Enefit przedłuża współpracę z Orange Polska

Enefit przedłuża współpracę z Orange Polska Enefit

Enefit, spółka należąca do estońskiej grupy Eesti Energia, jednego wytwórców energii elektrycznej w krajach bałtyckich, podpisała kolejną umowę na dostawę energii elektrycznej do Orange Polska. Do 2026 r. Enefit będzie agregował dostawy ok. 470 GWh energii rocznie. Umowa przewiduje, że w całym okresie umowy aż 1230 GWh zostanie dostarczone w ramach zawartych przez Orange kontraktów CPPA, w których Enefit będzie pełnić rolę integratora odpowiedzialnego za dostawy i bilansowanie.

Nowa umowa oznacza kontynuację trwającej od 2020 r. współpracy Enefit z Orange Polska. Kontrakt zapewni liderowi polskiego rynku telekomunikacyjnego 470 GWh energii rocznie, która trafi do ponad 17 tysięcy punktów odbioru Orange w całym kraju. Średnio w każdym roku ponad 80% tej energii elektrycznej, bo aż 410 GWh, będzie zapewniona w ramach umów CPPA (Corporate Power Purchase Agreement), które gwarantują odbiorcy zarówno stałą cenę, jak i pochodzenie energii. Część zakontraktowanej energii elektrycznej dla Orange będzie pochodzić bezpośrednio ze źródeł odnawialnych, a reszta zostanie pozyskana z rynku. 

Nawiązanie współpracy z Orange Polska było dla nas, jak i dla całej grupy Eesti Energia, dużym sukcesem. Teraz z radością możemy ogłosić, że po trzech latach współpracy podpisaliśmy z naszym partnerem kolejną trzyletnią umowę na dostawę energii. Strategią Enefit jest wspieranie firm w wdrażaniu zielonych, proekologicznych rozwiązań energetycznych i cieszymy się, że kolejny raz będziemy mogli w tym obszarze współpracować z Orange Polska – mówi Maciej Kowalski, prezes Zarządu Enefit w Polsce i podkreśla – To nasza kolejna duża umowa transzowa na polskim rynku, która zapewni operatorowi dostawy 410 GWh energii rocznie do kilkunastu tysięcy rozproszonych punktów odbioru. 

Wśród przedsiębiorców rośnie zainteresowanie zieloną energią zapewnianą w ramach umów CPPA. Rozwiązanie to nie tylko chroni przed dużymi wahaniami cen energii i jest atrakcyjne finansowo, ale również pozytywnie wpływa na redukcję śladu węglowego przedsiębiorstw. Zielona transformacja i dążenie do neutralności klimatycznej są celem coraz większej liczby firm w Polsce, którym Enefit oferuje szereg rozwiązań wspierających je w tym obszarze. Potwierdza to współpraca z Orange Polska, którego ambicją jest osiągnięcia neutralności klimatycznej (neutralności węglowej netto) do 2040 r.

Przedłużenie umowy umożliwi elastyczne zarządzanie miksem energetycznym wykorzystywanym przez operatora w trakcie jej trwania. Współpraca z Orange Polska przewiduje bowiem, że Enefit będzie pełnić rolę integratora, umożliwiającego firmie zawieranie umów CPPA z kolejnymi wytwórcami energii z OZE. Jako spółka obrotu, Enefit posiada odpowiednie kompetencje, by zapewnić wszystkie niezbędne umiejętności i doświadczenie, potrzebne do prawidłowego funkcjonowania takiego rozwiązania.

Orange Polska od lat aktywnie działa na rzecz zabezpieczenia swojego zapotrzebowania na energię ze źródeł odnawialnych. Obecnie ponad 70% energii zużywanej w toku działalności spółki pochodzi z instalacji wiatrowych. Przechodzenie na odnawialne źródła energii, obok ciągłego optymalizowania jej zużycia, to istotny krok Orange Polska na drodze do ograniczenia emisji. Operator planuje do 2025 r. zmniejszyć emisje własne o 65% względem roku 2015, a docelowo – osiągnąć neutralność klimatyczną w 2040 r., o dekadę wcześniej niż zakładają cele wyznaczone przez Unię Europejską. 

Źródło: Eesti Energia

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę