Pół miliarda na efektywność energetyczną w przedsiębiorstwach

Reklama
Reklama

1 sierpnia br. rozpoczął się w NFOŚiGW pierwszy nabór wniosków w ramach programu priorytetowego Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki. Część 4. EWE – Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach. Na działania inwestycyjne w tym obszarze Narodowy Fundusz zarezerwował pół miliarda złotych.

Przedmiotem konkursu jest wybór projektów do dofinansowania dotyczących zmniejszenia zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie emisji CO2 w związku z działaniami poprawiającymi efektywność wykorzystania energii w przedsiębiorstwach. Wspierane będą m.in. projekty zgodne z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, mające na celu właśnie poprawę efektywności energetycznej, a także służace temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych.
Na pomoc finansową NFOŚiGW mogą więc liczyć projekty wdrażające technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej, np. poprzez zastosowanie energooszczędnych systemów napędowych czy energooszczędnych systemów oświetleniowych, a także odnawialnych źródeł energii. Dotowane będą również technologie racjonalizacji zużycia ciepła, np. poprzez zastosowanie izolacji i odwadniania systemów parowych, termomodernizację budynków przemysłowych i biurowych, rekuperację i odzyskiwanie ciepła z procesów i urządzeń, modernizację wewnętrznych sieci grzewczych, a także wykorzystanie energii odpadowej z procesów przemysłowych, budowę/modernizację własnych (wewnętrznych) źródeł energii czy zastosowanie odnawialnych źródeł energii. Szansę na dofinansowanie mają też pomysły zakładające modernizację procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej bądź wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.
Przedsięwzięcie inwestycyjne objęte dofinansowaniem musi wynikać z rekomendacji audytu energetycznego i dać możliwość uzyskania oszczędność energii nie mniejszej niż 5%.
Nabór wniosków (ciągły) trwa do 22 grudnia br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył w sumie pół mld zł dla przedsiębiorców, który mogą ubiegać się o pożyczki w kwocie od 1 do 200 mln zł, przy czym maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu to 85%.

Reklama

Źródło: NFOŚiGW

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama