Miliardowe inwestycje polskiego przemysłu chemicznego

Polski przemysł chemiczny inwestuje rocznie 12 mld zł Imgkid

Z opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny danych wynika, że polska branża chemiczna przeznaczyła na inwestycje w 2019 r. ponad 12 miliardów złotych. Porównując nakłady rok do roku, wzrost na inwestycje w sektorze chemicznym wyniósł prawie 1,5 mld złotych.

Zauważalny trend wzrostowy to dobry znak dla całej gospodarki, której przemysł chemiczny jest ważnym sektorem. Nakłady firm chemicznych pozwolą m.in. zwiększyć bezpieczeństwo oraz jeszcze lepiej chronić środowisko naturalne.

Polska Chemia przeznacza znaczne nakłady na inwestycje, co jest wyraźnym wskaźnikiem procesu zmian i rozwoju sektora. Firmy chemiczne stawiają na innowacje i rozwiązania mające na celu ograniczenie oddziaływania na środowisko. Inwestycje Polskiej Chemii to nie tylko modernizacja instalacji, rozpoznawanie i monitorowanie zagrożeń czy też zwiększenie efektywności. Duża część nakładów przeznaczana jest na poprawę bezpieczeństwa w produkcji i dystrybucji substancji chemicznych oraz wdrażanie nowoczesnych, innowacyjnych technologii prośrodowiskowych. Ponad 95% członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC) przyznaje, że inwestuje w rozwiązania proekologiczne – mówi dr inż. Tomasz Zieliński, prezes zarządu PIPC.

Polska Chemia inwestuje w działania proekologiczne

Polska Chemia przeznacza największe nakłady inwestycyjne na dostosowanie procesów technologicznych do regulacji środowiskowych oraz na inwestycje modernizacyjne i odtworzeniowe. Na przestrzeni ostatnich 10 lat ceny emisji dwutlenku węgla, koszty energii i bezpieczeństwa pracy zwiększyły się ponad dwukrotnie. Mimo to, firmy chemiczne nie przestały inwestować. Same nakłady przeznaczone na środki trwałe związane z ochroną środowiska przekroczyły poziom 30% całości inwestycji firm z sektora. Wśród inwestycji proekologicznych zauważalny jest dominujący kierunek – aż 85% tej kategorii inwestycji związanych jest z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu. Sektor potrzebuje jednak wsparcia administracji unijnej i państwowej. Dynamiczny wzrost innowacji środowiskowych branży chemicznej wymaga większej przejrzystości i przewidywalności rozwiązań regulacyjnych, a także ułatwień związanych z dostępnością instrumentów wsparcia finansowego.

Inwestycje obecnych czasów – jaki będzie przemysł przyszłości?

16 września PIPC organizuje VII Kongres Polska Chemia, czyli największe w rejonie CEE wydarzenie w branży chemicznej. Biorąc pod uwagę skalę i wagę inwestycji w sektorze, zdecydowałem się na wprowadzenie do programu wydarzenia debaty strategicznej na ten temat. Według danych GUS nakłady inwestycyjne Polskiej Chemii wzrosły w 2019 r. o prawie 1,5 mld złotych w porównaniu z 2018 r. Oddziaływanie sektora na całą polską gospodarkę jest bardzo silne, branża stanowi ponad 17% całego przemysłu. Inwestycje w Polskiej Chemii napędzają innowacyjność, pomagają budować przewagi konkurencyjne oraz wyznaczają trendy, wykorzystując najnowsze rozwiązania 4.0 i przede wszystkim tworzy miejsca pracy – dodaje Tomasz Zieliński.

Przemysł chemiczny w Polsce zajmuje wysoką pozycję wśród sektorów polskiej gospodarki. Wytwarza obecnie produkty o wartości ok. 275 mld zł, co stanowi 17% wartości sprzedanej polskiej produkcji przemysłowej. Zgodnie z danymi GUS wszystkie cztery obszary polskiego przemysłu chemicznego zwiększyły w 2019 r. nakłady inwestycyjne w porównaniu z 2018 r. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych – wzrost o 343 mln, produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – wzrost o 600 mln, produkcja wyrobów farmaceutycznych – wzrost o 51 mln oraz produkcja koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – wzrost o 478 mln.

VII Kongres Polska Chemia

Tematyka inwestycji i innowacji w Polskiej Chemii będzie zaprezentowana przez ekspertów już 16 września br. w trakcie VII Kongresu Polska Chemia. W ramach wydarzenia odbędzie się specjalna debata strategiczna: „Inwestycje obecnych czasów – jaki będzie przemysł przyszłości?”. Wydarzenie skupiać się będzie wokół trzech obszarów tematycznych: gospodarka, środowisko, człowiek.

>>Więcej na temat II Kongresu Polska Chemia<<

Źródło: Polska Izba Przemysłu Chemicznego

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę