Energia z węgla – Polska bez smogu

PixaBay/SD-Pictures/CC0 Public Domain
Reklama
Reklama

Działania antysmogowe, czyli jak Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej włącza się w batalię o czystsze powietrze i lepszą jakość życia mieszkańców – to temat konferencji prasowej zarządu NFOŚiGW, która odbyła się 5 grudnia w Krakowie.

Spotkanie z mediami było elementem wyjazdu studyjnego dla dziennikarzy, zorganizowanego przez Narodowy Fundusz – pn. „Energia z węgla – Polska bez smogu. NFOŚiGW na rzecz jakości powietrza” – na terenie Małopolski i Górnego Śląska, a więc regionów, w których problem smogu jest szczególnie odczuwalny.

W konferencji prasowej Narodowego Funduszu uczestniczyli: prezes zarządu NFOŚiGW dr inż. Kazimierz Kujda, zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW Artur Michalski, prezes zarządu WFOŚiGW w Krakowie Małgorzata Mrugała, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Ciećko, prezes zarządu MPEC w Krakowie Jan Sady, dyrektor Jednostki Realizującej Projekt „Program Ograniczania Niskiej Emisji” w MPEC w Krakowie Janusz Miechowicz oraz prezes zarządu „Geotermia Podhalańska” w Zakopanem Wojciech Ignacok.

W trakcie spotkania wielokrotnie podkreślano, że poprawa jakości powietrza, popularnie nazywana „walką ze smogiem”, wymaga działań różnorodnych – np. unormowania jakości paliw, ustalenia standardów pieców/palenisk, likwidacji tzw. kopciuchów, rozwoju sieci ciepłowniczych oraz ciepłownictwa niskoemisyjnego, rozwoju sieci pomiarowych i monitoringowych, rozwoju transportu niskoemisyjnego, w szczególności samochodów elektrycznych i hybrydowych.

Wkład NFOŚiGW stanowi istotny (ale przecież niejedyny) element finansowy w realizacji tego bloku zadań. Ważną rolę odgrywają też: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), regionalne programy operacyjne (RPO), budżety samorządów i inne.

Podczas konferencji prezes zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda przedstawił prezentację na temat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz jego roli w systemie finansowania ochrony środowiska w Polsce. W swojej wypowiedzi podkreślił, że w latach 1989–2016 w ramach środków własnych NFOŚiGW zawarto umowy na kwotę 45,4 mld zł przy wartości całkowitej dofinansowanych inwestycji 144,1 mld zł (wpływy z opłat i kar dla tego okresu wyniosły 25,1 mld zł). Zwrócił także uwagę, że wpływy z podatków, również dla samorządów, przy realizacji tych umów to 60 mld zł. Z kolei w ramach POIiŚ 2014–2020 zawarto dotychczas 655 umów na kwotę 20,5 mld zł, a dofinasowanie tych umów z UE to 11,1 mld zł. Prezes NFOŚiGW przedstawił również najważniejsze inwestycje dofinansowane przez Fundusz w woj. małopolskim i woj. śląskim ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony powietrza. Zaakcentował, że najważniejszą rolę w realizowanych projektach odgrywają inwestycje w ciepłownictwo, choćby ze względu na sprawność energetyczną tych procesów w porównaniu z paleniskami indywidualnymi.

Z kolei prezentację działań NFOŚiGW wspierających poprawę jakości powietrza w Krakowie przedstawił zastępca prezesa zarządu NFOŚiGW Artur Michalski, który stwierdził, że m.in. dzięki projektom dofinasowanym przez NFOŚiGW i fundusze wojewódzkie jakość powietrza, także w Krakowie, poprawia się systematycznie. Omówił pomoc finansową ze środków krajowych i unijnych w zakresie ochrony powietrza i efektywności energetycznej w Krakowie i Małopolsce. Przedstawił także zestawienie działań/poddziałań I osi priorytetowej Zmniejszenie efektywności gospodarki oraz programów priorytetowych NFOŚiGW dla poprawy jakości powietrza. W szczególności zaakcentował efekty energetyczne i ekologiczne z dużych inwestycji: akumulator ciepła (dotacja 20 mln zł) i kocioł na biomasę (dotacja 13,3 mln zł) w Elektrociepłowni „Kraków”.

Natomiast prezes zarządu WFOŚiGW w Krakowie Małgorzata Mrugała podczas spotkania omówiła kwestię pomocy finansowej Funduszu w Krakowie w zakresie likwidacji niskiej emisji na terenie Małopolski. Przedstawiła sposoby rozwiązywania problemów ograniczania niskiej emisji w Krakowie i woj. małopolskim – program Kawka (realizowany przy współpracy z NFOŚiGW) i program PONE (ograniczanie niskiej emisji w woj. małopolskim). W ramach tych projektów WFOŚiGW zaangażował ponad 100 mln zł. Prezes Małgorzata Mrugała przedstawiła również założenia programu Jawor, polegającego na termomodernizacji budynków jednorodzinnych o powierzchni docieplanej poniżej 600 m2.

W trakcie spotkania dziennikarze uzyskali odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. spalarni odpadów w Krakowie, rozwoju energii geotermalnej na Podhalu (np. WFOŚiGW przeznacza na prace projektowe w tym zakresie 1 mln zł), środków finansowych pozostałych (w Krakowie na lata 2017–2018 jest to kwota ok. 13 mln zł ze środków NFOŚiGW) na realizację programu Kawka oraz zasięgu opracowań Planów Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) w gminach.

Konferencja odbyła się w ramach wyjazdu studyjnego dla dziennikarzy, którzy w dniach 5–6 grudnia wizytują dofinansowane przez NFOŚiGW inwestycje w zakresie ochrony powietrza w Krakowie, Zabrzu, Bytomiu i Katowicach.

Reklama

Źródło: NFOŚiGW

Reklama
Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama