Polska przyjęła Pakt Amsterdamski dla lepszego rozwoju miast

Wikimedia/CC
Reklama
Reklama

Wiceminister Jerzy Kwieciński uczestniczył w nieformalnym spotkaniu ministrów państw członkowskich UE ds. rozwoju miast, które w dniach 29-30 maja br. odbyło się w Amsterdamie. Podczas zorganizowanego w ramach prezydencji holenderskiej w Radzie UE wydarzenia, przyjęto Pakt Amsterdamski, ustanawiający Agendę Miejską UE.

Dokument, będący deklaracją ministrów, wyznacza cele, tematy priorytetowe, działania i ramy operacyjne Agendy Miejskiej. Tworzy nowy model wielopoziomowej i wielostronnej współpracy, mającej na celu wzmocnienie wymiaru miejskiego w politykach UE. Podkreśla potrzebę zwiększenia komplementarności polityk mających wpływ na obszary miejskie.

Reklama

- Pakt ustanawiający Agendę Miejską jest ważnym krokiem we wzmacnianiu wymiaru miejskiego polityki UE. Widzimy potrzebę koordynacji różnych polityk w obszarach miejskich, a także zacieśnienie współpracy z najbardziej zainteresowanymi stronami – miastami – podkreślił wiceminister Jerzy Kwieciński.

Dodał, że w Ministerstwie Rozwoju trwają prace nad Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Działania w niej zaproponowane przełożą się na bardziej dynamiczny rozwój Polski.

- Stawiamy na zrównoważony rozwój. Każdy obszar kraju, w tym miasta niezależnie od swojej wielkości, ma swoje atuty i musimy je efektywnie wykorzystywać. Nie mniej ważne jest wspólne sprostanie wyzwaniom, przed którymi stoją obszary miejskie – powiedział wiceszef resortu.

Reklama

Pakt Amsterdamski określa sposób zarządzania działaniami realizowanymi w ramach Agendy Miejskiej, które będą koordynowane przez Dyrektorów Generalnych państw członkowskich ds. rozwoju miast. Wskazuje 12 tematów priorytetowych i związane z nimi zagadnienia przekrojowe, m.in. dobre zarządzanie, dostępność i dobra jakość usług, rewitalizacja.

W dokumencie ujęto różne działania służące realizacji Agendy Miejskiej, m.in.: współpracę w ramach partnerstw, dopasowanie działań takich inicjatyw i programów współpracy jak: Urban Innovative Actions, Urban Development Network, URBACT, ESPON 2020 do tematów priorytetowych Agendy Miejskiej.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama