Dobre nastroje przedsiębiorców

SXC
Reklama
Reklama

 

Aż 43,5 proc. przedsiębiorców spodziewa się korzystnych zmian w sytuacji ekonomicznej kraju w nadchodzących miesiącach. Tymczasem jeszcze w październiku ub. roku tak wypowiadało się raptem 28,6 proc. badanych. Również inne wskaźniki sygnalizują wyraźną poprawę nastrojów i oczekiwanie zmian na lepsze, zarówno w całej gospodarce, jak i w firmach.

Badania Bibby MSP Index prowadzimy od 2011 roku i zaobserwowaliśmy, że zazwyczaj wiosną nastroje przedsiębiorców są lepsze niż w końcówce roku – wyjaśnia Krzysztof Kuniewicz, dyrektor generalny Bibby Financial Services. – Ostatnio efekt ten był wzmocniony przez obawy przedsiębiorców o zaostrzenie konfliktu na Ukrainie i pogorszenie relacji handlowych z Rosją. Teraz wielu już oswoiło się z sytuacją, zdobyło nowe rynki zbytu, nowe kontrakty i stąd większy optymizm.

Bibby MSP Index, wskaźnik badany przez Bibby Financial Services, ukazujący przyszłe tendencje i najbardziej prawdopodobne kierunki zmian w polskich małych i średnich firmach, podwyższył się w kwietniu do 58 pkt. Index osiągnął tym samym drugą najwyższą wartość od 2012 r. Klimat ekonomiczny w Polsce został przez ponad 35 proc. przedsiębiorców oceniony pozytywnie, tzn. w ich ocenie sprzyjał prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wzrost Bibby MSP Index (z 53 pkt. w październiku ub. roku) wynika głównie z lepszych prognoz przedsiębiorców w obszarze zamówień dla większości branż. Wyższej sprzedaży w ciągu najbliższych sześciu miesięcy spodziewa się ponad 43 proc. badanych. Największymi optymistami są przedstawiciele usług i branży budowlanej: spodziewają się nie tylko lepszej sprzedaży, ale również poprawy płynności, wzrostu zatrudnienia i nowych inwestycji. Na drugim biegunie znajduje się branża transportowa, której przedstawiciele liczą się ze zmniejszeniem sprzedaży i pogorszeniem płynności finansowej. Obowiązek wypłaty ryczałtów za nocleg kierowców w kabinie, dyskusje wokół niemieckiej płacy minimalnej, a także spadające przewozy na Wschód, niestety, ale oznaczają dla wielu firm transportowych poważny spadek rentowności – wyjaśnia Tomasz Rodak, kierownik ds. finansowania biznesu w Bibby Financial Services.

Po raz kolejny dane pochodzące z Bibby MSP Index potwierdzają, że większość polskich małych i średnich przedsiębiorców otrzymuje zapłatę za dostarczone produkty lub usługi po terminie wskazanym na fakturze. Ale skala tego zjawiska maleje. Aktualnie problem potwierdza 68,4 proc. badanych, podczas gdy jeszcze jesienią było to 72,4 proc., natomiast wiosną ubiegłego roku - 76,4 proc. Wciąż jeden na pięciu przedsiębiorców przyznaje,
że jego kontrahenci w ostatnich sześciu miesiącach płacili gorzej.

– Z naszych obserwacji wynika, że wywiązywanie się ze zobowiązań w terminie to głównie efekt większej ostrożności firm oraz wdrażania coraz skuteczniejszych rozwiązań prewencyjnych i windykacyjnych, w tym korzystanie z faktoringu, czy sprawdzanie kontrahentów w KRD – dodajeKrzysztof Kuniewicz. – Zwiększenie dyscypliny płatniczej to także efekt poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstw.

Reklama

***

Reklama

O Bibby MŚP Index
Badanie Bibby MŚP Index prowadzone jest od 2011 przez Instytut Keralla Research na zlecenie firmy Bibby Financial Services.

Bibby MSP Index jest wzorowany na sprawdzonym i cenionym przez światowych inwestorów indeksie określanym jako Indeks Managerów ds. Zakupów (tzw. PMI). Konstrukcję Bibby MSP Index oparto na założeniu, że o kondycji każdego przedsiębiorstwa, a w szczególności firm małych i średnich, decyduje kilka obszarów: sprzedaż (zamówienia), inwestycje, zatrudnienie, płynność finansowa oraz poziom zadłużenia firmy. Jednym z kluczowych aspektów funkcjonowania firmy jest stan nastrojów w przedsiębiorstwie.

Przyjmowane przez Bibby MSP Index wartości znajdują się w przedziale od 0 do 100 pkt. Wynik > 50 pkt. to prognoza (zapowiedź) poprawy kondycji firm. Wynik

Pomiar 9 fali badania przeprowadzony został w drugiej połowie kwietnia tego roku na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie małych i średnich firm. Badaniem objęto firmy zatrudniające od 10 do 249 osób (pomiar nie obejmuje firm mikro, zatrudniających do 9 osób). Respondentami są osoby na stanowiskach decyzyjnych: właściciel, dyrektor, prezes, główny księgowy.

www.bibbyfinancialservices.pl

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama