PKN Orlen wspiera inicjatywy naukowe. Ogłosił konkurs

PKN Orlen wspiera inicjatywy naukowe. Ogłosił konkurs Pixabay

PKN Orlen w ramach wspierania inicjatyw naukowych ogłosił konkurs dla pracowników jednostek naukowych działających w Polsce. Laureaci otrzymają nagrody za najlepszą pracę badawczą wykonaną na rzecz Polskiego Koncernu Naftowego Orlen SA, przyznane przez prezesa zarządu koncernu. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 sierpnia br., a laureatów poznamy w pierwszej połowie listopada.

Głównym celem konkursu jest propagowanie najlepszych wzorców realizowania prac badawczych. Istotnym założeniem jest także motywowanie do współpracy w celu stworzenia nowoczesnych rozwiązań, znajdujących w konsekwencji praktyczne zastosowanie. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace badawcze wykonane na rzecz PKN Orlen PKN przez pracowników jednostek naukowych. Pod uwagę będą brane zarówno prace prowadzone na zlecenie PKN Orlen, jak również te zainicjowane przez pracowników jednostek naukowych.

Zwycięzca otrzyma 10 000 złotych. Autorowi drugiej w kolejności najlepszej pracy przypadnie wyróżnienie w wysokości 8 000 złotych, a miejsce trzecie zostanie nagrodzone kwotą 6 000 złotych. Spółka nie wyklucza możliwości przyznania dodatkowych wyróżnień dla uczestników konkursu do wysokości 3 000 złotych oraz nagrody specjalnej za szczególny wkład w rozwój na rzecz PKN Orlen SA, w wysokości równoważnej nagrodzie I stopnia. Oceny zgłoszonych do konkursu prac oraz zgłoszeń do nagrody specjalnej dokona w drodze głosowania komisja konkursowa składająca się z ekspertów PKN Orlen, a szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konkursu określone są w regulaminie dostępnym w siedzibie PKN Orlen oraz na stronie internetowej www.orlen.pl.

​​​W ubiegłorocznej edycji konkursu wyróżnione zostały dwie prace, obie wykonane przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie (dalej: IChP). I miejsce i nagrodę w wysokości 10 000 złotych otrzymał zespół autorski IChP za pracę zatytułowaną: „Badania procesu współuwodornienia na przykładzie instalacji HON VI i HON VII”. II miejsce i nagroda w wysokości 8 000 złotych przypadła zespołowi IChP za pracę zatytułowaną: „Ocena wpływu odsiarczania gazu obiegowego na instalacji odsiarczania benzyny krakingowej (OBK) na stopień degradacji i zanieczyszczenia układu mycia aminowego węzła 03 na instalacji fluidalnego krakingu katalitycznego II (FKK II)”. Komisja konkursowa w ocenie prac brała pod uwagę przede wszystkim: kompleksowość rozwiązania problemu, użyteczność dla spółki i dla Grupy Kapitałowej Orlen, możliwość praktycznego wykorzystania uzyskanych wyników i wynikające stąd korzyści, zarówno wymierne, jak i niewymierne.

W zwycięskim rozwiązaniu wskazano na potencjał i ograniczenia instalacji przemysłowych HON na potrzeby prowadzenia na nich procesu współuwodornienia. Wyniki pracy posłużyły m.in. jako wytyczne dla określenia wartości granicznej stężenia domieszki pochodzenia lipidowego możliwej do bezpiecznego przetwarzania na instalacjach przemysłowych HON, jak i możliwości wykorzystania hydrorafinatów z tych instalacji bezpośrednio jako komponentów do produkcji oleju napędowego. Z kolei autorzy pracy nagrodzonej nagrodą II stopnia przedstawili propozycje technologicznych rozwiązań dotyczących redukcji tworzącego się w węźle mycia aminowego osadu i analizy ich kosztów. Jedno z proponowanych przez instytut rozwiązań zostało wytypowane przez PKN Orlen do zastosowania na instalacji FKKII. Z uwagi na sytuację związaną z koronawirusem, a tym samym brakiem możliwości uroczystego wręczenia nagród, okolicznościowe dyplomy dla autorów prac zostały przesłane pocztą.

Źródło: PKN Orlen

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę