Jak odizolować od drgań skrzynkę elektryczną przy pomocy standardowych elementów Elesa+Ganter?

Jak odizolować od drgań skrzynkę elektryczną? Elesa+Ganter

Maszyny i urządzenia emitują różnego rodzaju drgania, które często należałoby wyeliminować. Urządzenia elektroniczne nie powinny być poddawane różnego rodzaju drganiom, zwłaszcza całe szafy sterownicze. 

 

Przygotowanie do montażu wibroizolatorów

Przed przystąpieniem do doboru elementów należy rozpoznać siły, działające na układ, który chcemy izolować. W przypadku skrzynki elektrycznej, zamontowanej na ścianie siły działające na układ przedstawiono na rys. 1. Jak widać górny wibroizolator jest rozciągany, dolny zaś ściskany. Do tego oba obciążane są siłami poprzecznymi.

Powiązane firmy

Rys. 1 Widok rozkładu sił działających na skrzynkę

Najczęściej spotykanym błędem wśród klientów jest zastosowanie w takich układach wibroizolatorów typu DVA.1. Ich konstrukcja nie jest dostosowana do przenoszenia takich obciążeń i może ulec zniszczeniu, narażając na uszkodzenie samą skrzynkę elektryczną, jak i jej wyposażenie. Wibroizolator tego typu jest skonstruowany do tłumienia drgań wyłącznie pod wpływem sił ściskających. Przykład nieprawidłowego zastosowania wibroizolatorów DVA.1 przedstawiono na rys. 2.

Z prawej strony przedstawiono zbliżony widok modelu z niepoprawnym montażem.

Rys. 2 Nieprawidłowe użycie wibroizolatora DVA.1

Jednak co zrobić w przypadku, kiedy ktoś popełnił błąd i ma już zamocowaną w ten sposób skrzynkę?

Jeśli sytuacja wymaga natychmiastowej naprawy z wykorzystaniem zamontowanego wcześniej wibroizolatora można rozwiązać ten problem w następujący sposób. Należy dorobić 4 kawałki ceownika oraz 2 tuleje dystansowe. Elementy te, przy zamontowaniu jak na rys. 3 usprawnią pracę wibroizolatorów.

Obciążenia górnego elementu mocującego, zostaną zmienione z rozciągających na ściskające, a tuleja pod dolnym elementem mocującym skompensuje różnice w wysokości obu mocowań. Zaletą tego rozwiązania jest jedynie czas. Blachy oraz tuleje możemy prowizorycznie dorobić, a uzyskana dzięki nim poprawa rozwiąże nam problem jedynie w krótkim okresie. Na wibroizolatory nadal będą działały siły poprzeczne, które z czasem mogą je uszkodzić.

Rys. 3 Montaż elementów do poprawnej pracy wibroizolatora DVA.1

Najlepszym i najbardziej inżynierskim podejściem jest odpowiedni dobór elementu na etapie projektowania. W ofercie Elesa+Ganter są dostępne wibroizolatory rekomendowane do tego typu aplikacji – modele DVI oraz DVG.

Pojedynczy wibroizolator może być stosowany pod obciążeniami rozciągającymi lub ściskającymi  w osi F2 o wartościach do 300N lub 700N. Może też być obciążany siłami poprzecznymi F1 do 140 lub 250N (Rys. 4).

Rys. 4 Kierunki obciążalności wibroizolatorów DVI oraz DVG

Wybór odpowiedniego modelu wibroizolatora

Kluczem do poprawnego doboru tych wibroizolatorów jest wybranie odpowiedniego modelu do zastosowania w danej aplikacji. W przypadku aplikacji, w której element jest przytwierdzony do sufitu możliwe jest zastosowanie tylko wibroizolatora DVG, ponieważ może być on poddawany siłom rozciągającym (Rys. 5, szkic po prawej).

Innym przypadkiem jest montaż ścienny, gdzie górny wibroizolator (poza siłami poprzecznymi) jest poddawany również siłom rozciągającym. Dolny zaś (poza poprzecznymi) poddawany jest siłom ściskającym. Charakterystyka sił, działających w obu tych przypadkach powoduje, że rekomendowanym „górnym” wibroizolatorem jest DVG, a „dolnym” DVI (Rys. 5, szkic po lewej)

Rys. 5 Zastosowanie wibroizolatorów DVI i DVG w zależności od płaszczyzny montażu

Zastosowanie elementów tłumiących ma wpływ na:

  • Zmniejszenie hałasu,
  • Poprawę komfortu pracy,
  • Zwiększenie żywotności maszyn i narzędzi,
  • Ochronę konstrukcji przed drganiami,

Przykłady zastosowań wibroizolatorów

Wibroizolatory DVI oraz DVG mogą być wykorzystane na wiele sposobów np. jako:

  • Zamocowanie elementów w branży wentylacyjnej, w różnego rodzaju tunelach wentylacyjnych
  • Wsparcie montażu wentylatorów lub pomp, sprężarek, dmuchaw
  • Ochrona paneli elektrycznych przed otaczającymi ich drganiami
  • Zamocowanie różnego rodzaju rurociągów
  • Element zespołu maszyn linii produkcyjnych m.in. zasypów lub podajników, które muszą być podwieszone
  • Stopa wibroizolacyjna kotwiona do podłoża dla urządzeń o niewielkiej masie (tylko w przypadku wibroizolatora DVI).

Źródło:Elesa+Ganter

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę