Innowacje w przemyśle

Marcin Bieńkowski
12.12.2012
Reklama
Reklama

Przemysł wysokich technologii (ang. High-Tech Industry) jest gałęzią przemysłu, która wykorzystuje najnowsze osiągnięcia naukowe, techniczne i technologiczne zarówno w procesie produkcyjnym, jak i w wyrobie gotowym. Przykładów gałęzi gospodarki tego typu jest wiele. Przede wszystkim jest to przemysł elektroniczny, lotniczy, kosmiczny, optyczny, a także farmaceutyczny i biotechnologiczny.

W latach 70. XX wieku rozpoczęła się trzecia rewolucja przemysłowa wykorzystująca najnowsze osiągnięcia naukowo-techniczne, takie jak tranzystory, półprzewodniki, energię atomową, światłowody i biotechnologię. Wówczas rozwinął się też przemysł wysokich technologii o wysokim stopniu przetwarzania surowców oraz dużym udziale wydatków na badania naukowe. Istotną rolę zaczęła odgrywać przy tym również automatyzacja i wizualizacja procesów produkcyjnych.

Reklama

Strategia innowacyjności
Procesowi wdrażania nowoczesnych technologii w wielu firmach towarzyszy strategia technologiczna. Pozwala ona przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, jaki ma być zakres i częstotliwość przedsięwzięć technicznych oraz w jakim czasie mogą być one prowadzone. Istotne jest określenie sposobu, w jakim zmiany będą odnosić się do innowacji produktowych i procesowych lub obu jednocześnie. Nie bez znaczenia pozostaje poziom wyprzedzania innowacji, czyli stopień nowoczesności i oryginalności rozpatrywany na tle kryteriów światowych lub krajowych.

Bardzo często podczas wdrażania innowacji przedsiębiorstwo określa się jako innowatora-pioniera. Tym sposobem firma przejmuje postawę powielania, przez co dostosowuje się nowych technologii i produktów. W strategii określa się źródła innowacji. Mogą one bowiem być źródłami innowacji własnych lub pozyskanych z otoczenia. Kluczową rolę odgrywa możliwy i ekonomicznie uzasadniony poziom nakładów inwestycyjnych na poszczególne innowacje z jednoczesnym określeniem źródła finansowania - wewnętrznego lub zewnętrznego.

Nie bez znaczenia pozostaje skala utrzymania własnych zdolności badawczych oraz relacje nakładów kierowanych na badania podstawowe, stosowane i prace rozwojowe. Należy określić konsekwencje innowacji i transferu technologii w organizację służb badawczo-rozwojowych. Kluczową rolę odgrywa sposób, w jaki firma będzie chronić swoją własność z zakresu wynalazczości i własności intelektualnej oraz dążyć do upowszechnienia innowacji.

Reklama

Innowacyjne technologie
Nowoczesne technologie, które znajdują zastosowanie w przemyśle, stanowią bardzo obszerne zagadnienie. Stąd też biorąc pod uwagę chociażby obróbkę metali, należy uwzględnić między innymi technologie laserowe. Obróbka laserowa jest zależna od stopnia pochłaniania danej długości fali lasera przez materiał docelowy oraz techniki wybranej w tej aplikacji. Na rynku oferowane są lasery o wielu długościach fal, dzięki czemu jest możliwa obróbka wielu rodzajów materiałów. Dzięki laserom jest możliwe grawerowanie, cięcie laserem, ablacja, wyżarzanie, wypalanie, spienianie oraz zmiana koloru i wybielanie.

W procesie obróbki metali istotną rolę zaczynają odgrywać głowice 3D. Są to urządzenia, które rozszerzają dotychczasowe możliwości cięcia pod określonym kątem. Urządzenia tego typu bazują na serwonapędach z przekładniami o bardzo małych tolerancjach luzu. Jest przy tym możliwe płynne odchylenie palnika plazmowego od kąta prostego w trakcie pracy przecinarki plazmowej. Istotną rolę odgrywa sterowanie cyfrowe bazujące na technologii RTF (ang. Real Time Follow). Jest więc możliwe kontrolowanie w czasie rzeczywistym parametrów cięcia łącznie z ustawieniem napięcia łuku plazmowego, ciśnienia i przepływów gazów plazmowych itp. Rzeczywisty zakres pracy głowicy 3D to kąt wychylenia ±50° i kąt obrotu ±600°, co umożliwia wycięcie pod ukosem wszystkich dotychczas znanych kształtów używanych do łączeń rurowych w branży produkcji konstrukcji stalowych.

W nowoczesnych fabrykach nie obejdzie się bez obróbki szybkościowej (ang. High-Speed Machining). Specjalne moduły HSM zapewniają unikalne strategie obróbki oraz sposoby łączenia przejść narzędzia do wygenerowania ścieżek dla obróbki szybkościowej. Dzięki tym modułom wygładzane są ruchy robocze i pomocnicze, aby utrzymać ciągły ruch narzędzia. Jako korzyści wynikające ze stosowania HSM wymienia się również wydajne i gładkie ścieżki narzędzi. Warto podkreślić przy tym krótszy czas produkcji, zmniejszenie kosztów i poprawę jakości produktu.

Reklama

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama