Nowe władze w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym

Nowe władze w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Canva

6 września 2022 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Bydgoskiego Klastra Przemysłowego „Dolina Narzędziowa”. Jako że upłynęła kadencja zarządu i komisji rewizyjnej, przeprowadzone zostały wybory władz stowarzyszenia na kolejne 4 lata.

12 września zarząd się ukonstytuował. Obecnie w jego skład wchodzą:

* Katarzyna Meger – prezes zarządu (firma Wytwórnia Sprzętu Medycznego GALMED Katarzyna Meger),
* dr hab. inż. Dariusz Sykutera – wiceprezes zarządu (Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich),
* prof. dr hab. inż. Marek Bieliński – członek zarządu (Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich),
* Tadeusz Konek – członek zarządu (firma Konek PSN sp. z o.o.),
* Marcin Kropidłowski – członek zarządu (firma Dura-Line Poland sp. z o.o.).

Nowi członkowie zarządu to:

* Grzegorz Kapka (firma KAPlast sp. z o.o.),
* Maciej Mazurkiewicz (firma Siropol sp. z o.o.).

W skład komisji rewizyjnej weszli:

* Marian Olszyński (firma ZELAN sp. z o.o.),
* Piotr Barlik (firma PW BRAT Piotr Barlik),
* Piotr Terlecki (Izba Przemysłowo-Handlowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego, „Pracodawcy Pomorza i Kujaw” Związek Pracodawców).

Spotkanie Klastra odbywało się w cieniu poważnych problemów sporej grupy jego członków. Znaczny wzrost cen surowców w ubiegłym roku, rosnące koszty pracy, wzrost kosztów transportu, a w bieżącym roku dramatyczny wzrost kosztów energii, rzędu kilkuset procent, bardzo źle wpływają na konkurencyjność firm produkcyjnych, szczególnie na rynku krajowym i unijnym.

Przewaga konkurencyjna zakładów opierała się do tej pory na wysokiej jakości w stosunku do wyrobów z Dalekiego Wschodu i konkurencyjnej cenie w stosunku do wyrobów produkowanych w Europie Zachodniej. Podczas gdy jakość wyrobów dalekowschodnich stale rośnie, wysokie koszty produkcji okazują się porównywalne z zachodnioeuropejskimi.

Przy sporym wyhamowaniu gospodarek tzw. starej Unii jej producenci wolą zaopatrywać się albo tam, gdzie jest taniej, albo we własnym kraju, szczególnie że patriotyzm handlowy był tam obecny od zawsze. Podczas gdy rząd zdaje się nie zauważać problemu i nie spodziewa się kryzysu, firmy zaczynają już zwalniać pracowników, nie mając pewności, czy będą w stanie zapewnić sobie zbyt na kolejny rok, a wiele z nich już wstrzymuje produkcję.

Źródło: BKP

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę