanie można uznać organizację wizyt przedsiębiorców w przedszkolach i promowanie kształcenia technicznego i branżowego już u najmłodszych mieszkańców naszego regionu. Współpracujemy też przy organizacji Olimpiady Technicznej TECHWIM, udzielamy stypendium dla najlepszego absolwenta technikum itp.


Skąd się wziął pomysł na Targi INNOFORM®?

Mówiąc najprościej – z potrzeby branżowych firm. To członkowie Klastra zgłosili inicjatywę organizacji tego wydarzenia, aby z jednej strony budować silną markę regionu kujawsko-pomorskiego jako zagłębia branży narzędziowej w Polsce i w Europie – Doliny Narzędziowej, a z drugiej stworzyć miejsce pozwalające na spotkanie się przedstawicieli branży. Targi INNOFORM® są pierwszymi w Polsce targami z tak sprofilowanym zakresem tematycznym. Nazwa INNOFORM oznacza w skrócie „innowacyjne formy” – chcieliśmy stworzyć miejsce wymiany innowacyjnych pomysłów, wiedzy, doświadczenia, a przede wszystkim innowacyjnych technologii dla branży narzędziowej. Idea ta zbiegła się dodatkowo z otwarciem w Bydgoszczy nowoczesnego centrum targowego, co dodatkowo sprzyja rozwojowi tego projektu. I tak od 2017 r., we współpracy Targami w Krakowie – doświadczonym partnerem w realizacji tego typu przedsięwzięć na najwyższym poziomie, organizujemy w sercu Doliny Narzędziowej branżowe targi.

Jaka jest rola Klastra na tych targach? Czy tylko zachęcacie uczestników do wzięcia w nich udziału, czy także aktywnie uczestniczycie w organizacji i przygotowywaniu wydarzeń, jakie będą miały miejsce na targach?

Klaster jest pomysłodawcą i głównym organizatorem Targów. Ich realizacja nie byłaby oczywiście możliwa bez współpracy z Targami w Krakowie, które są organizatorem wykonawczym imprezy. W wyniku współpracy organizacji branżowej i profesjonalistów z zakresu organizacji imprez targowych udało się przygotować, jak sądzę, bardzo dobry projekt.
Klaster jest odpowiedzialny również za organizację branżowych konferencji odbywających się podczas Targów. W obecnej edycji zwiedzający będą mogli zapoznać się z tematyką automatyzacji oraz technik przyrostowych w branży narzędziowo-przetwórczej. Trzeciego dnia Targów planowany jest również, po raz kolejny, tzw. dzień edukacyjny, podczas którego młodzież ze szkół technicznych regionu będzie mogła bezpłatnie uczestniczyć w targach. Dodatkowo odbywa się także giełda kooperacyjna, która jest organizowana przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego i Bydgoską Agencję Rozwoju Regionalnego. Na samych Targach Klaster wspólnie ze swoimi członkami przygotowuje swoje stoisko – 20 firm będzie się wystawiać na stoisku o powierzchni 340 m2.

Dlaczego warto pojawić się na targach?

Targi INNOFORM® są znakomitym miejscem bezpośredniej wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy producentami, dystrybutorami i naukowcami wykorzystującymi zaawansowane technologie w swoich zakładach. Imprezie towarzyszą konferencje i staramy się, aby ich tematyka dotyczyła istotnych rozwiązań. Wystawcy starają się również zaprezentować najnowsze maszyny i urządzenia. Nowością trzeciej edycji Targów będzie Strefa Usług Przemysłowych – specjalnie przygotowana część wystawy skierowana do firm podwykonawczych chcących pozyskać nowe zlecenia. Odbędzie się również giełda kooperacyjna, która pozwoli na nawiązanie bezpośrednich kontaktów również firmom, które nie są wystawcami na Targach. Celem Targów Innoform® jest możliwość spotkania się potencjalnych branżowych kontrahentów i nawiązania kontaktów biznesowych, tak aby przyjazd do Bydgoszczy był dla uczestników i zwiedzających owocnym i wartościowym doświadczeniem.

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama