CDM – system serwisowy w zakresie techniki napędowej SEW-Eurodrive

CDM – system serwisowy w zakresie techniki napędowej SEW-Eurodrive

Nowoczesna konserwacja zyskuje coraz większe znaczenie, w szczególności w zakresie LCC (Life Cycle Costing), TCO (Total Cost of Ownership) i TPM (Total Productive Maintenance). Dotyczy to zwłaszcza powiązanych procesów produkcyjnych, które wymagają znacznych inwestycji i charakteryzują się wysokim wskaźnikiem udziału majątku trwałego w majątku całkowitym.

W celu zapewnienia pełnej dostępności maszyn i urządzeń zarządzanie konserwacją CDM (Complete Drive Management) oferuje obszerną paletę indywidualnych usług. W ten sposób firmy mogą zapewnić sobie możliwie najlepszą ochronę przed kosztownymi awariami i nieplanowanymi przestojami maszyn.

Powiązane firmy

CDM pozwala SEW-Eurodrive na ewidencjonowanie wszystkich zainstalowanych i będących na stanie u klienta komponentów techniki napędowej. Oznacza to monitoring całej techniki napędowej pod kątem optymalizacji magazynowania i stosowanych wariantów, przestrzegania wynikających z przepisów wytycznych (np. modyfikacje normatywne) oraz potwierdzenia dostępności w przeciągu kilku godzin.

Modularna budowa CDM daje możliwość swobodnego dobierania różnych pakietów usług. CDM można wdrożyć w sposób bezpośredni, korzystając z pakietu usług CDM, lub progresywnie za pomocą CDM standard oraz wtórnej aktualizacji.

Korzyści ze stosowania CDM

Szybkie wsparcie i zalecenia dot. postępowania w razie awarii komponentów techniki napędowej:

  • Dostarczenie komponentów zamiennych w przeciągu kilku godzin
  • Transparentność i szybka identyfikacja zainstalowanych i będących na stanie komponentów techniki napędowej

Identyfikacja zainstalowanych elementów:

  • Uporządkowana ewidencja techniczna systemu pod kątem zainstalowanych komponentów techniki napędowej
  • Transparentność w odniesieniu do nadanych numerów materiałowych, wyposażenia oraz ich przyporządkowania do zastosowanej techniki napędowej w miejscu użytkowania

Koncepcja optymalnego magazynowania oparta na zainstalowanych elementach:

  • Transparentność w odniesieniu do zabudowanych i będących na stanie komponentów techniki napędowej
  • Zatowarowanie nowego lub istniejącego magazynu z uwzględnieniem potrzeb Klienta
  • Optymalizacja zarządzania magazynem w odniesieniu do strategii konserwacji
  • Zmniejszenie lub optymalne wykorzystanie dostępnych powierzchni magazynowych

Źródło: SEW-Eurodrive

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę