Firma Infor nawiązała relację strategiczną z Hexagonem

Firma Infor nawiązała relację strategiczną z Hexagonem AB Pixabay

Infor, firma specjalizująca się w rozwiązaniach chmurowych dla przemysłu, podała do wiadomości, że zawarła umowę na sprzedaż swojej globalnej działalności w obszarze zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa (EAM) firmie Hexagon AB, światowemu liderowi w dziedzinie rozwiązań rzeczywistości cyfrowej, za kwotę około 2,75 mld USD – w formie połączenia gotówki i akcji. Na dodatek nawiązała relację strategiczną z tą spółką w celu lepszej obsługi wspólnych klientów, jednak do chwili zrealizowania transakcji pod warunkiem uzyskania zatwierdzeń regulacyjnych firmy pozostaną oddzielnymi przedsiębiorstwami.

Infor i Koch Equity Development, będące spółkami zależnymi od Koch Industries, stworzą strategiczną relację z Hexagonem. W wyniku transakcji Koch będzie posiadał udział w firmie Hexagon, a główny akcjonariusz Hexagonu, MSAB, ma zamiar zaproponować Bretta Watsona, prezesa fimy Koch Equity Development, komitetowi nominacyjnemu Hexagonu, w celu jego nominacji do Rady Dyrektorów jak najszybciej będzie to możliwe po zamknięciu transakcji.

Klienci wymagają rozbudowanych rozwiązań

W miarę ewolucji rynku EAM od tradycyjnego zarządzania aktywami w stronę zarządzania ich wydajnością (APM) klienci wymagają bardziej rozbudowanych rozwiązań, pozwalających zarządzać całym cyklem życia ich aktywów, od fazy projektowania/budowy do fazy eksploatacji. Sprzedaż części przedsiębiorstwa i nawiązanie strategicznej relacji dają Infor możliwość: połączenia jego wiodących w branży technologii EAM z rozwiązaniami cyfrowej rzeczywistości firmy Hexagon – w tym czujnikami, oprogramowaniem i technologiami autonomicznymi, aby osiągać lepsze rezultaty dla klientów, oraz dalszego skoncentrowania się na strategii dostarczania dostosowanych do potrzeb poszczególnych branż pakietów chmurowych (CloudSuites) systemów ERP (Enterprise Resource Planning) zapewniających klientom trwałą przewagę operacyjną i pozwalających utrzymać długoterminowy wgląd w rynek.

Co więcej, liczne spółki firmy Koch są cenionymi użytkownikami rozwiązania Infor EAM i rozwiązań firmy Hexagon w zakresie zwiększania wydajności projektów w przedsiębiorstwach i obsługi obiektów przemysłowych. Aby dodatkowo zwiększyć korzyści dla spółek Koch w pełnym zakresie życia ich majątków produkcyjnych, od projektowania wstępnego do bieżącej eksploatacji, firmy Koch i Hexagon podpisały memorandum dotyczące dalszego zwiększania wykorzystywania rozwiązań Infor EAM i Hexagon.

Zyskują na tym wszyscy:Infor, Hexagon jak również klienci i pracownicy – stwierdził prezes Zarządu Infor Kevin Samuelson. – Umożliwia to firmie Infor podwojenie wysiłków w obszarze dostarczania innowacyjnych, specjalizowanych rozwiązań branżowych, które pomagają naszym klientom sprostać największym wyzwaniom biznesowym. Możemy też współpracować z firmą, która posiada unikatowe możliwości dalszego rozwoju transformacji cyfrowej użytkowników rozwiązań InforEAM poprzez integrowanie funkcjonalności zarządzania majątkiem w Infor EAM z rozwiązaniami i platformami firmy Hexagon w obszarze rzeczywistości cyfrowej.

Rozwiązania klasy EAM to podstawa innowacji cyfrowych

Rozwiązania klasy EAM są podstawą innowacji cyfrowych w branżach o intensywnym wykorzystaniu majątku, w których rzeczywistości cyfrowe, zwane cyfrowymi bliźniakami, zapewniają całościowy obraz stale zmieniających się sytuacji, niezależnie od miejsca. Klienci w sektorach produkcyjnych, energetyce, zarządzaniu obiektami, transporcie i innych branżach wykorzystują rozwiązanie Infor EAM do monitorowania, śledzenia i maksymalizacji wykorzystania rentowności swoich zasobów przy jednoczesnym ograniczaniu zagrożeń przestojami w ich działaniu i zbędnych, nieplanowanych kosztów.

Ola Rollén, prezes zarządu i CEO firmy Hexagon, oznajmił, że poprzez zintegrowanie wbudowanych w Infor EAM specjalizowanych branżowo funkcji zarządzania majątkiem, z rozwiązaniami i platformami rzeczywistości cyfrowej firmy, można zwiększać dochodowość majątku inwestycyjnego dalece bardziej niż w zakresie samodzielnego działania w ramach EAM. Elementy te kształtują się od poziomu usprawnienia konserwacji predykcyjnej i zmniejszania energochłonności, aż do wspierania realizacji innych inicjatyw w obszarze zrównoważonego rozwoju. Użytkownicy i partnerzy Infor EAM mogą oczekiwać bezproblemowej transformacji skojarzonej ze znacznymi synergiami, która zapewni szybszy rozwój i większe możliwości dla firm, w tym wkraczanie w nowe specjalizacje i na niedostatecznie obsługiwane rynki, takie jak region Azji i Pacyfiku.

Dział EAM firmy Infor, z 500 pracownikami zatrudnionymi na całym świecie, będzie działał jako część segmentu rozwiązań dla przedsiębiorstw przemysłowych Hexagonu, obsługując wszystkie działy firmy zajmujące się systemami z intensywnie pracującymi majątkami, jak: produkcja, zakłady przemysłowe, kopalnie, gospodarstwa rolne, mobilność autonomiczna, budynki, infrastruktura, miasta, państwa i obronność. Infor rozpocznie wkrótce procesy konsultacji pracowniczych i z reprezentacją pracowniczą w zakresie i w sposób wymagany obowiązującym prawem. Goldman Sachs & Co. LLC and Rothschild Inc. pełnili funkcję doradców finansowych, z kolei Jones Day służył jako doradca prawny dla firm Infor oraz Koch.

Źródło: Infor

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę