Powstała Mazowiecka Dolina Wodorowa

Powstała Mazowiecka Dolina Wodorowa Pixabay

W ubiegłym tygodniu 37 podmiotów podpisało umowę o powołaniu do życia Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Współpraca w ramach projektu, którego liderem jest PKN Orlen, obejmie produkcję, magazynowanie i wykorzystanie zero- i niskoemisyjnego wodoru, m.in. w transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej i rolnictwie.

W ciągu ostatnich miesięcy trwały intensywne prace nad określeniem ram funkcjonowania Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Już zostały wskazane konkretne inicjatywy, które będą realizowane. To m.in. projekty związane z produkcją węglowodorów syntetycznych z wykorzystaniem nisko- i zeroemisyjnego wodoru, a także powołanie Akademii Wodoru i Nowoczesnych Technologii, która ruszy z pierwszą edycją jeszcze w 2022 r.

Wdrażamy założenia Strategii Wodorowej Grupy Orlen opublikowanej w lutym tego roku. Współpraca 37 podmiotów z obszaru biznesu, nauki i finansów to ogromna szansa na dynamiczny rozwój lokalnych aktywów wodorowych. Nisko- i zeroemisyjne technologie wodorowe mają dla PKN Orlen, jak również całej gospodarki w Polsce, szczególne znaczenie. Nie tylko pozwalają realizować cel neutralności emisyjnej, ale dają możliwość stopniowego zmniejszania zużycia paliw kopalnych. W ramach Mazowieckiej Doliny Wodorowej przewidujemy intensywny rozwój inteligentnych specjalizacji, w tym kształcenie młodzieży i studentów, którzy będą w niedalekiej przyszłości stanowić fundament polskich innowacyjnych technologii wodorowych – mówi Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN Orlen.

Mazowiecka Dolna Wodorowa została powołana na zasadach klastra – tak, aby umożliwić jak najbardziej swobodny dobór form współpracy pomiędzy jej członkami. Prace nad jej utworzeniem trwały od 20 października 2021 r. i rozpoczęły się podpisaniem listu intencyjnego.

Mazowiecka Dolina Wodorowa jest odpowiedzią na wyzwania związane z transformacją polskiej energetyki. Polska Spółka Gazownictwa chce być nowoczesnym przedsiębiorstwem korzystającym z najnowszych technologii. Dlatego już teraz bardzo intensywnie pracujemy nad wprowadzaniem m.in. wodoru do naszych sieci gazowych. Jestem przekonany, że współpraca w ramach Mazowieckiej Doliny Wodorowej pozwoli nam na wymianę doświadczeń i jeszcze szybszą implementację nowych rozwiązań – dodał Robert Więckowski, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Zgodnie ze Strategią Wodorową Polski w naszym kraju powołanych zostanie co najmniej pięć dolin wodorowych, w których rozwijane będą technologie oparte na tym paliwie. Każda z dolin stanie się centrum badań, rozwoju, doskonalenia i edukacji w zakresie wdrażania wodoru w gospodarce. Obecnie na świecie istnieje 36 dolin wodorowych zlokalizowanych w 20 krajach, z czego ponad 20 znajduje się w Europie.

Źródło: PKN Orlen, Polska Spółka Gazownictwa

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 7-8/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę