Czym jest Smart Contract?

CCG Mining
Reklama
Reklama

Smart Contract to kolejny krok w postępie, jaki dokonuje się w technologii blockchain, polegający na przejściu z protokołu transakcji finansowych do uniwersalnego narzędzia, które w sposób zautomatyzowany będzie wdrażać warunki umów, minimalizując ryzyko błędu i manipulacji.

Warto wspomnieć, że Bitcoin jako pierwszy wprowadził proste, inteligentne umowy, które umożliwiały wzajemne płatności między użytkownikami. Jako że ograniczony język kodowania Bitcoina nie pozwalał na opracowanie własnych aplikacji blokowych, Vitalik Buterin pomyślał o stworzeniu własnej platformy – i tak zrodziło się Ethereum. Z myślą o tworzeniu nowych rzeczy Smart Contracts zostały wynalezione i wprowadzone przez Nicka Szabo w 1994 r.

Reklama

Jakie cele realizuje Smart Contract?
Zastanówmy się, dlaczego ludzie potrzebują tradycyjnych umów. Ujmując to w prosty sposób – głównie ze względu na brak zaufania pomiędzy zainteresowanymi stronami przystępującymi do zawarcia umowy. Za przykład może posłużyć wymiana wartości, np. transfer towarów w celu wypłaty pieniężnej. Inteligentne kontrakty są idealnym rozwiązaniem zapewniającym, że wszelki rodzaj transakcji międzyludzkich może odbywać się w sposób korzystny dla wszystkich zainteresowanych stron niezależnie od stopnia zaufania.

Reklama

Co to jest Smart Contract?
Inteligentne umowy, podobnie jak tradycyjne papierowe, są gwarantem zaufania. Można wskazać jednak pewne ich wyróżniki. Nie są stosem papieru wypełnionym prawnym i trudnym do zrozumienia językiem. Zwykle prawnikom dużo czasu zajmuje weryfikacja umów pod kątem prawnym. Tymczasem inteligentne umowy to cyfrowe wersje tych tradycyjnych. Są to najzwyczajniej programy, które działają na platformie Ethereum w ramach technologii blockchain i mają ten sam cel: związać prawnie każdą osobę, która ma zamiar uczestniczyć w zawarciu umowy. To nic innego jak linie kodu napisanego w języku Solidity porównywalnym do języka Java Script. Kod ten jest następnie przekształcany w kod bajtowy i wydany do blokady jako inteligentny kontrakt. Każda umowa ma własny adres blokowy. Oznacza to, że jeśli nawiązujesz z kimś kontakt, umowa zostanie utworzona w ramach blokady, a jej adres będzie dostępny dla wszystkich zainteresowanych stron. Następnie można użyć go do interakcji z inteligentną umową i wypełnić zobowiązania do rozpoczęcia jej realizacji. Warto zwrócić uwagę, że inteligentne umowy mogą również łączyć się i współpracować z innymi tego typu umowami. Cały proces odbywa się na zasadzie blokady, a zatem realizacja inteligentnej umowy jest przejrzysta, pewna, niezmienna, niedroga i zdecentralizowana.

Dlaczego Smart Contracts zyskują na popularności?
Istnieje kilka kluczowych obszarów, w których Smart Contract jest lepszy od tradycyjnego odpowiednika, co sprawia, że jest dużo chętniej wybieraną opcją. Umowy świadczone w inteligentny sposób zapewniają prostotę, szybkość wykonywania i aktualizację w czasie rzeczywistym. W tych trzech aspektach tradycyjne umowy mają znacznie ograniczone możliwości w porównaniu z inteligentną opcją Smart Contracts. Ponadto są w stanie wyeliminować nadmiar scentralizowanych podmiotów i innych pośredników, którzy często przyczyniają się do wzrostu ryzyka. Cechuje je też autonomia i dokładność samorealizacji, co oznacza, że nie ma opóźnienia w dostarczaniu uzgodnionych warunków umów. Technologia Blockchain zapewnia przejrzystość, pewność, bezpieczeństwo i słuszność inteligentnego wykonania umowy.

Mając na uwadze te zalety, niektóre sektory wykorzystują inteligentne umowy. Część z nich ma już rzeczywistą aplikację lub korzysta z usług firm zajmujących się tą dziedziną, jednak stosowanie inteligentnych umów jest wciąż w fazie rozwoju. CCG Mining to jedna z wiodących firm na polskim rynku, które oferują Smart Contracts, dzięki czemu można używać platformy do tworzenia i wykonywania kontraktów bez potrzeby specjalistycznej wiedzy na temat kodowania blokowego.

Umożliwione przez blockchain funkcjonalności Smart Contracts znacząco wpłyną na przemysł finansowy i całą gospodarkę. Dzięki zastosowanej technologii blokowej cechy inteligentnych umów, takie jak umiejętność bezpiecznego odbierania, przechowywania i wysyłania informacji oraz wcześniej ustalone zasady i warunki wzajemnie uzgodnionej przez kontrahentów umowy, sprawią, że będą one mogły pomóc zdecentralizować model zaufania, przyspieszyć czas rozliczeniowy, zmniejszyć potrzebę udziału pośredników w procesie zawierania transakcji kosztownych, poprawić przejrzystość, zautomatyzować procesy, zmniejszyć spory prawne, złagodzić ryzyko i stać się normą dla niezliczonych typów transakcji – wyjaśnia Michał Kwieciński, CEO, advisor w CCG Mining, startupie technologicznym, który umożliwia zawieranie umów typu Smart Contracts.

Jak pracuje Smart Contract?
Technologia blockchain używa Ethereum do przetwarzania inteligentnych kontraktów i wymaga pewnego paliwa do ich wykonania. Paliwo, eter, jest używane do płacenia za moc obliczeniową w celu przetworzenia kontraktów. Opłaty są jednak minimalne w porównaniu do jednostek scentralizowanych, takich jak prawnicy czy pośrednicy uczestniczący w obrocie. Ideologia, który stoi za inteligentnymi kontraktami, jest dość prosta, ponieważ są one realizowane na podstawie instrukcji decyzyjnej IF-WHEN-THEN.

Oczywiście potrzeby biznesu spowodują zapewne, że przyszłe kontrakty będą hybrydą tradycyjnych umów papierowych i Smart Contracts, często określanych jako umowa składająca się z papieru i kodu. Oznacza to, że chociaż istnieje rzeczywista kopia umowy, szczegóły są weryfikowane lub uwierzytelniane za pomocą inteligentnych programów kontraktowych.

Źródło: CCGMining

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama