Handel zagraniczny Polski w I półroczu 2018 r.

Pixabay
Reklama
Reklama

Według wstępnych danych GUS po sześciu miesiącach br. eksport towarów z Polski osiągnął 107,6 mld euro, tj. poziom o 5,7% wyższy niż przed rokiem. Z kolei import wyniósł ponad 108,8 mld euro, co oznacza wzrost o 7,9%. Deficyt obrotów towarowych wyniósł ok. 1,2 mld euro.

 

Reklama

Obroty towarowe Polski wraz w dynamiką (r/r) w okresie I 2017 – VI 2018 r.

Źródło: DAG MPiT na podstawie wstępnych danych GUS

 

Reklama

W pierwszym półroczu 2018 r. eksport do UE wzrósł o 6,1% (do 86,5 mld euro), w tym do Niemiec o 8,7%, Czech o 4,2%, Francji o 7,1% oraz Niderlandów o 5,8%. W przypadku eksportu do Wielkiej Brytanii oraz Włoch odnotowano spadek odpowiednio: o 1,6% i o 3%. Warto zaznaczyć, że pośród państw unijnych aż do siedemnastu z nich odnotowano szybszy niż przeciętnie wzrost sprzedaży polskich towarów, w tym najszybszy do Irlandii o 21%, Chorwacji i Słowenii po 18% oraz Rumunii o 17%. Z kolei import z UE wzrósł o 5,8%, w tym z Niemiec o 7,2%.

Sprzedaż na pozostałe (pozaunijne) rynki rozwinięte gospodarczo zwiększyła się o 4,5%, do blisko 7,3 mld euro. W ramach tej grupy krajów szybko rosła sprzedaż do USA (o ok. 8,6%), Norwegii (o ok. 15,4%) oraz Izraela (o 6,8%). Z drugiej strony spadki wywozu nastąpiły m.in. do Szwajcarii (o 3,2%), Kanady (o 5,8%) oraz Australii (o 22,3%).

Nadal szybciej niż przeciętnie rosła sprzedaż do krajów WNP, tj. o 6,4% (do 6,4 mld euro). Na ten wynik złożył się dynamiczny wzrost sprzedaży do Rosji (o 9,6%), relatywnie wolniejszy wywóz na Ukrainę (o 3,5%) i stagnacja wywozu na Białoruś.

Najwolniejszy wzrost eksportu odnotowano na rynki krajów słabiej rozwiniętych (spoza WNP), tj. o 1,3% (do 7,4 mld euro). Tradycyjnie w tej grupie państw istniały duże dysproporcje w dynamice sprzedaży, tj. szybko rosła do Arabii Saudyjskiej (o 19,1%), Indii (o 16,7%), Tajlandii (o ok. 60%), w granicach tempa przeciętnego zwiększyła się do Serbii (o 6,4%), z kolei jej spadki odnotowano do Chin (o ok. 6,7%) Meksyku (o 2%), Republiki Korei (o 0,8%) oraz ZEA (o prawie 20%). Z kolei na główny rynek eksportowy z tej grupy krajów, Turcji, sprzedaż wzrosła o 5%.

W przekroju towarowym najszybciej rosła sprzedaż produktów mineralnych (o 13,2%), wyrobów przemysłu drzewno-papierniczego (o 10,5%) oraz wyrobów przemysłu lekkiego (o 9,9%).

Z kolei wśród dominujących w naszym eksporcie - wyrobów przemysłu elektromechanicznego sprzedaż wzrosła o 4,5%, w tym najszybciej maszyn i urządzeń mechanicznych oraz ich części (o 8,4%).

Źródło: MPiT

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama