PKO Leasing najlepszym dystrybutorem funduszy unijnych w Polsce

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE

Wieloletnie wsparcie udzielane przez PKO Leasing przedsiębiorcom z sektora MŚP w uzyskaniu finansowania w ramach programów unijnych zostało podwójnie nagrodzone. Wyróżnienia zostały przyznane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Unii Europejskiej, zapewniający przedsiębiorcom informacje na temat dostępu do preferencyjnego finansowania ze wsparciem UE oraz wspierający instytucje finansowe, które biorą udział w systemie wdrażania instrumentów finansowych programów EU.

  • PKO Leasing otrzymał dwa wyróżnienia w ramach Nagród XV-lecia Liderów Instrumentów Finansowych UE w Polsce w kategoriach: „Najlepszy Krajowy Pośrednik Finansowy Unii Europejskiej” oraz „Najlepsze Przedsiębiorstwo Leasingowe”.
  • Lider rynku leasingu w Polsce osiągnął najlepsze wyniki wśród firm, oferujących instrumenty finansowe UE.
  • PKO Leasing ma niemal 20-letnie doświadczenie we współpracy z instytucjami unijnymi w zakresie pozyskiwania finansowania.
  • Przyznane nagrody zostały objęte patronatami Komisji Europejskiej, Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Ogromnie cieszy nas wyróżnienie przyznane przez Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowania Unii Europejskiej i docenienie naszych wieloletnich działań na rzecz wsparcia polskiego sektora biznesu. Prawie 20 lat współpracy PKO Leasing z instytucjami unijnymi w zakresie pozyskiwania finasowania i gwarancji sprawia, że jesteśmy wiarygodnym partnerem zarówno dla instytucji UE, jak i przedsiębiorców – mówi Paweł Pach, Prezes Zarządu PKO Leasing. - Wieloletnia rola PKO Leasing jako pośrednika finansowego unijnych programów wspierania przedsiębiorstw pozwala mi z całą pewnością stwierdzić, że jest to instrument makroekonomicznie bardzo użyteczny. Liczbę małych i średnich przedsiębiorstw, które dzięki gwarancjom miały szansę na uzyskanie finansowania, można liczyć w kilkunastu tysiącach – dodaje.  

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE

Finansowanie z gwarancją unijną skutecznie wspiera rozwój biznesu. Gwarancje niewątpliwie ułatwiają pozyskanie finansowania leasingowego, a czasem też umożliwiają zastosowanie preferencyjnych warunków. Do tych ostatnich zaliczyć można obniżenie marży leasingu lub pożyczki, wydłużenie okresu spłaty zobowiązań, zwiększenie kwoty finansowania, obniżenie opłaty wstępnej. Programy gwarancyjne umożliwiają również pozyskanie finansowania w procedurze uproszczonej, która opiera się na minimum formalności i pozwala na uzyskanie szybkiej decyzji kredytowej. Finansowane jest dostępne w PLN i EURO. Dzięki tej formie wsparcia wielu przedsiębiorców może wystartować z inwestycjami, które - w warunkach standardowych – byłyby utrudnione lub wręcz niemożliwe do realizacji. 

Obecnie PKO Leasing wspiera przedsiębiorców z sektora MŚP w uzyskaniu finansowania w ramach programu gwarancyjnego COSME oferowanego we współpracy z Europejskim Funduszem Inwestycyjnym.  Uczestniczy również w programie wsparcia MŚP prowadzonym przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Ponadto oferuje również finansowanie z gwarancjami de minimis wystawianymi przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

COSME dedykowany jest klientom firmowym, zatrudniającym mniej niż 250 pracowników i uzyskującym przychody nieprzekraczające 50 mln EURO. Do programu kwalifikują się przedsiębiorstwa o wyższym niż przeciętne ryzyku biznesowym, potrzebujące finansowania z zerową wpłatą własną, ale również start up’y i podmioty bez historii kredytowej albo klienci poszukujący finansowania dla maszyn i urządzeń, także tych trudnozbywalnych. Jest to jeden z najmniej skomplikowanych proceduralnie programów i najczęściej wybierany instrument, bez dodatkowych kryteriów nakładanych na klienta. 

Natomiast finansowanie z programu EBI mogą otrzymać klienci wnioskujący o leasing maszyn i urządzeń z przynajmniej 3-letnim okresem finansowania. Korzyścią z wyboru tego rodzaju rozwiązania jest obniżenie marży o 0,25 pkt proc. w stosunku do standardowej oferty finansowania. Celem programów gwarancyjnych typu COSME, czy planowanego do wdrożenia w niedługiej przyszłości InvestEU, jest ułatwienie oferowania leasingu i pożyczki klientom, którzy, ze względu na profil swojej działalności, mają wyższy profil ryzyka niż klient standardowy. Zewnętrzne formy wsparcia zdecydowanie ułatwiają dostęp do kapitału oferowanego przez firmy leasingowe. Stanowią one realny zastrzyk inwestycyjny pozwalający na uruchomienie przedsięwzięć, które w innych okolicznościach byłby niemożliwe lub co najmniej bardzo utrudnione. Przykładami takich realizacji są projekty innowacyjne, przedsięwzięcia i projekty badawcze, czy działania proekologiczne, które z natury obciążone są większym ryzykiem inwestycyjnym – mówi Szymon Gawryszczak, Kierownik Zespołu Zarządzania Aktywami i Pasywami w PKO Leasing.

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych UE

Wyróżnienie przyznane przez Krajowy Punkt  Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowania Unii Europejskiej to potwierdzenie zaangażowania największej firmy leasingowej w Polsce w oferowanie klientom różnorodnych rozwiązań ułatwiających dostęp do finansowania. 

Galę, podczas której wręczono statuetki wyróżnionym instytucjom finansowym poprzedziło Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców (MMŚP) 2023. Wziął w nim udział Wiceprezes Zarządu PKO Leasing, Radosław Drozd,  rozwijając temat dotyczący możliwości wsparcia dostępu do usług finansowych w czasach transformacji.

Z listą nagrodzonych podczas gali instytucji można zapoznać się na stronie Liderzy Sukcesu

Źródło: PKO Leasing

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę