PARP rozda pieniądze MŚP

Nawet 340 tys zł mogą otrzymać małe i średnie przedsiębiorstwa od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Pieniądze można otrzymać w ramach konkursu "Bony na innowacje" a wydać je można na zakup pomocy naukowych przy opracowywaniu innowacyjnych produktów.

Konkurs ma na celu stymulowanie współpracy strefy nauki z MŚP. Ponieważ cieszy się on dużym powodzeniem, wnioski warto składać jak najszybciej, choć przyjmowane one będą do 22 listopada 2018 roku.

Bony na innowacje cieszą się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, dlatego wnioski o dotacje warto składać już w pierwszych rundach naboru – mówi Nina Dobrzyńska, zastępca prezesa PARP.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowania nawet na poziomie 340 tys. zł przy maksymalnej wartości kosztów projektu 400 tys. zł. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 60 tys. zł, co oznacza minimalną wartość dofinansowania na poziomie 51 tys. zł. Budżet konkursu to aż 70 mln zł.

Biorąc pod uwagę doświadczenia z poprzednich konkursów i nowelizację ustawy wdrożeniowej wprowadzono zmiany, które mają ułatwić przedsiębiorcom ubieganie się o wsparcie w ramach „Bonów”. Najważniejszą jest ograniczenie katalogu wydatków kwalifikowanych, do tych związanych z opracowaniem innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej). Teraz przedmiotem dofinansowania może być wyłącznie zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego produktu, np. wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Przy czym projekt wzorniczy rozumiany jest jako opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych produktu zmierzające do wprowadzenia go na rynek.

W tej edycji konkursu usunięto odrębną pozycję kosztów dotyczącą zakupu materiałów. Wydatki na zakup materiałów niezbędnych do realizacji usługi będzie można rozliczyć w ramach kalkulacji kosztów usługi jednostki naukowej. Powinno to ułatwić firmom ubieganie się o wsparcie i rozliczanie projektów.

Zmiany w systemie oceny wynikające z nowelizacji ustawy wdrożeniowej to, m.in. rezygnacja z odrębnego etapu oceny formalnej i części kryteriów formalnych. W wybranych kryteriach oceny wprowadzono możliwość poprawiania i uzupełniania wniosku.

Wykonawcą usług mogą być jednostki naukowe prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe, które mają siedzibę na terytorium Polski i posiadają kategorię naukową A+, A albo B (art. 42 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki), czyli m.in. wybrane wydziału uczelni wyższych, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze. Mogą to być także komercyjne centra badawczo-rozwojowe, spółki celowe jednostek naukowych lub laboratoria posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji.

 

Źródło: PARP

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę