Globalne emisje CO2 wzrosły do ​​najwyższego poziomu w historii

Globalne emisje CO2 wzrosły Pixabay

Według nowej analizy MAE światowe emisje dwutlenku węgla związane z energią wzrosły o 6% w 2021 r. do 36,3 miliarda ton, co jest najwyższym w historii poziomem. Światowa gospodarka mocno odbiła się od kryzysu pandemicznego i w dużym stopniu polegała na węglu.

Ożywienie popytu na energię w 2021 r. zostało spotęgowane przez niekorzystne warunki pogodowe i na rynku energii – w szczególności skoki cen gazu ziemnego – które doprowadziły do ​​większego spalania węgla pomimo największego w historii wzrostu wytwarzania energii odnawialnej. Globalne dane dotyczące emisji CO2 i zapotrzebowania na energię opierają się na szczegółowej analizie poszczególnych regionów i paliw, opracowanej przez MAE, na podstawie najnowszych oficjalnych danych krajowych oraz publicznie dostępnych danych dotyczących energii, gospodarki i pogody. W połączeniu z szacunkami emisji metanu opublikowanymi przez Międzynarodową Agencję Energetyki w zeszłym miesiącu oraz szacunkami emisji podtlenku azotu i CO2 związanych z spalaniem, nowa analiza pokazuje, że ogólna emisja gazów cieplarnianych z energii wzrosła do najwyższego w historii poziomu w 2021 r.

Ożywienie gospodarcze

Reklama

Liczby jasno pokazują, że globalne ożywienie gospodarcze po kryzysie pandemicznym nie było ożywieniem trwałym, do którego wzywał dyrektor wykonawczy MAE Fatih Birol na wczesnych etapach pandemii w 2020 r. Należy pamiętać, że przyspieszona transformacja energetyczna przyczynia się do globalnego bezpieczeństwa energetycznego i niższych cen energii dla konsumentów.

Węgiel odpowiadał za ponad 40% ogólnego wzrostu globalnej emisji CO2 w 2021 r., osiągając rekordowy poziom 15,3 mld ton. Emisje CO2 z gazu ziemnego wzrosły znacznie powyżej poziomów z 2019 r., do 7,5 mld ton. Na poziomie 10,7 mld ton emisje CO2 z ropy naftowej pozostały znacznie poniżej poziomów sprzed pandemii z powodu ograniczonego ożywienia światowej działalności transportowej w 2021 r., głównie w sektorze lotnictwa. Pomimo ożywienia w zużyciu węgla odnawialne źródła energii i energia jądrowa zapewniły wyższy udział w światowej produkcji energii elektrycznej niż węgiel w 2021 r. To rekordowe 500 TWh powyżej poziomu z 2020 r. Produkcja energii wiatrowej i fotowoltaicznej wzrosła odpowiednio o 270 TWh i 170 TWh, podczas gdy produkcja wodna spadła z powodu skutków suszy, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Brazylii.

Rekordowo wysokie ceny gazu

Wykorzystanie węgla do produkcji energii elektrycznej w 2021 r. nasiliły rekordowo wysokie ceny gazu ziemnego. Przez większość 2021 r. koszty eksploatacji istniejących elektrowni węglowych w Stanach Zjednoczonych i wielu europejskich systemach elektroenergetycznych były znacznie niższe niż w przypadku elektrowni gazowych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych i Europie, gdzie konkurencja między elektrowniami gazowymi i węglowymi jest najsilniejsza.

Reklama

Odbicie globalnych emisji CO2 powyżej poziomów sprzed pandemii było w dużej mierze napędzane przez Chiny, gdzie w latach 2019-2021 wzrosły one o 750 mln ton. Chiny były jedyną dużą gospodarką, która odnotowała wzrost gospodarczy zarówno w 2020, jak i 2021 r. te dwa lata w Chinach z nawiązką zrekompensowały łączny spadek w pozostałych częściach świata w tym samym okresie. W 2021 r. emisje CO2 w Chinach wzrosły o ponad 11,9 mld ton, co stanowi 33% całkowitej światowej.

Wzrost emisji w Chinach wynikał w dużej mierze z gwałtownego wzrostu popytu na energię elektryczną, który w dużej mierze opierał się na energetyce węglowej. Przy szybkim wzroście PKB i dodatkowej elektryfikacji usług energetycznych zapotrzebowanie na energię elektryczną w Chinach w 2021 r. wzrosło o 10%, szybciej niż wzrost gospodarczy na poziomie 8,4%. Ten wzrost popytu o prawie 700 TWh był największy w Chinach. Przy wzroście popytu przewyższającym wzrost podaży ze źródeł niskoemisyjnych, węgiel wykorzystano do zaspokojenia ponad połowy wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną. Stało się tak pomimo tego, że kraj odnotował również największy w historii wzrost produkcji energii odnawialnej w 2021 r.

Emisje CO2 w Indiach znacznie wzrosły w 2021 r., by wzrosnąć powyżej poziomów z 2019 r., napędzane wzrostem zużycia węgla do produkcji energii elektrycznej. Generacja opalana węglem osiągnęła w Indiach najwyższy poziom w historii, skacząc o 13% powyżej poziomu z 2020 r. Było to częściowo spowodowane spowolnieniem wzrostu OZE do jednej trzeciej średniego tempa obserwowanego w ciągu ostatnich pięciu lat.

Globalna produkcja gospodarcza w gospodarkach rozwiniętych wróciła do poziomu sprzed pandemii w 2021 r., ale emisje CO2 wzrosły mniej gwałtownie, sygnalizując trwalszą trajektorię spadku strukturalnego. Emisje CO2 w Stanach Zjednoczonych w 2021 r. były o 4% niższe od poziomu z 2019 r. W Unii Europejskiej były o 2,4% niższe. W Japonii emisje spadły o 3,7% w 2020 r. i wzrosły o mniej niż 1% w 2021 r. W przeliczeniu na mieszkańca emisje CO2 w gospodarkach rozwiniętych spadły średnio do 8,2 tony i są obecnie poniżej średniej wynoszącej 8,4 tony w Chinach, chociaż między gospodarkami rozwiniętymi utrzymują się znaczne różnice.

Źródło: IEA

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę