Nowatorski pomysł ograniczenia emisji dwutlenku węgla

Nowatorski pomysł ograniczenia emisji dwutlenku węgla Politechnika Łódzka

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej pracują nad optymalizacją technologii wychwytywania dwutlenku węgla z gazów spalinowych odprowadzanych do atmosfery. W projekcie udział biorą również naukowcy z Uniwersytetu Technologicznego w Brnie.

Zaplanowane w ramach wspólnego zadania badania będą prowadzone w reaktorach z rotującym złożem RPB (ang. Rotating Packed Bed), które dzięki wykorzystaniu siły odśrodkowej umożliwiają uzyskanie wyższej efektywności procesu absorpcji.

Reklama

Jak wyjaśniają autorzy badania, obecnie tego typu reaktory są bardzo rzadko wykorzystywane w przemyśle. Dotychczas nie opracowano naukowej metodologii projektowania tego typu urządzeń. W ramach projektu rozwijane będą numeryczne metody projektowania procesowego CFD (ang. Computational Fluid Dynamics), których walidacja w poszczególnych obszarach reaktora RPB będzie zadaniem partnerów projektu.

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej będą odpowiedzialni za trójwymiarowe modelowanie i wytwarzanie struktury wypełnień obrotowych oraz przeprowadzenie procesów absorpcji dwutlenku węgla w roztworach amin. A czescy badacze z Uniwersytetu Technologicznego w Brnie, wykonają  badania dystrybucji cieczy i gazu w absorberze RPB, wykorzystując do tego celu ultra szybkie kamery poklatkowe, co umożliwi optymalizację różnych rozwiązań konstrukcyjnych wlotu i wylotu cieczy do i z wypełnień obrotowych – wyjaśnia prof. Andrzej Górak z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ, kierownik projektu.

Końcowy efektem projektu „Kompleksowy opis absorpcji w aparatach ze złożem rotującym z użyciem trójwymiarowej obliczeniowej mechaniki płynów, badań wizualnych oraz eksperymentalnej analizy procesu wymiany masy”, będzie know-how obejmujące wszystkie stadia procesów absorpcji zachodzących w reaktorach RPB. Będzie mogło być implementowane jako wielozadaniowe narzędzie do modelowania i symulacji różnych typów aparatów absorpcyjnych z rotującym złożem porowatym.

Reklama

Potencjał aplikacyjny reaktorów z rotującym złożem jest bardzo szeroki. Oprócz wychwytywania dwutlenku węgla ze strumieni gazów spalinowych, technologia RPB może być zastosowana w wielu kluczowych procesach oczyszczania strumieni gazowych występujących w przemyśle, dotyczących m.in.: benzenu, acetonu, amoniaku czy chlorków.

Narodowe Centrum Nauki przyznało na badania ponad 1,7 mln zł z programu OPUS + LAP.

Źródło: Politechnika Łódzka

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę