PGE rozwija sieć LTE450

PGE rozwija sieć LTE450 Pixabay

PGE (Polska Grupa Energetyczna) i Tauron Polska Energia zawarły porozumienie w sprawie pilotażu usług sieci łączności specjalnej w technologii LTE w pasmie 450MHz na obszarze koncesyjnym Tauronu. Porozumienie w tej sprawie podpisały PGE Systemy oraz spółka dystrybucyjna Tauronu, które podejmą działania zmierzające do wdrożenia sieci LTE450 w obszarze takim jak Tauron Dystrybucja.

Sieć LTE450 zapewni niezawodną i bezpieczną szerokopasmową transmisję danych na potrzeby energetyki. Transformujący się sektor energetyczny potrzebuje bowiem trzech głównych rodzajów usług łączności – łączności dyspozytorskiej, zdalnego sterowania infrastrukturą energetyczną oraz zdalnego odczytu liczników energii. Budowana przez PGE sieć LTE450, w odróżnieniu od innych dostępnych sieci łączności dyspozytorskiej, jest w stanie zapewnić wszystkie trzy wymienione usługi.

Sieć LTE450 – jedna z inwestycji strategicznych Grupy PGE

Budowa sieci LTE450 jest jedną z inwestycji strategicznych Grupy PGE, od której w najbliższym czasie coraz bardziej będzie uzależnione efektywne i coraz bardziej niezawodne zarządzanie wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej. Zgodnie z zaplanowanym w PGE harmonogramem faza inwestycyjna projektu ma trwać 4 lata. Porozumienie to ważny krok w rozwoju programu LTE450 w PGE. Działania na obszarze Tauronu Dystrybucji mają na celu przetestowanie możliwości sieci i docelowo wdrożenie bezprzewodowej sieci łączności specjalnej w standardzie LTE450 na obszarze dystrybucyjnym należącym do Tauronu. Dzięki temu docelowo będzie możliwe zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania sieci energetycznej oraz zapewnienie m.in. niezawodnej łączności w procesie usuwania awarii o charakterze masowym – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGE.

W ramach porozumienia planowane jest przeprowadzenie pilotażu świadczonych usług przez sieć LTE450 i opracowanie rekomendacji dla dalszych prac. Oszacowane zostaną koszty inwestycji oraz zidentyfikowane ryzyka dla każdej ze stron. Zostaną również opracowane koncepcja modelu biznesowo-technicznego oraz harmonogram realizacji prac umożliwiających realizację budowy sieci LTE450 w Tauron Dystrybucja we współpracy z PGE Systemy.

Inwestowanie w technologie to priorytet

Jednym z priorytetów rozwoju naszej firmy jest inwestowanie w najnowsze technologie wspierające bezpieczeństwo i niezawodność systemu dystrybucji energii elektrycznej. W tym celu Tauron Dystrybucja rozpoczął współpracę z PGE Systemy w zakresie sieci LTE450 od momentu powstania Ogólnokrajowego Zespołu Roboczego powołanego wraz z innymi operatorami systemów dystrybucyjnych. Trzeba podkreślić, że sieć LTE450 adresowana do całej energetyki mówi Paweł Strączyński, prezes Zarządu w Tauronie Polskiej Energii. Niezawodna i bezpieczna szerokopasmowa łączność bezprzewodowa o wysokim poziomie dostępności to niezbędny element nowoczesnej energetyki.

Do tej pory w ramach programu LTE450 w Grupie PGE przeprowadzono liczne testy przedwdrożeniowe technologii LTE450/LTE-M, które zakończyły się w lutym 2021. Przygotowano niezbędną dokumentację, opracowano model finansowo-techniczny i uzyskano wszystkie niezbędne zgody korporacyjne. Podczas prowadzonych prac poddano analizie różne warianty osiągnięcia docelowego zasięgu sieci LTE450 z uwzględnieniem wymaganych: dostępności, niezawodności i bezpieczeństwa świadczonych usług (w tym m.in. podtrzymania łączności przez co najmniej 24 godziny w sytuacjach awaryjnych). Istotnym aspektem były także kwestie finansowe oraz szybkość budowy docelowego zasięgu sieci LTE450. Wypracowany został optymalny model zakładający wykorzystanie infrastruktury własnej PGE oraz infrastruktury telekomunikacyjnej dostępnej na rynku.

Budowa systemu LTE450 ma na celu zapewnienie Grupie Kapitałowej PGE niezawodnej i bezpiecznej szerokopasmowej łączności bezprzewodowej o wysokim poziomie dostępności z uwzględnieniem specyficznych potrzeb sektora energetycznego jak i ciepłowniczego. Łączność ta, w szczególności szerokopasmowa transmisja danych oraz transmisja na potrzeby Internetu Rzeczy (IoT), jest niezbędna do budowy nowoczesnych rozwiązań energetycznych.

Trwające od ponad dwóch lat w Grupie Kapitałowej PGE prace nad wymaganiami dla sieci łączności specjalnej LTE450 odbywają się we współpracy z głównymi uczestnikami sektora energii w Polsce. W ramach Ogólnopolskiego Zespołu Roboczego ds. Budowy Sieci LTE450 przedstawiciele PGE Systemy oraz PGE Dystrybucja współpracują z operatorami sieci dystrybucyjnych, czyli z Eneą Operator, Energą Operator, Tauronem Dystrybucją i Innogy – Stoen Operator. W pracach zespołu biorą udział także: przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Urzędu Regulacji Energetyki, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Gazu-System, Polskiej Spółki Gazownictwa i Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

Źródło: PGE

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 4/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę