Laboratorium „sercem” działalności PGNiG

Laboratorium „sercem” działalności PGNiG Pixabay

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze PGNiG rozpoczęło akcję promowania wzorcowania przyrządów pomiarowych. Z usługi mogą skorzystać wszystkie firmy, które w swojej działalności posługują się urządzeniami pomiarowymi. Gazomierze, amperomierze, woltomierze, termometry przemysłowe, przepływomierze i wiele innych przyrządów, w tym także monitorujące jakość powietrza np. pod kątem zanieczyszczenia smogowego. Wszystkie powinny być wzorcowane, by spełniać odpowiednie wymagania, czyli oddawać prawidłowe, wiarygodne wartości pomiarów.

W PGNiG wzorcowaniem przyrządów pomiarowych zajmuje się Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze, którego eksperci podkreślają, jak ważna jest to czynność choćby dla poprawy efektywności energetycznej. Usługę wykonuje wysoko wyspecjalizowana kadra w oparciu o specjalistyczny sprzęt do wzorcowania i akredytowane metody. Z oferty mogą skorzystać nie tylko firmy z branży gazowej, ale też szeroko pojęte instytucje, które zajmują się pomiarami – m.in.: inspektoraty, uczelnie, służby państwowe, instytucje medyczne, podmioty z branży motoryzacyjnej i spożywczej.  

Ocena efektywności energetycznej nie jest możliwa do przeprowadzenia bez wiarygodnych przyrządów pomiarowych. Wiarygodnych, czyli wywzorcowanych. Tylko takie pozwalają na poprawne rozliczanie się ze zużycia energii i rzetelną ocenę korzyści stosowania jej nowych źródeł – wyjaśnia Arkadiusz Sekściński, wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. rozwoju. Co ważne, podczas wzorcowania w CLPB wykorzystuje się wzorce, które dają gwarancję prawidłowych pomiarów. Jako jedyne w Polsce laboratorium posiada stanowisko wzorcowania gazomierza, którego przepustowość wynosi 6500 m3 w ciągu godziny. Wzorcowanie gazomierzy i przepływomierzy stosuje się nie tylko dla firm dystrybuujących gaz ziemny. W podobny sposób wzorcuje się przyrządy mierzące przepływ gazów technicznych w firmach zajmujących się np. produkcją nawozów.  

Jeśli zakładamy przesyłanie sieciami gazowymi wodoru zmieszanego z gazem ziemnym, to wcześniej musimy zbadać, jak pod wpływem takiej mieszaniny zachowa się urządzenie po stronie odbiorcy, które przystosowane jest tylko do odbioru gazu ziemnego. Zastosowanie wzorcowania nie tylko pozwoli zbadać wpływ dodatku wodoru na wskazania przyrządów pomiarowych w takim urządzeniu, ale także odpowiednio je ustawić pod kątem prawidłowych obliczeń nowego rodzaju paliwa – mówi wiceprezes PGNiG.  

Wzorcowanie musi odbywać się w odpowiednich warunkach, np. przy zachowaniu stałej temperatury otoczenia. Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze PGNiG jest jednym z niewielu takich miejsc w Polsce, gdzie przeprowadzenie takiej czynności jest możliwe. Rocznie wydaje kilka tysięcy dokumentów dotyczących wzorcowania lub badania przyrządów pomiarowych. Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze jest Oddziałem PGNiG SA. Świadczy usługi zapewniające poprawność i rzetelność w pomiarach ilościowych i jakościowych gazu ziemnego. Laboratorium posiada akredytację PCA jako laboratorium badawcze, pomiarowe oraz jako jednostka certyfikująca, co gwarantuje bezstronność oraz wysoką jakość świadczonych usług.

Źródło: PGNiG

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę