Handel zagraniczny Polski po ośmiu miesiącach 2016 roku

Według wstępnych danych GUS, w okresie pierwszych 8 miesięcy 2016 roku wciąż notowaliśmy wzrost eksportu towarów z Polski – wartość eksportu wyniosła blisko 118,9 mld euro, czyli była wyższa o 1,5 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Import do Polski zmniejszył się o 0,8 proc. wobec poziomu z roku poprzedniego, tj. wyniósł 114,7 mld euro. Wyniki te przełożyły się jednak na zwiększenie nadwyżki o ponad 2,7 mld euro, do ok. 4,3 mld euro.Przyhamowanie wzrostu eksportu w okresie styczeń-sierpień br. było rezultatem spowolnienia dynamiki wywozu do krajów rozwiniętych (wzrost o 2,3 proc., do 102,8 mld euro) oraz utrzymania tendencji spadkowej w sprzedaży na rynki słabiej rozwinięte (zmniejszenie o 3 proc., do 16,2 mld euro).

Przyhamowanie wzrostu eksportu w okresie styczeń-sierpień br. było rezultatem spowolnienia dynamiki wywozu do krajów rozwiniętych (wzrost o 2,3 proc., do 102,8 mld euro) oraz utrzymania tendencji spadkowej w sprzedaży na rynki słabiej rozwinięte (zmniejszenie o 3 proc., do 16,2 mld euro).

Eksport do UE wzrósł o 1,8 proc. (do ok. 94,8 mld euro), w tym szybciej do krajów spoza strefy euro (o 2,4 proc.), niż do państw eurolandu (o 1,6 proc.). Wzrost eksportu odnotowano do siedemnastu państw członkowskich UE, w tym w przypadku szesnastu z nich był on szybszy niż w skali ogólnej. Wśród ważniejszych unijnych rynków najszybciej zwiększyła się sprzedaż do: Słowenii (o 11,2 proc.), Irlandii (o 10,9 proc.), Rumunii (o 9,7 proc.), Portugalii (o 9,2 proc.), Finlandii (o 8,9 proc.), Hiszpanii (o 6,7 proc.) oraz Szwecji (o 6,6 proc.). Utrzymująca się tendencja do szybszego niż w skali ogólnej wzrostu eksportu do UE, przełożyła się na umocnienie jej udziału w naszym łącznym eksporcie, do 79,7 proc. po ośmiu miesiącach 2016 r.

Zdecydowanie szybciej niż przeciętnie wzrósł eksport do pozaunijnych rynków rozwiniętych wobec poziomu z okresu styczeń-sierpień roku poprzedniego, tj. aż o 8 proc., do ok. 7,9 mld euro, zaś ich udział zwiększył się o 0,4 pkt. proc. do 6,7 proc. w łącznym polskim wywozie. Wynikało to z dynamicznego zwiększenia polskiej sprzedaży m.in. do: Szwajcarii (o 12,1 proc.), Kanady (o 13,8 proc.), Stanów Zjednoczonych (o 10,1 proc.) oraz Izraela (o ok.28 proc.).

W przypadku eksportu na rynki WNP, po dwóch latach głębokich spadków, w okresie I-VIII br. odnotowano jego wzrost 1,7 proc. (do ok. 6,6 mld euro), w tym na Ukrainę o 11,9 proc. oraz na Białoruś o 3,1 proc. Stagnację sprzedaży odnotowano na rynek rosyjski, gdzie eksport wyniósł ok. 3,3 mld euro.

Niekorzystnie po ośmiu miesiącach 2016 r. kształtował się eksport do pozostałych rynków słabiej rozwiniętych i rozwijających się (poza WNP). Po dynamicznym jego wzroście w 2015 r. (o ok. 14 proc.), w okresie styczeń-sierpień br. zmniejszył się o 5,9 proc. wobec analogicznego okresu roku 2015 (do ok. 9,6 mld euro). O takim wyniku zadecydował spadek wywozu m.in. do: Arabii Saudyjskiej (o 3,8 proc.), Chin (o 4 proc.), Turcji (o 8,2 proc.), ZEA (o ok. 23 proc.) oraz Meksyku (o ok. 25 proc.). Z drugiej strony wśród ważniejszych z tej grypy rynków szybko zwiększył się eksport do Indii (o 32 proc.), Singapuru (o 30 proc.), Republiki Korei (o 10,1 proc.) oraz Serbii (o 8,5 proc.).

W przekroju towarowym kontynuowany był trend dynamicznego wzrostu eksportu wyrobów przemysłu lekkiego (o 14,4 proc.). Szybciej niż przeciętnie również wzrósł wywóz wyrobów: ceramicznych (o 7,8 proc.), przemysłu drzewno-papierniczego (o 5,1 proc.), przemysłu chemicznego (o 4,9 proc.) oraz dominujących w polskiej wymianie z zagranicą, wyrobów elektromaszynowych (o 2,2 proc.).

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę