Oto najnowsze dane o handlu zagranicznym Polski

Reklama
Reklama

Według wstępnych danych GUS, po trzech kwartałach tego roku eksport towarów z Polski osiągnął 131,5 mld euro, czyli o 7,2 proc. wyższy poziom niż przed rokiem. 

Wolniejszy wzrost importu w tym okresie (o 4 proc., do 129,4 mld euro) zadecydował o wyraźnej poprawie salda obrotów – notowany przed rokiem deficyt na poziomie 1,7 mld euro przekształcił się w nadwyżkę w wysokości 2,1 mld euro. Tak przedstawiają się najnowsze dane dotyczące handlu zagranicznego Polski za trzy ostatnie kwartały tego roku.

Reklama

Analogicznie jak w poprzednich okresach tego roku relatywnie korzystne wyniki odnotowano w obrotach z rynkami rozwiniętymi, gdzie eksport zwiększył się o 9,2 proc. (do 112,6 mld euro), a import o 5,1 proc. (do 85,8 mld euro). W rezultacie nadwyżka obrotów zwiększyła się o 5,3 mld euro, do 26,8 mld euro.

Szybciej wzrósł eksport do Unii Europejskiej – o 9,9 proc., do 104,2 mld euro. Wśród ważniejszych krajów unijnych najszybciej zwiększył się wywóz do Niderlandów (o 17,2 proc.), Hiszpanii (o 15,4 proc.), Włoch (o 13,8 proc.), Rumunii (o 13,4 proc.), Czech (o 12 proc.), Wielkiej Brytanii (o 11,5 proc.), Austrii (o 11,4 proc.) oraz naszego głównego partnera handlowego, Niemiec (o 10,9 proc.).

Wolno natomiast wzrosła sprzedaż na pozaunijne rynki rozwinięte, tj. o 1,8 proc. (do 8,4 mld euro). Wśród tej grupy państw odnotowano z jednej strony spadek eksportu do EFTA o 5,2 proc., w tym do Norwegii o 15 proc.; z drugiej zaś jego wzrost o 6,4 proc. do pozostałych rozwiniętych, w tym do USA o 12,2 proc. oraz Kanady o 15,6 proc.

Reklama

W przypadku państw rozwijających się i słabiej rozwiniętych kontynuowany był trend spadkowy eksportu (o 3,6 proc.), co przy wzroście importu (o 1,8 proc.) przełożyło się na pogłębienie i tak pokaźnego deficytu o 1,5 mld EUR, do 24,7 mld EUR.

Zmniejszenie wywozu na rynki słabiej rozwinięte spowodowane było głębokim spadkiem eksportu do WNP (o 22,4 proc.), w tym do Rosji o 28 proc., na Ukrainę o blisko 9 proc. oraz na Białoruś o ok. 28 proc.

Dynamicznie w okresie trzech kwartałów br. wzrosła sprzedaż towarów na pozostałe rynki rozwijające się (poza WNP), tj. o 14,2 proc. (do prawie 11,5 mld euro). Wśród tej grupy państw na uwagę zasługuje dynamiczny wzrost wywozu do Turcji (o ok. 30 proc.), Chin (o 9,6 proc.), Meksyku (o 80 proc.) oraz Arabii Saudyjskiej (18,6 proc.).

W przekroju towarowym najszybciej zwiększył się eksport wyrobów przemysłu lekkiego (o ok. 14 proc.). Ponadto szybciej niż przeciętnie wzrosła sprzedaż m.in.: wyrobów drzewno-papierniczych (o ok. 10 proc.), dominujących w polskiej wymianie z zagranicą wyrobów elektromaszynowych (o 9,5 proc.) oraz artykułów rolno-spożywczych (o 7,6 proc.).

Źródło: Ministerstwo Gospodarki

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama