Nowatorski pomysł ograniczenia emisji dwutlenku węgla

Nowatorski pomysł ograniczenia emisji dwutlenku węgla Politechnika Łódzka

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej pracują nad optymalizacją technologii wychwytywania dwutlenku węgla z gazów spalinowych odprowadzanych do atmosfery. W projekcie udział biorą również naukowcy z Uniwersytetu Technologicznego w Brnie.

Zaplanowane w ramach wspólnego zadania badania będą prowadzone w reaktorach z rotującym złożem RPB (ang. Rotating Packed Bed), które dzięki wykorzystaniu siły odśrodkowej umożliwiają uzyskanie wyższej efektywności procesu absorpcji.

Jak wyjaśniają autorzy badania, obecnie tego typu reaktory są bardzo rzadko wykorzystywane w przemyśle. Dotychczas nie opracowano naukowej metodologii projektowania tego typu urządzeń. W ramach projektu rozwijane będą numeryczne metody projektowania procesowego CFD (ang. Computational Fluid Dynamics), których walidacja w poszczególnych obszarach reaktora RPB będzie zadaniem partnerów projektu.

Naukowcy z Politechniki Łódzkiej będą odpowiedzialni za trójwymiarowe modelowanie i wytwarzanie struktury wypełnień obrotowych oraz przeprowadzenie procesów absorpcji dwutlenku węgla w roztworach amin. A czescy badacze z Uniwersytetu Technologicznego w Brnie, wykonają  badania dystrybucji cieczy i gazu w absorberze RPB, wykorzystując do tego celu ultra szybkie kamery poklatkowe, co umożliwi optymalizację różnych rozwiązań konstrukcyjnych wlotu i wylotu cieczy do i z wypełnień obrotowych – wyjaśnia prof. Andrzej Górak z Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ, kierownik projektu.

Końcowy efektem projektu „Kompleksowy opis absorpcji w aparatach ze złożem rotującym z użyciem trójwymiarowej obliczeniowej mechaniki płynów, badań wizualnych oraz eksperymentalnej analizy procesu wymiany masy”, będzie know-how obejmujące wszystkie stadia procesów absorpcji zachodzących w reaktorach RPB. Będzie mogło być implementowane jako wielozadaniowe narzędzie do modelowania i symulacji różnych typów aparatów absorpcyjnych z rotującym złożem porowatym.

Potencjał aplikacyjny reaktorów z rotującym złożem jest bardzo szeroki. Oprócz wychwytywania dwutlenku węgla ze strumieni gazów spalinowych, technologia RPB może być zastosowana w wielu kluczowych procesach oczyszczania strumieni gazowych występujących w przemyśle, dotyczących m.in.: benzenu, acetonu, amoniaku czy chlorków.

Narodowe Centrum Nauki przyznało na badania ponad 1,7 mln zł z programu OPUS + LAP.

Źródło: Politechnika Łódzka

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę