Powstała Dolnośląska Dolina Wodorowa

Powstała Dolnośląska Dolina Wodorowa KGHM

W Centrum Konferencyjnym „Wrocławski Park Przemysłowy” z inicjatywy Agencji Rozwoju Przemysłu SA została powołana Dolnośląska Dolina Wodorowa. Głównym partnerem biznesowym przedsięwzięcia jest KGHM Polska Miedź SA.

Celem Stowarzyszenia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej jest wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru województwa dolnośląskiego oraz województw sąsiadujących z tym regionem. Dolnośląska Dolina Wodorowa wykorzysta potencjał badawczo-naukowo regionu, w celu podejmowania m.in. innowacyjnych przedsięwzięć naukowych, technologicznych, przemysłowych oraz projektów inwestycyjnych, których celem jest budowa wspólnych łańcuchów wartości gospodarki wodorowej. Ponadto Dolnośląska Dolina Wodorowa poprzez swoje działanie będzie propagowała postawy proekologiczne, zwłaszcza wśród przedsiębiorców i społeczności lokalnych.

Rola wodoru w gospodarce, a szczególnie jego potencjał dekarbonizacji przemysłu, ciepłownictwa i transportu, rosną. Uwzględnienie technologii wodorowych w polityce rozwojowej państwa, ich doskonalenie, budowa kompetencji oraz tworzenie polskich produktów eksportowych, są strategicznymi wyzwaniami i wymagają podejścia opartego na łańcuchu dostaw. Skrócenie odległości między centrami podaży a popytu, integracja sektorów, znalezienie partnerów biznesowych i optymalizacja procesów i kosztów, to konkretne możliwości, jakie zyskujemy tworząc doliny wodorowe – ocenia wiceminister Ireneusz Zyska.

Z optymizmem i nadzieją patrzymy na wodór i jego wykorzystanie w naszych oddziałach lub jako formę magazynowania energii. Wierzymy, że wykorzystanie go jako paliwa i reduktora w piecach hutniczych może w przyszłości pozwolić produkować miedź, srebro i inne metale w sposób całkowicie bezemisyjny. Zanim jednak do tego dojdzie, potrzebne jest zbudowanie całego ekosystemu oraz infrastruktury na rzecz gospodarki wodorowej w regionie. Tym bardziej cieszy nas ta inicjatywa i powstanie Dolnośląskiej Doliny Wodorowej – dodaje Adam Bugajczuk, wiceprezes KGHM ds. rozwoju.

Doliny wodorowe są dostosowywane do specyficznych regionalnych warunków i ogólnych celów projektów, w związku z czym nie ma jednego uniwersalnego modelu. Aby mówić o dolinie wodorowej, powinny być jednak spełnione cztery kluczowe warunki:

* duża skala – na dolinę wodorową składa się wiele mniejszych projektów, które powinny wykraczać poza standardowe działania pilotażowe i demonstracyjne oraz dysponować znacznym budżetem,

* silnie rozbudowany łańcuch wartości – na obszarze doliny wodorowej powinna znajdować się wspólna infrastruktura związana z produkcją, magazynowaniem i dystrybucją z wykorzystaniem różnych środków transportu, 

* zaopatrywanie więcej niż jednego sektora gospodarki – wodór wykorzystywany jest w wielu sektorach gospodarki (np. chemia, przemysł stalowy, transport, energetyka itp.),

* zdefiniowany wymiar geograficzny – regionalny ekosystem powinien obejmować działania na poziomie lokalnym i regionalnym (np. porty i ich zaplecze) o zasięgu krajowym lub międzynarodowym.

Dla ARP ważne jest opracowanie sposobów i mechanizmów „wodoryzacji” procesów technologicznych i produkcyjnych przemysłu, zwłaszcza w kontekście ich wysokiej energochłonności. Chcemy zaangażować w to szerokie środowiska interesariuszy Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Liczymy na to, że stowarzyszenie będzie rezerwuarem danych i wiedzy pozwalającej na wsparcie projektów np. w momencie tworzenia spółki celowej pod dane przedsięwzięcie. Widzimy tu szansę na przesyłanie wodoru do i z Niemiec szczególnie w kontekście potencjału naszych parków przemysłowych na Dolnym Śląsku: w Kobierzycach czy Ząbkowicach Śląskich – mówi Cezariusz Lesisz, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu SA.

Obecnie na świecie jest 36 dolin wodorowych, z czego 20 w Europie. Zgodnie z „Polską strategią wodorową do 2030 r.”, która została przyjęta przez rząd w listopadzie 2021 r., w Polsce powstaje co najmniej 5 dolin wodorowych. Natomiast zgodnie ze „Strategią Wodorową UE” z 2020 r. polskie doliny wodorowe mają być elementem Europejskiego Ekosystemu Wodorowego. Polski Ekosystem Innowacji Dolin Wodorowych ma obejmować innowacyjne przedsięwzięcia przemysłowe i wieloletnie projekty inwestycyjne o dużej skali, które będą realizowane w ramach określonego obszaru geograficznego.

Agencja Rozwoju Przemysłu SA jest zaangażowana w prace mające na celu utworzenie w Polsce 4 dolin wodorowych. Są to: Podkarpacka Dolina Wodorowa, Dolnośląska Dolina Wodorowa, Mazowiecka Dolina Wodorowa oraz Śląsko-Małopolska Dolina Wodorowa. Katowicki Oddział ARP SA prowadzi także nowopowstały ogólnopolski portal wodorowy h2poland.eu, na którym można znaleźć informacje na temat m.in. rozwoju dolin wodorowych w kraju.

Źródło: KGHM

O Autorze

MM Magazyn Przemysłowy jest międzynarodową marką medialną należącą do holdingu Vogel Communications Group. W ramach marki MM Magazyn Przemysłowy wydawane jest czasopismo, prowadzony jest portal magazynprzemyslowy.pl oraz realizowana jest komunikacja (różnymi narzędziami marketingowymi) w przemysłowym sektorze B2B.

Tagi artykułu

MM Magazyn Przemysłowy 5-6/2024

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę