Nowe propozycje przepisów upadłościowych

Ministerstwo Gospodarki
Reklama
Reklama

Projekt założeń do nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym to główne tematy spotkania prasowego, które odbyło się 4 lutego 2014 r. w Warszawie. W dyskusji uczestniczył wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński, minister sprawiedliwości Marek Biernacki oraz podsekretarze stanu MS Michał Królikowski i MG Mariusz Haładyj.

Minister Marek Biernacki przypomniał, że regulacja postępowania restrukturyzacyjnego obejmuje przyjęcie nowej ustawy Prawo restrukturyzacyjne i nowelizację ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. - Nowe przepisy zostały przygotowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Ministerstwem Gospodarki. Ich celem jest zapewnienie lepszych warunków do restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz usprawnienie procesów upadłościowych - dodał. Jak poinformował, projekt założeń do ustawy Prawo restrukturyzacyjne oraz zmiany w prawie upadłościowym i naprawczym powinny być rozpatrywane przez Radę Ministrów 11 lutego 2014 r.

Najważniejsze zmiany projektu zmian w prawie restrukturyzacyjnym obejmują m.in. rozdzielenie procedur restrukturyzacyjnych i naprawczych od postępowania upadłościowego, wprowadzenie czterech rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, zmianę definicji niewypłacalności dłużnika, tak aby decydujące znaczenie miała faktyczna niewypłacalność. Uproszczone zostaną również procedury zgłaszania wierzytelności i nastąpi zmiana zasad wynagradzania syndyków. Nowe przepisy zakładają także powstanie internetowego Centralnego Rejestru Upadłości, który ma usprawnić komunikację pomiędzy uczestnikami postępowania a sądem oraz sprawić, że składniki masy upadłości będą szybciej i efektywniej zbywane, aby mogły być nadal wykorzystywane w działalności gospodarczej.
Reklama

Jak zaznaczył wicepremier Piechociński, istotne są zwłaszcza działania na rzecz tworzenia warunków do przeprowadzania działań naprawczych w przedsiębiorstwach tego potrzebujących. – Zaproponowaliśmy takie instrumenty restrukturyzacyjne, które pozwalają zachowywać i miejsca pracy, i funkcjonowanie firm – powiedział.

W jego opinii, nowoczesna gospodarka powinna dawać możliwość przedsiębiorcom i ich kontrahentom ochrony przed kryzysem finansowym za pomocą narzędzi prawnych. – Kryzys czy problemy finansowe w firmie pojawią się nierzadko. Restrukturyzacja to również zmiana sposobu myślenia o radzeniu sobie w trudnej sytuacji – wyjaśnił.

Dodał także, że rozwiązania wypracowane przez resorty sprawiedliwości i gospodarki mają zmierzyć się kompleksowo z problemem upadłości. – Ponadto przygotowana przez MG Polityka nowej szansy to dokument programowy, który ujmuje problematykę zarządzania przedsiębiorstwem w sytuacji kryzysowej. Prawo restrukturyzacyjne to z kolei konkretne propozycje zmian w porządku prawnym - stwierdził.

Reklama

W ocenie wiceministra Haładyja efektywne procedury restrukturyzacyjne mogą zwiększyć przeżywalność firm. - Porozumienie dłużnika z wierzycielem jest szansą na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa bez konieczności jego zamykania. Zastosowanie tych rozwiązań będzie również dawało możliwość zachowania miejsc pracy – zauważył.

Liczę, że wypracowane przez nasze resorty instrumenty pomogą działać na rynku zagrożonym firmom. Natomiast m.in. poprzez zmianę postrzegania restrukturyzacji czy upadłości jako zjawisk wyłącznie negatywnych będą dobrze służyły polskiej przedsiębiorczości – podsumował wicepremier Piechociński.

Film: PSLnewsy

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama