Polska w walce z odpadami komunalnymi

Pol-Eco System
Reklama
Reklama

Perspektywa 2020 r. mówi, że połowa wytworzonych odpadów komunalnych powinna przejść proces recyklingu. W kolejnych latach poziom ten jeszcze wzrośnie. Mimo że co roku w Polsce osiągane są coraz wyższe poziomy, to wykonanie unijnych norm nadal pozostaje wyzwaniem. Pomóc w tym mają zmiany, jakie dokonują się w kluczowych dla branży odpadowej aktach prawnych.

Problematykę odpadów Polacy wymieniają jako jeden z czołowych problemów dotyczących ochrony środowiska. W ubiegłym roku odsetek osób deklarujących regularne segregowanie odpadów wyniósł 62%. Jednocześnie, według danych Eurostatu z 2017 r., recykling odpadów komunalnych jest w Polsce na poziomie 34%, a średnia unijna to 44%. Jednak dane Eurostatu pokazują również, że w ostatnich kilkunastu latach Polska dokonała pod tym względem dużego postępu.

Reklama

Ciągłe doskonalenie systemu

Unia Europejskiej podjęła działania w zakresie wdrożenia gospodarki o obiegu zamkniętym. Wskazano do spełnienia ambitne cele w zakresie odzysku i recyklingu odpadów. Pomimo że Polska w ostatniej dekadzie zrobiła ogromny postęp w rozwoju selektywnego zbierania odpadów, w tym recyklingu, to eksperci alarmują, że trudno będzie sprostać tym ambitnym planom – ocenia Katarzyna Błachowicz, członek zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowego Klastra Kluczowego.

Motywację mieszkańców do segregowania odpadów ma zwiększyć nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 6 września. Wprowadza ona nowe zasady zróżnicowania stawek opłat za odpady zbierane w sposób selektywny i nieselektywny. Osoby, które segregują odpady zapłacą za ich zagospodarowanie co najmniej dwa razy mniej niż te, które nie realizują tego obowiązku. Nowela przewiduje także niższe opłaty za odbiór odpadów dla tych mieszkańców, którzy mają przydomowe kompostowniki i zagospodarowują w nich bioodpady. Ustawa ma też pozwolić gminom tworzyć punkty napraw sprzętów i miejsca, gdzie mieszkańcy będą mogli zostawić nadające się do użytku przedmioty.

Reklama

Selektywne zbieranie

To nie wszystko. Resort środowiska pracuje nad założeniami nowego modelu systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), która uwzględnia wymagania tzw. pakietu odpadowego, czyli nowelizacji sześciu dyrektyw z zakresu odpadów. – System powinien zachęcać producentów do takiego projektowania produktów i opakowań, aby zapobiegać powstawaniu nadmiernej masy odpadów oraz zwiększać ich przydatność do recyklingu. Wprowadzający produkty będą zobowiązani do pokrycia kosztów selektywnego zbierania, transportu i przetwarzania odpadów na poziomie wymaganym do osiągnięcia unijnych poziomów – wyjaśnia wiceminister środowiska Sławomir Mazurek.

„Zrównoważona gospodarka odpadami – dla ludzi, zdrowia i środowiska” to temat przewodni tegorocznych 31. Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska Pol-Eco System. Na targach Pol-Eco System prezentowane są innowacyjne rozwiązania i technologie wspierające ochronę środowiska i branżę komunalną, a także maszyny będące przykładem implementacji najnowocześniejszych rozwiązań na grunt szeroko rozumianej ekologii. Ekspozycję targową tworzą firmy produkcyjne i usługowe z branży gospodarki odpadami, techniki komunalnej, recyklingu, energooszczędnych technologii, odnawialnych źródeł energii i gospodarki wodno-ściekowej.

Targi Pol-Eco System zostaną poprzedzone wydarzeniami Dnia Informacyjno-Szkoleniowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który planowany jest 8 października 2019 r. Patronat honorowy nad targami sprawuje Minister Środowiska Henryk Kowalczyk oraz Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Woźny.

Źródło: Pol-Eco System

Reklama

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest tytułem branżowym typu business to business, w którym poruszana jest tematyka z różnych najważniejszych sektorów przemysłowych. Redakcja online MM Magazynu Przemysłowego  przygotowuje i publikuje na stronie artykuły techniczne, nowości produktowe oraz inne ciekawe informacje ze świata przemysłu i nie tylko.

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama