Mercor kupuje spółkę Dunamenti Tuzvedelem

Reklama
Reklama

Przejęcie Dunamenti Tuzvedelem pozwoli Grupie Mercor na rozszerzenie oferty produktowej w pionie ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji budowlanych oraz wzmocni pozycję Grupy na rynkach polskim, czeskim, słowackim i węgierskim.

Mercor SA, wiodąca spółka z Grupy Mercor, należącej do grona liderów europejskiego rynku biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych, podpisała warunkową umowę nabycia 100% akcji węgierskiej spółki Dunamenti Tuzvedelem z siedzibą w Göd.

Reklama

Dunamenti Tuzvedelem prowadzi działalność w zakresie biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych - w tym przede wszystkim ogniochronnych zabezpieczeń konstrukcji. W tym obszarze produkuje od kilkunastu lat sprawdzone, wysokiej jakości produkty według opracowywanych przez nią receptur. Należą do nich, między innymi: farby pęczniejące, natryski na bazie cementu jak i gipsu. Ważnym produktem w ofercie spółki są masy szpachlowe wykorzystywane do wykonywania zabezpieczeń grodzi kablowych i instalacji. Spółka jest liderem na rynku węgierskim (gdzie zlokalizowany jest także zakład produkcyjny), posiada również spółki zależne w Polsce, Czechach, na Słowacji i na Ukrainie.

Umowa nabycia obejmuje spółkę Dunamenti Tuzvedelem, z której przed zamknięciem transakcji zostanie wydzielona działalność niebędąca przedmiotem zainteresowania Mercor SA.

Maksymalna cena sprzedaży za 100% akcji w Dunamenti Tuzvedelem została ustalona na kwotę 18.537.191,23 PLN, przy założeniu braku zadłużenia i gotówki (tzw. cash-free, debt-free basis) i przed ewentualnym skorygowaniem o zmiany w kapitale obrotowym oraz zadłużeniu Dunamenti Tuzvedelem.

Reklama

Kwota 15.241.690,27 PLN (tzw. Cena na Zamknięciu) zostanie zapłacona w momencie przeniesienia własności akcji, po skorygowaniu o ewentualne zmiany w kapitale obrotowym oraz o zadłużenie netto Dunamenti Tuzvedelem. 25% tej kwoty zostanie zatrzymane na rachunku escrow na określony w umowie okres, jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Mercor SA wobec sprzedających m.in. w związku z naruszeniem umowy lub ewentualną niezgodnością stanu działalności.

Pozostała część maksymalnej ceny sprzedaży, tj. 3.295.500,96 PLN stanowić będzie płatność dodatkową (tzw. earn-out), która będzie płatna przez Mercor SA na rzecz sprzedających po spełnieniu określonych w umowie warunkowej warunków dotyczących działalności i wyników finansowych Dunamenti Tuzvedelem.

Finalizacja transakcji (Zamknięcie Finansowe) planowana jest do dnia 29 lutego 2016 r., po spełnieniu, nie później niż do dnia 30 listopada 2015 r. warunków zawieszających (takich jak wydzielenie części działalności nie będącej przedmiotem zainteresowania Mercor SA, restrukturyzacja zabezpieczeń udzielonych na majątku Dunamenti Tuzvedelem czy przedstawienie dodatkowych analiz dotyczących produktów).

W okresie od podpisania umowy warunkowej do 29 lutego zastosowany zostanie mechanizm zapobiegający naruszeniu interesów Mercor S.A. poprzez zapewnienie obowiązku zwrotu wszelkich wypłat dokonanych z Dunamenti Tuzvedelem i jej spółki zależne na rzecz Sprzedających, członków organów Dunamenti Tuzvedelem i jej spółek zależnych oraz rodziny i podmiotów powiązanych tych osób (tzw. locked box mechanizm).

Źródło: Informacja prasowa

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama